Siirry sisältöön

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Tuotantokannustin on 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kuluista.

Tiedote 20.9.2022: Av-tuotantokannustimelle on myönnetty tälle vuodelle jo toinen lisärahoitus 3 miljoonaa euroa. Rahoituspalvelu on auki hakemuksille. Vuoden 2023 tuotantokannustimen vähimmäisvaatimuksiin on tulossa muutoksia. 

AV-tuotantokannustin on enintään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista. Kannustimella pyritään lisäämään kansainvälistä kiinnostusta Suomea kohtaan tuotantomaana sekä edistämään suomalaisten yritysten kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Kannustimen budjetti vuodelle 2022 oli 9 500 000 euroa. Kannustin sai kesäkuussa 2022 lisäbudjetin 7 500 000 euroa ja syyskuussa vielä lisäksi 3 000 000 euroa. 

Mihin?

 • Fiktiiviset pitkät elokuvat
 • Dokumenttielokuvat
 • Käsikirjoitetut sarjamuotoiset fiktiot
 • Animaatiotuotannot

Kenelle?

 • Suomalainen tai ulkomainen tuotantoyhtiö
 • Tuotantoihin valitut muut audiovisuaaliset alan yhtiöt

Mitä?

 • Hyvitettäviä kustannuksia ovat audiovisuaalisten teosten tuotannosta Suomessa syntyneet kustannukset, myös tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto.
 • Suomessa syntyneiden, hyväksyttävien kustannusten määrä saa olla enintään 80 % tuotannon kokonaisbudjetista.
 • Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on kirjautunut Business Finlandiin ja kaikki vaadittavat hakemuksen asiakirjat on toimitettu päätöskäsittelyä varten.
 • Business Finland maksaa hyvityksen toteutuneita kustannuksia vastaan.

Kenelle ei?

 • Maksuhyvitystä eivät voi hakea valtion, kunnan tai seurakunnan viranomaiset tai laitokset, valtionenemmistöiset yhtiöt tai edellä mainittuihin verrattavat yhteisöt tai laitokset.

Mihin ei?

 • Mainokset ja markkinointituotannot
 • Tv-reality, talk-showt tai saippuaoopperat
 • Musiikkivideot tai musiikkitapahtumien tallenteet
 • Viihde- tai urheilutapahtumien kuvaukset tai niiden tallenteet
 • Yritysten omat markkinointitarkoituksiin tai henkilöstön koulutuksiin tuotetut audiovisuaalisen alan tuotannot
 • Tuotannot, joissa julkisen rahoituksen osuus Suomessa syntyvistä kustannuksista ylittää 50 prosenttia

Hyvitettävät kustannukset

 • Tuotantoon liittyvät tavara- ja palveluostot sekä laite- ja tilavuokrat Suomessa verovelvollisilta yrityksiltä
 • Suomessa verovelvollisille työntekijöille maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat
 • Muut kustannukset (Flatrate) max 20 % palkkojen ja ostojen yhteissummasta. Muita kustannuksia, joita ei tarvitse eritellä, voivat olla esimerkiksi: matkakustannukset Suomessa ja kun lähtö- tai kohdemaa on Suomi, tuottajan palkkio ja yleiskustannukset

Kustannuksia, joita ei hyvitetä, ovat muun muassa

 • Arvonlisävero
 • Juridiset palvelut
 • Rahoituskulut tai rahoituksen hankintaan liittyvät kulut
 • Markkinointi- ja levityskustannukset

Tutustu tekijöiden kokemuksiin siitä, miksi tuotannot kannattaa tehdä Suomessa

Klikkaa YouTube -kanavalle uuteen ikkunaan

Ole yhteydessä Business Finlandiin, kun suunnittelet maksuhyvityksen hakemista. Etukäteen lähetetty lyhyt tiivistelmä tuotannosta edistää keskustelun käymistä. Hakemuksen voi tehdä vasta kun vähintään 60 % rahoituksesta on varmistunut ja voit toimittaa kaikki liitteet (katso Hakemuksen liitteet) hakemuksen liitteenä.

Suomalainen rahoituksen hakija

 1. Rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa.

Ulkomainen rahoituksen hakija

 1. Jos tuotannossa ei ole suomalaista osatuottajaa, ulkomaisen tuotantoyhtiön on käytettävä suomalaista tuotantokoordinaattoriyritystä.
 2. Ulkomainen tuotantoyhtiö ja koordinaattori tekevät keskenään sopimuksen, jossa sovitaan mm. työnjaosta, maksuehdoista ja -aikatauluista. Tuotantokoordinaattorisopimuksessa on suositeltavaa yksilöidä ne tehtävät, jotka koordinaattoriyritys on valtuutettu hoitamaan. Huolehdi, että tuotantokoordinaattoriyrityksellä on oikeus hoitaa rahoitusta koskeva asiointi Business Finlandin kanssa.
 3. Koordinaattori, jolla on Y-tunnus, täyttää hakemuksen Business Finlandin asiointipalvelussa ulkomaisen hakijan puolesta, ulkomaisen hakijan tiedoin.
 4. Koordinaattori hankkii palvelut ulkomaiselle rahoituksen saajalle, maksaa laskut ja laskuttaa ne ja oman palkkionsa rahoituksen saajalta.
 5. Koordinaattori ylläpitää kustannuserittelyä.

Rahoituksen vähimmäisvaatimukset

 • Kokonaistuotantobudjetti ja tuotannon synnyttämä kulutus Suomessa on vähintään yllä olevan taulukon mukainen.
 • Vähintään 15 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta; ulkomaiselta levittäjältä, jakelijalta, osatuottajalta tai muulta yksityiseltä rahoittajalta.
  • Rahoitussuunnitelmaan on yksilöitävä kaikki rahoituslähteet, summat ja prosenttiosuus koko tuotannosta budjetista.
  • Ulkomaisena ei pidetä sellaiselta yhteisöltä saatua rahoitusta, jossa määräysvaltaa käyttää suomalainen yritys tai omistaja.
 • Tuotannon on muodostettava taiteellinen kokonaisuus, joka perustuu kulttuuriarvoihin ja joka sisältää taiteellista ja luovaa työtä (Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisten teosten tuotantoon). Tuotannon taiteellisen sisällön tasoa ei arvioida.
 • Jakelu- tai levityssopimus vähintään yhdellä alustalla tai yhdellä territoriolla.
 • Tuotannossa on mukana suomalainen yhteistuottaja, jolle syntyy IPR-oikeuksia valmiiseen tuotantoon tai tuotannossa on mukana suomalainen tuotantokoordinaattori.
 • Tuotannossa kuvataan suomalaista lokaatiota, kuten maisemaa tai arkkitehtuuria tai tuotannossa käytetään suomalaista taiteellista tai muuta luovaa erityisosaamista kuten:
  • kerronta
  • ohjaus
  • näyttelijän työ
  • tuotantosuunnittelu
  • kuvakäsikirjoittaminen
  • efekti
  • värimäärittely
  • animaatiohahmosuunnittelu
  • säveltäminen/musiikki/äänisuunnittelu
  • tuotemuotoilu/muotisuunnittelu/puvustus

Raportointi

Suomalainen rahoituksen saaja raportoi asiointipalvelussa

 1. Sisältöraportti tuotannon etenemisestä
 2. Kustannustilitys tuotannolle kohdennetuista kustannuksista. Tilitykseen liitetään määrämuotoinen kustannuserittely sekä riippumattoman suomalaisen tilintarkastajan määrämuotoinen tarkastusraportti.

Ulkomainen rahoituksen saaja raportoi Powerpoint-raportilla

 1. Suomalainen tuotantokoordinaattoriyritys ylläpitää projektikirjanpitoa ja kustannuserittelyä.
 2. Tilintarkastaja tarkastaa koordinaattorin kirjanpidon.
 3. Koordinaattori toimittaa tilintarkastajan tarkastusraportin, raportointikauden maksutositteet ja kustannuserittelyn ulkomaiselle rahoituksen saajalle, joka maksaa koordinaattorin laskun.
 4. Ulkomainen rahoituksen saaja täyttää raportin ja lähettää sen sekä koordinaattorin toimittaman kustannuserittelyn ja tilintarkastajan tarkastusraportin allekirjoitettuina suojatulla sähköpostilla Business Finlandille. Ulkomaisen rahoituksen saajan raportointipowerpointin sekä englanninkieliset liitteet löydät englanninkieliseltä AV-sivulta.  
 5. Maksamme hyvityksen ulkomaiselle rahoituksen saajalle, kun raportti, tilitys, kustannuserittely ja tilintarkastusraportti on toimitettu määräaikaan mennessä Business Finlandille.

 

Projektit ja markkinointi

Vuonna 2017-2020 rahoitetut yritykset 
Katso lista.

Audiovisual Production Incentive -artikkeleita

Makers I  (Issue 8, 2021)
Makers II (Issue 8, 2021)
The Hollywood Reporter (6.2.2019)
Variety I (29.10.2018)
Variety II (29.10.2018)
Variety III (29.10.2018)
YLE (16.10.2018)
Ilta-Sanomat (17.8.2018)
The Standard (16.3.2018)
ScreenDaily (24.2.2017)
Helsingin Sanomat (22.2.2017)
Variety (5.2.2017)

Audiovisual Production Incentive showreel

Katso tästä

Hyödyllisiä linkkejä

Film in Finland -nettisivu
APFI:n julkaisema ohjeistus kuvaksissa koronaviruspandemian aikana noudettaviksi terveysturvatoimintaohjeiksi 11.9.2020
AV-tuotantokannustimen infotilaisuuden esitysmateriaali 21.11.2019

Lisätietoa elokuva-alasta: Suomen Elokuvasäätiö
Lisätietoa tuotantopalveluista: Filming in Finland
AV-tuotantokannustimen väliarviointitiivistelmä (2018)
Finnish Lapland Film Commission Production Guide
Green Film Shooting
Filming Europe Green Filming
Ekosetti - Opas ekologisesti kestävämpään audiovisuaaliseen tuotantoon

Kestävä kehitys

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030.  Suomi on ollut yksi Agenda 2030:n toimeenpanon edelläkävijöistä. Lisätietoja Agenda 2030 Suomessa: https://kestavakehitys.fi/agenda-2030 

Business Finland kannustaa yrityksiä toimimaan sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.  Vuonna 2020 keräämme tietoa av-alan tuotantokannustinta saaneiden yritysten kestävän kehityksen käytännöistä loppuraportin yhteydessä. Tietoja hyödynnetään rahoituspalvelun kehittämisessä.

Esimerkkejä ja linkkejä Business Finlandin ohjelmatoiminnasta, joissa edistetään kestävän kehityksen tavoitteita:
1. Kestävän kehityksen jäljillä blogi
2. Beam ohjelma, ratkaisuja maailman kehityshaasteisiin
3. Bio- ja kiertotalous ohjelma
4. Kestävyys matkailuvalttina
5. Sustainable manufacturing ohjelma
6. Kaikki Business Finland –ohjelmat 

Muita kestävän kehityksen linkkejä:
Green Film ShootiFilming Europe Green Filming
Ekosetti - Opas ekologisesti kestävämpään audiovisuaaliseen tuotantoon

 

 

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Rahoituspäätös

 • Hakemuksen käsittelyaika on noin 40 päivää. Hakemusten arviointiin osallistuu Business Finlandin edustajan lisäksi kaksi audiovisuaalisen alan riippumatonta asiantuntijaa, jotka arvioivat tuotannon tukikelpoisuutta kulttuurituotteen määritelmän näkökulmasta. 
 • Ehdollisen rahoituspäätöksen voi saada, kun tuotannon kokonaisrahoituksesta on koossa vähintään 60 % ja vähimmäisvaatimukset ovat täyttyneet. Ehdollinen rahoituspäätös on voimassa enintään 4 kuukautta. Päätös astuu voimaan, kun kaikki ehdolliseen päätökseen asetetut ehdot ovat täyttyneet ja rahoituksen saaja on hyväksynyt rahoituspäätöksen ja sen ehdot asiointipalvelussa.
 • Rahoituspäätöksen voi hyväksyä henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Lue lisää
 • Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa hakemuksen jättämisen jälkeen.
 • Hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon tuotannon muu julkinen tuki.