Siirry sisältöön
Uutinen 12.07.2023

Business Finlandin rahoituskäytäntöjen muistilista

Miten rahoituspäätökset tehdään? Miten rahojen käyttöä seurataan? Miten Business Finlandia valvotaan? Tässä kuusi kohtaa Business Finlandin rahoituksen käytännöistä. Tutustu myös Business Finlandin rahoittamiin hankkeisiin avoimessa rahoitustietokannassamme.

1. Miksi yritykset voivat saada eri määrän Business Finlandin rahoitusta?

Business Finlandin asiantuntija- ja rahoituspalvelut on tarkoitettu yrityksille, jotka tavoittelevat rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla. Business Finlandin rahoitus on aina harkinnanvaraista ja perustuu yrityksen suunnitelmaan, resursseihin ja kykyyn toteuttaa rahoitettava projekti. 

Oikeanlaisen julkisen rahoituksen löytäminen voi olla tosinaan haastavaa. Vaihtoehtoja on monia, sillä julkista yritystukea sekä kansainvälistymispalveluita tarjoavat muun muassa Team Finland -verkostoon kuuluvat organisaatiot, kuten Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset ja paikalliset TE-toimistot. Asiantuntijamme neuvovat, kuinka pieni tai keskisuuri yrityksenne voi löytää sopivan Business Finlandin rahoituksen itselleen.

Yritysten kehitysprojektien laajuus ja myönnetty rahoitus vaihtelevat, koska yrityksillä on erilaiset mahdollisuudet ja tarpeet toteuttaa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja.

Tutustu tarkemmin Business Finlandin rahoituspalveluihin.

2. Miten yritykset raportoivat rahoituksen käytöstä Business Finlandille?

Rahoitetun projektin etenemistä ja rahoituksen käyttöä seurataan väliraporttien avulla. Projektin päätyttyä yritys lähettää Business Finlandille raportin projektista viimeistään neljän kuukauden kuluessa projektiajan päättymisestä.

Raportissa yritys kuvailee

  • Mitä vaikutuksia projektilla on ollut liiketoimintaan
  • Mitä projektissa tehtiin ja miten projekti on toteutunut verrattuna Business Finlandin hyväksymään suunnitelmaan
  • Mitä kustannuksia projektin toteuttamisesta on syntynyt verrattuna hakemuksen projektisuunnitelmassa esitettyyn, Business Finlandin hyväksymään kustannusarvioon

Rahoituksen maksamisen edellytys on, että projekti on toteutettu projektisuunnitelman mukaan rahoituspäätöstä ja rahoitusehtoja noudattaen.

Raportointiohjeet 

3. Miten yksittäisen yrityksen rahankäyttöä seurataan ja valvotaan?

Business Finland maksaa myöntämänsä rahoituksen useassa osassa. Rahoituksen maksaminen riippuu yritykselle myönnetystä rahoitusmuodosta. Esimerkiksi avustuksessa ja lainassa on erilaiset rahoitusehdot. Joissain rahoitusmuodoissa yritys voi saada ennakon, kun rahoitus on myönnetty. Loppuosa rahoituksesta maksetaan vasta, kun yritys on toimittanut Business Finlandiin projektin loppuraportin ja Business Finlandin asiantuntija on hyväksynyt raportin ja projektin kustannukset.

Kustannukset on oltava yrityksen kirjanpidossa maksettuina, kun projektin loppuraportti ja kustannusselvitys toimitetaan. Yrityksen tilintarkastajan on vahvistettava, että kustannukset ovat projektista aiheutuneita.

Business Finland voi tehdä kustannustarkastuksen meneillään olevaan projektiin. Tavanomaisen projektivalvonnan lisäksi Business Finland tarkastaa jälkikäteen osan projekteista tarkemmin. Jälkitarkastettavat projektit valitaan satunnaisesti tai riskiarvioinnin perusteella tai silloin, kun on aihetta epäillä väärinkäytöksiä.

Jälkitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että projektin kestoaikana Business Finlandille raportoituja kustannuksia vastaavaa työtä on todella tehty ja että tekeminen on tapahtunut rahoitusehtojen mukaisesti.

Lisäksi Business Finland tekee taustaselvityksiä asiakkaistaan estääkseen esimerkiksi rahanpesun sekä laittoman ja epäeettisen toiminnan tukemisen.

4. Miten Business Finlandin toimintaa valvotaan?

Business Finland on työ- ja elinkeinoministeriön alainen julkinen organisaatio, jonka toiminta perustuu Business Finland -lakiin. Business Finland ja työ- ja elinkeinoministeriö sopivat vuosittain tulossopimuksesta, jonka etenemisestä Business Finland raportoi ministeriöön säännöllisesti.

Business Finlandin sisäisen valvonnan tarkoitus on varmistaa, että talous ja toiminta ovat lainmukaisia. Business Finland valvoo rahoituksensa käyttöä sekä oman toimintansa laatua säännöllisin tarkastuksin. Näillä laatuauditoinneilla arvioidaan rahoituspäätösten valmistelutyön sekä projektin kestoaikana tehtävän seurantatyön laatua.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tekee tarkastuksia myös Business Finlandin toiminnasta.

Tulosohjauksen asiakirjat

5. Mitä tapahtuu, jos joku käyttää rahoitusta väärin?

Business Finlandilla on mahdollisuus keskeyttää rahoitus, olla hyväksymättä esitettyjä kustannuksia tai periä rahoitus takaisin, jos projektin toteutuneet kustannukset eivät ole rahoitusehtojen mukaisia, rahoitus on käytetty muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen tai rahoituksen ehtoja ei ole noudatettu. Rahoituksen väärinkäytösepäilyissä Business Finlandin voi tarvittaessa tehdä tutkintapyynnön poliisille.

6. Miten rahoituspäätökset tehdään ja miten riippumattomuus varmistetaan?

Päätökset arvioidaan hakemuksessa esitettyjen tietojen, projektisuunnitelman ja yrityksen taloustietojen pohjalta. Rahoitushakemuksen käsittelyyn, päätöksentekoon ja valvontaan osallistuu useita ihmisiä. Päätökset tehdään esittelystä eli päätöksentekijä ja päätöksen valmistelija ovat eri henkilöitä.

Business Finlandissa suhtaudutaan asiantuntijoiden sidonnaisuus- ja esteellisyyskysymyksiin hyvin vakavasti. Business Finlandissa on hyväksytty sidonnaisuuslinjaukset, joiden mukaan asiakastyötä tekevät eivät voi toimia yritysten johtotehtävissä kuten hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajina. Business Finlandin henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti sidonnaisuuksiin ja esteellisyyksiin liittyvissä asioissa. Jokaisella asiakastyötä tekevällä on velvollisuus huomioida tilanteet, joissa esteellisyys voi muodostua ja pidättäytyä aina tällaisten asioiden käsittelystä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lähipiiriin kuuluvien yritysten hakemukset. Business Finlandissa puututaan väärinkäytöksiin ja jokaisen työntekijän velvollisuutena on ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä.

Business Finlandin Code of Conduct (pdf)

Tutustu Business Finlandin myöntämään rahoitukseen

Business Finlandin myöntämä ja maksama rahoitus julkaistaan Business Finlandin avoimessa rahoitustietokannassa. Yksittäisen yrityksen rahoitustietoja pääset tarkastelemaan välilehdellä ”Asiakkaat”.

Business Finlandin rahoitustietokanta
Business Finlandin rahoitustiedot