Siirry sisältöön
Uutinen 18.07.2023

Tietoa Compensate Operations Oy:n rahoituksesta

Compensate Operations -yrityksen konkurssi on herättänyt viime päivinä keskustelua Business Finlandin rahoituskäytännöistä ja rahoituksen valvonnasta. Business Finland myönsi yritykselle 7 miljoonan euron pääomalainan vuonna 2019. Miksi julkista rahaa käytetään yritysten liiketoiminnan kehittämiseen? Mitä tapahtuu, jos hanke epäonnistuu tai yritys menee konkurssiin? Kokosimme vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Miksi yksittäinen yritys on saanut näin suuren rahoituksen?

Compensatelle myönnetty rahoitus oli osa silloisen hallitusohjelman mukaista kasvumoottorirahoitusta, joka kohdistui Compensaten uudenlaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Suomalaisten yritysten viennin kasvattaminen on Business Finlandin toiminnan keskeisimpiä tavoitteita, jolla luodaan hyvinvointia ja vaurautta Suomen kansantaloudelle. Rahoitusta myönnetään suhteutettuna projektin riskeihin ja arvioituun liiketoiminta- ja vientipotentiaaliin. Compensaten liiketoiminnalla arvioitiin onnistuessaan olevan poikkeuksellisen suuri, miljardiluokkaan yltävä liikevaihto- ja vientipotentiaali.

Mitä kasvumoottorirahoitus tarkoittaa?

Business Finland nimittää kasvumoottoreiksi rahoittamiaan liiketoimintaekosysteemejä, jotka tähtäävät yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisesti yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin sekä uusia kasvualoja Suomeen. Vuosina 2018, 2019 ja 2020 järjestettiin kolme kilpailutuskierrosta, joiden avulla hallitus ohjasi yhteensä 80 miljoonaa euroa lainamuotoista pääomarahoitusta kasvumoottoreiden rahoitukseen.

Kasvumoottorit
Kasvumoottorikilpailutus

Mitä tapahtuu, jos rahoitettu hanke epäonnistuu tai yritys menee konkurssiin?

Business Finlandin rahoitus on riskirahoitusta, jonka avulla jaetaan uuden liiketoiminnan luomiseen liittyvää riskiä. Osa rahoitetuista projekteista onnistuu ja osa epäonnistuu. Se kuuluu rahoitustoiminnan luonteeseen ja on välttämätön osa merkittäviä kehitysharppauksia, joita rahoittamamme yritykset tavoittelevat. Keskimäärin onnistuneista projekteista saavutettava hyöty ylittää kuitenkin moninkertaisesti epäonnistumisista aiheutuvat tappiot. Mikä tahansa yksittäinen rahoitettu hanke voi onnistua tai epäonnistua, mutta toimintamme vaikutusta kansantalouteen tulee tarkastella kokonaisuutena. Compensaten tapauksessa myönnetty rahoitus todennäköisesti menetetään yrityksen konkurssin myötä.

Miksi julkista rahaa käytetään yritysten liiketoiminnan kehittämiseen?

Business Finlandin tehtävä on jakaa riskiä, joka liittyy uuden liiketoiminnan luomiseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Julkista ja yksityistä rahoitusta yhdistämällä suomalaisyritykset voivat toteuttaa projektinsa suurempina, nopeammin ja paremmin resurssein, mikä vaikuttaa positiivisesti projektien onnistumiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan. Rahoituksen avulla kasvatetaan vientiä ja luodaan uusia, korkean osaamisen työpaikkoja ja uutta osaamista Suomeen. Tällä kaikella on merkittävä positiivinen vaikutus kansantalouteemme.

Lue lisää Business Finlandin rahoituksesta