Siirry sisältöön

Kasvumoottori-
kilpailutus

Mitä?

Pääomalainarahoitusta kasvumoottoreiden alustayhtiöille liiketoiminnan rakentamiseen ja laajojen verkostovaikutusten synnyttämiseen.

Tavoitteena on nopeuttaa valtion pääomalainan avulla sellaisten yhtiöiden kehittymistä, jotka oleellisesti edistävät kasvumoottoriliiketoimintaekosysteemien kehittymistä ja kasvua. Tällaisia voivat olla esimerkiksi alustayhtiöt tai dataoperaattorit, jotka ovat välttämättömiä uuden arvon ja kilpailuedun luomiseksi liiketoimintaekosysteemin yritysten ja niiden tarvitsemien kumppanien yhteistyönä.

Kenelle?

Tarjouskilpailuun voivat lähtökohtaisesti osallistua kaikki yritykset.

Pääomalaina on tarkoitettu kasvumoottorin alustayhtiön liiketoiminnan kehittämiseen. Alustayhtiö on oleellinen liiketoimintaekosysteemin kilpailuedun syntymiseksi.

Kasvumoottorin alustayhtiön oman liiketoimintasuunnitelman tulee olla uskottava ja kannattavaan liiketoimintaan tähtäävä, jotta pääomalaina pystytään maksamaan aikanaan takaisin.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitus on tarkoitettu kasvumoottorin alustayhtiön liiketoiminnan kehittämiseen ja tarjouspyynnössä kuvattavien vaikutusten synnyttämiseen.

Kolmas kilpailutus on avattu

Uusi kilpailutus on avattu. Osallistumishakemukset on jätettävä viimeistään 21.9.2020.

Ehdotuksia toivotaan erityisesti seuraavilta teema-alueilta:

 • Datatalous
 • Kiertotalous
 • Vähähiilisyys

Tutustu osallistumisohjeisiin (Päivitetty 1.9.)

Vaihe 1: Ehdokkaiden valinta jatkoneuvotteluihin

 • Kilpailun avaus 17.8.2020. Ks. osallistumisohjeet sivun oikeasta reunasta. 
 • Informaatiotilaisuus etäyhteydellä 2.9.2020. Katso tilaisuuden tallenne
 • Osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä 21.9.2020
 • Pitchaukset, eli 1. neuvottelukierros: Osallistumishakemuksen jättäneet esittelevät hakemuksensa keskeisimmän sisällön valintaraadille 24. - 29.9.2020. Esittelylle ja raadin kysymyksille varattu aikaa enintään puoli tuntia/hakija. Esitysaika max 10 min/osallistuja
 • Kutsu jatkoneuvotteluihin arviolta 2.10.2020

Vaihe 2: Neuvottelut

 • Neuvottelut
 • 2. kierros 6. - 9.10.2020
 • 3. kierros (ekosysteemivaikuttavuus) 27. - 30.10. 2020 (ekosysteemikumppaneita mukana osassa neuvottelua)
 • Neuvottelujen aikana hakijoiden määrää voidaan vähentää vaiheittain kohdassa osallistumispyynnön luvussa 3.2 kuvattujen kriteerien perusteella. Osallistumisilmoituksen jättäneiden tahojen keskeisten henkilöiden tulee osallistua neuvotteluihin.

Vaihe 3: Rahoitushakemukset

 • Lopulliset rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 16.11.2020 Business Finlandin kirjaamoon. 
 • Vertailu, päätöskäsittely, rahoituspäätös ja sen tiedoksianto 17.12.2020.

Lisätietoja 

Datatalous:
Arto Pussinen
arto.pussinen (at) businessfinland.fi
050 556 8320

Vähähiilisyys & kiertotalous:
Jarmo Heinonen
jarmo.e.heinonen (at) businessfinland.fi
050 557 7790

Kilpailun toteutus & prosessi:

Karin Wikman,
karin.wikman (at) businessfinland.fi
050 5577723

Esa Panula-Ontto
esa.panula-ontto (at) businessfinland.fi
050 5577853

Ensimmäinen ja toinen kilpailutus

Ensimmäistä kasvumoottorikilpailutusta valmisteltiin markkinavuoropuhelun käynnistämisellä 15.12.2017.

Kilpailutuksesta järjestettiin info 21.5.2018.

Kasvumoottorikilpailutus avattiin 15.6.2018. Lue uutinen kilpailutuksesta: Ensimmäinen kasvumoottorikilpailutus on avattu

Osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä oli 30.8.2018. 

Uutinen ensimmäisessä kilpailutuksessa rahoitetuista kasvumoottoreista 

Ensimmäisen kasvumoottorikilpailutuksen voittajista ja seuraavan kilpailutuksen sisällöstä järjestettiin info 14.12.2018. Infon esitykset:

Toisen kilpalutuskierroksen osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä oli 18.3.2019.

Toisessa kilpailutuksessa valittiin neljä uutta kasvumoottoria. 

Tässä toisen kilpailutuksen voittajat, mukana mm. 13.9.2019 videoidut esitykset: