Siirry sisältöön
Uutinen 03.06.2024

Olisiko innovatiivinen ratkaisusi sopiva tulevaisuuden kasvumarkkinoille?

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla on lisärahoitusta, jonka tulee kiinnittyä Business Finlandin rahoittamaan T&K-hankkeeseen.

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla auttaa yrityksiä kehittämään ja luomaan kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Tiesitkö, että kehittyvät markkinat ovat tulevaisuuden kasvumarkkinoita? Olisiko innovatiivista ratkaisuasi tarpeen kehittää yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa sen kilpailukyvyn parantamiseksi kehittyvillä markkinoilla? Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla auttaa yrityksiä kehittämään ja luomaan kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Rahoitus on lisärahoitusta ja sen tulee kiinnittyä Business Finlandin rahoittamaan T&K-hankkeeseen. Rahoitusta voi hakea 30.9.2024 asti ja rahoitettujen hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.6.2025.

Kehittyvät markkinat Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Euroopassa avaavat laajasti erilaisia markkina- ja kasvumahdollisuuksia kansainvälistyville suomalaisille yrityksille, jotka tarjoavat kestävän kehityksen mukaisia innovatiivisia ratkaisuja. Kehittyvät markkinat ovat tulevaisuuden kasvumarkkinoita – niiden talous ja väestö kasvavat nopeasti ja niihin suuntautuu yhä enemmän kansainvälistä huomiota ja investointivirtoja suurten strategisten aloitteiden kuten EU Global Gatewayn puitteissa.

Tarjoamamme rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla auttaa yrityksiä kehittämään ja luomaan kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita yhdessä paikallisten kumppanien kanssa kehittyvillä markkinoilla. Mahdollisia kohdemarkkinoita ovat OECD:n määrittelemät yli 100 maata vähiten kehittyneistä ylemmän keskitulotason maihin.

Rahoitus myönnetään de minimis -avustuksena, jota voi saada 300 000 euroon asti. Rahoitus voi kattaa 75 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

– Tällä hetkellä rahoitusta yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla voi vielä hakea 30.9.2024 asti jatkuvana hakuna. Rahoitettujen hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.6.2025, kertoo Business Finlandissa lisärahoituksesta vastaava Kiira Kärkkäinen.

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla on lisärahoitusta, jonka tulee kiinnittyä Business Finlandin rahoittamaan T&K-hankkeeseen.

– Tämä lisärahoitus tulee voida linkittää selkeästi Business Finlandin rahoittamaan T&K-hankkeeseen, muistuttaa rahoitusasiantuntija Lari Rajantie Business Finlandista. T&K-hanke voi olla käynnissä, äskettäin päättynyt tai yritys voi hakea uutta T&K-hanketta yhtä aikaa haettaessa lisärahoitusta yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla.

Kestävä kehityksen tavoitteiden edistäminen ja yhteiskehittäminen paikallisten kumppanien kanssa kehittyvillä markkinoilla on rahoitettavien yhteisinnovaatiohankkeiden keskiössä. Rahoitusta voi käyttää sellaisten innovatiivisten ratkaisujen – tuotteiden, palvelujen, prosessien tai liiketoimintamallien – (edelleen) yhteiskehittämiseen, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Innovatiiviset ratkaisut voivat tuoda hyötyjä esimerkiksi ympäristön, sosiaalisen kehityksen, laadun, kustannusten tai tasa-arvon kannalta. Aiemmin rahoitetut hankkeet ovat esimerkiksi edistäneet naisten asemaa, pienentäneet hiilijalanjälkeä ja edistäneet työnvälitystä kohdemarkkinoillaan:

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla on osa Developing Markets Platformia (DevPlat), joka on Business Finlandin ja ulkoministeriön yhteistyöalusta. Rahoitus maksetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista. Business Finland antaa tarkempaa tietoa rahoituksesta.

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla
  • Auttaa yrityksiä kehittämään ja luomaan kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita yhdessä paikallisten kumppanien kanssa kehittyvillä markkinoilla.
  • Täydentää Business Finlandin T&K-rahoitusta ja muodostaa T&K-hankkeeseen liittyvän lisärahoituksen. T&K-hanke voi olla käynnissä, äskettäin päättynyt tai yritys voi hakea uutta T&K-hanketta yhtä aikaa haettaessa lisärahoitusta yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla.
  • Myönnetään de minimis -avustuksena, jota voi saada enintään 300 000 euroa ja 75 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
  • Maksetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista.
  • Business Finland antaa tarkempaa tietoa rahoituksesta.