Siirry sisältöön
Case 22.11.2021

Nokia rakensi EU-projektikonsortion ja otti aitiopaikan 6G-verkon kehitystyöhön

Nokian johtama Hexa-X-projekti näyttää, miten pitkäjänteinen suunnittelutyö yhdistettynä EU-rahoitukseen vahvistaa suuryrityksen teknologista johtajuutta. Vahvan vision lisäksi mittavan tutkimushankkeen käynnistäminen on vaatinut myös vaikuttamistyötä.
Hexa-X-projekti
  • Nokian rakentamassa ja johtamassa projektissa selvitetään 6G-verkon mahdollisia käyttösovellutuksia, luodaan yhteisiä pelisääntöjä sekä kehitetään teknologiaa ja arkkitehtuuria.
  • Mukana on 25 organisaatiota 9 maasta. Suomesta Nokian lisäksi Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto.
  • EU:n 6G-lippulaivahanke. Sai 12 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Lue myös miten Wärtsilä hyödyntää EU:n tarjoamia verkostoja ja rahoitusta

Hexa-X luo yhteistä suuntaa huippunopealle langattomalle verkkoteknologialle, joka tulee yhdistämään fyysisen ja digitaalisen maailman ennennäkemättömällä tavalla. Projekti on EU:n 6G-lippulaivahanke ja sille on myönnetty 12 miljoona euroa Horisontti Eurooppaa edeltäneestä Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Mikko UusitaloTammikuussa 2021 alkaneessa tutkimus- ja esistandardointiprosessissa luodaan pelisääntöjä ja yhteensopivuutta monenlaisten laitteiden ja toimijoiden välillä. Laajapohjaisessa konsortiossa on mukana mm. Nokian kilpailija Ericsson sekä teleoperaattoreita, teknologiatarjoajia ja tutkimusorganisaatioita, mukaan lukien Oulun yliopisto ja Aalto-yliopisto.

– Tapa millä 6G-verkkoa hyödyntävät laitteet siirtävät tietoa täytyy standardoida. Se on pitkä ja monimutkainen prosessi, johon liittyy erilaisia intressejä ja toimijoita eri puolilta maailmaa, sanoo Nokian langattomien kehittyneiden teknologioiden tutkimusjohtaja Mikko Uusitalo. Hän toimii Hexa-X-hankkeen koordinaattorina.

Monta hyötyä konsortion johtajaroolista

Nokia teki strategisen päätöksen lähteä valmistelemaan globaalisti merkittävää hanketta. Jokaisen aikaisemman sukupolven langattoman verkon kehitystyö on vaatinut noin 10 vuotta.

– EU-rahoitusinstrumentteja on hyödynnetty 3G, 4G ja 5G-verkkojen kehittämiseen ja siten oli luontevaa olettaa, että myös 6G rakentuu näin. Huomasimme kuitenkin, että EU-komission työohjelma ei tukenut tällaista hanketta. Se saatiin muutettua, kun Suomen ja parin muun maan viranomaiset keskustelivat komission kanssa, ja näin pääsimme kokoamaan konsortiota, kertoo Uusitalo.

Hanketta vetävänä tahona olemme parhaassa asemassa määrittelemään toiminnan sisältöä ja ohjaamaan sitä toivottuun suuntaan. Pystymme hyvin seuraamaan mitä kaikkea hankkeen puitteissa tapahtuu ja saamme myös kansainvälistä näkyvyyttä.

– Horisontti-ohjelman rahoitus on erittäin kilpailtua, joten omaan projektiin pitää panostaa aikaa ja resursseja, että se on riittävän laadukas ja sen pystyy toteuttamaan. Meillä meni pitkälti yli vuosi suunnitteluun, lobbaustyöhön, konsortion kasaamiseen ja hakemuksen tekemiseen, toteaa Uusitalo.

Nyt Nokia on aitiopaikalla kehittämässä 6G-verkkoa, jonka vaikutus tulee näkymään kaikilla yhteiskunnan ja liiketoiminnan alueilla terveydenhuollosta teollisuuteen ja viestinnästä vapaa-aikaan.

– Hanketta vetävänä tahona olemme parhaassa asemassa määrittelemään toiminnan sisältöä ja ohjaamaan sitä toivottuun suuntaan. Pystymme hyvin seuraamaan mitä kaikkea hankkeen puitteissa tapahtuu ja saamme myös kansainvälistä näkyvyyttä aiheeseen liittyen. Kaksi ja puoli vuotta kestävä Hexa-X poikii varmasti myös erilaisia jatkohankkeita, Uusitalo sanoo.

Perehdy rahoitusmahdollisuuksiin ja verkostoidu

Uusitalo rohkaisee suomalaisia yrityksiä verkostoitumaan aktiivisesti ja ottamaan selvää, miten Horisontti-ohjelman eri rahoituksia voi hyödyntää.

– Projektit syntyvät konsortioista. Niihin voi osallistua, vaikka ei itse käynnistäisi projektia, kunhan joku tietää, että suomalainen yritys kannattaa kutsua mukaan. Varmasti löytyy projekteja, joissa suomalaisen firman kannalta keskeistä teknologiaa viedään eteenpäin pienemmällä porukalla, mikä myös synnyttää mahdollisuuksia liiketoiminnalliseen yhteistyöhön, Uusitalo sanoo.

Lue mitä Horisontti Eurooppa voisi tarjota sinun yrityksellesi

Teksti: Sami Sallinen