Siirry sisältöön

Onko yritykselläsi halua ja kykyä kasvaa kansainvälisesti?

Seitsemän vuoden ajan EU rahoittaa yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua. Näin EU haluaa Eurooppaan uusia palveluita, tuotteita ja prosesseja sekä innovatiivisia liiketoimintaideoita, niiden jalostamista ja skaalaamista.

EU avaa sinullekin uusia mahdollisuuksia. Ja muista – kilpailijasi ovat jo siellä!

EU rahoittaa kansainvälisenä yhteistyönä toteuttavia tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Yritysten osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä teollisuuden muutos ja innovatiivisten teollisuuden arvoketjujen kehittäminen on ratkaisevaa Euroopan globaalin kilpailukyvyn kannalta.  

Yhteistyöprojekti

Suurin osa Horisontti Eurooppa -rahoituksesta myönnetään kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville projekteille. Temaattiset klusterit tarjoavat eri aihepiireistä etukäteen määriteltyjä hakuaiheita (call topic). Ensimmäistä kertaa Horisontti Eurooppa -osallistumista suunnittelevan yrityksen kannattaisi lähteä mukaan jo aiemmin EU-projekteissa toimineiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten tai muiden yritysten kanssa. Tästä rahoitusmuodosta löydät lisätietoja Horisontti Eurooppa -ohjelma Pilari 2.

Pk-yritysten EIC Accelerator -rahoitus

Pk-yritys voi hakea EIC Accelerator -rahoitusta yksin. Se on tarkoitettu merkittävän uutuusarvon omaavien innovaatioiden skaalaus- ja kaupallistamisvaiheen toimiin. Tästä rahoitusmuodosta löydät lisätietoja Horisontti Eurooppa -ohjelma Pilari 3.

Tutkija koulutettavaksi yritykseen

Yritys voi osallistua ja saada rahoitusta Marie Skłodowska Curie -ohjelmasta (MSCA), kun se esimerkiksi palkkaa muualta Suomeen siirtyvän tutkijan t&i-projektiinsa. MSCA-toimista rahoitetaan t&i-henkilöstön ja tutkijoiden liikkuvuutta sekä tutkijakoulutusta. Tästä rahoitusmuodosta löydät lisätietoja Horisontti Eurooppa -ohjelma Pilari 1