Siirry sisältöön
Uutinen 21.09.2022

Suomalaisille mukavasti Marie Skłodowska-Curie -rahoitusta Horisontti Euroopan ensimmäisistä hauista

Horisontti Euroopan ensimmäisen vuoden tulokset Marie Skłodowska-Curie -hauista (MSCA) ovat tulleet ja Euroopan komission avustussopimuksia allekirjoitetaan parhaillaan COFUND- ja Staff Exchanges -hauista rahoitusta saaneiden kanssa. Vuoden 2021 MSCA-haut menivät suomalaisten hakijoiden suhteen mukavasti ja COFUND- ja Staff Exchanges -haut suorastaan loistavasti. Staff Exchanges -haussa suomalaiskoordinaattorien onnistumisprosentti oli hurjat 50 % ja COFUND-haussa 43%, kun ne koko hauissa olivat 32 % ja 22 %.

Staff Exchanges -rahoitusta voi hakea tutkimusta tekevien työntekijöiden kansainväliseen ja akateemisen ja ei-akateemisen sektorin väliseen liikkuvuuteen. Rahoituksen tarkoituksena on lisätä tiedonvaihtoa akateemisen ja ei-akateemisen sektorin välillä ja vahvistaa osallistuvien organisaatioiden tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia laajentuneiden kansainvälisten verkostojen avulla. Rahoitusta haetaan vähintään kolmen organisaation konsortiona, jossa tulee olla mukana organisaatiot kolmesta eri maasta ja ainakin kahdesta eri EU-jäsenmaasta tai Horisontti Euroopassa mukana olevasta maasta. Toivottavasti hyvin mennyt ensimmäinen hakukierros saa innostettua lisää suomalaisia mukaan tähän hakuun, sillä viime kierroksella suomalainen koordinaattori oli vain kahdessa hakemuksessa.

Toivottavasti hyvin mennyt ensimmäinen hakukierros saa innostettua lisää suomalaisia mukaan tähän hakuun.

COFUND-hausta Suomeen saatiin kaksi tohtoriohjelmaa ja yksi tutkijatohtoriohjelma. Suomesta hakemuksia lähetettiin seitsemän kappaletta. MSCA COFUND -toimesta myönnetään osarahoitus uusille tai jo olemassa oleville tohtori- ja tutkijatohtoriohjelmille, joiden tavoitteena on lisätä kansainvälistä, sektorien välistä tai tieteiden välistä tutkijakoulutusta ja liikkuvuutta. Rahoituksen hakijalla tulee aina olla myös omaa rahoitusta ohjelmalle.

MSCA Postdoctoral Fellowship (PF) myönnettiin 22:lle suomalaisessa organisaatiossa tutkimusta tekevälle nuorelle tutkijalle. Näistä rahoituksista kaksi on Global Fellowship -rahoituksia, joissa ensimmäiset 12–24 kuukautta vietetään Euroopan ulkopuolisessa maassa ja viimeinen vuosi eurooppalaisessa isäntäorganisaatiossa. Suomesta lähetettyjen hakemusten onnistumisprosentti oli 13,6 %, mikä on hieman koko haun keskiarvoa (14,0 %) alempi. Rahoituksen tarkoitus on tukea väitelleiden tutkijoiden luovuutta ja innovaatiopotentiaalia korkeatasoisen tutkimusprojektin ja kansainvälisen, tieteidenvälisen ja sektorien välisen liikkuvuuden kautta. Postdoc-rahoitushakemusta valmistelevan tutkijan on syytä olla hyvissä ajoin tiiviissä yhteydessä isäntäorganisaation tutkimusrahoituspalveluihin ja tutkimusryhmän johtajaan, jotta hakemuksesta tulee kilpailukykyinen kaikkien arviointiin vaikuttavien osa-alueiden suhteen.

Suomeen saatiin viime vuoden hausta vain yksi Doctoral Networks -koordinaattori 25 hakijasta. Edellisellä hakukierroksella Suomeen saatiin viisi koordinaatiota. Suomen myöntöprosentiksi tuli nyt vain 4,0 %, mikä on huomattavasti heikompi kuin haun keskiarvo 13,4 %. Tämä rahoitusmuoto on MSCA-rahoituksista kaikkein kilpailluin. Sillä rahoitetaan yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteisiä tohtorikoulutusohjelmia. Ohjelmiin rekrytoitavien tohtorikoulutettavien odotetaan liikkuvan verkoston sisällä kansainvälisesti ja sektorien välillä.

Suomalaisten koordinoimissa hakemuksissa on eniten parannettavaa excellence-kriteerin suhteen.

Me kansalliset yhteyshenkilöt tutustuimme suomalaisten koordinoimien hakemusten arviointiraportteihin ja havaitsimme, että suomalaisten koordinoimissa hakemuksissa on eniten parannettavaa excellence-kriteerin suhteen. Excellence-kriteerissä arvioidaan projektin tieteellinen taso ja innovaatiotavoitteet, käytetyt menetelmät, koulutusohjelman laatu ja uskottavuus sekä väitöskirjojen ohjauksen laatu. Hakemuksen kokonaispistemäärästä puolet tulee excellence-kriteeristä, eli siihen osioon on syytä panostaa kaikkein eniten.

Lisätietoja

Outi Ala-Honkola
Johtava tiedeasiantuntija, MSCA NCP
Suomen Akatemia
outi.ala-honkola (at) aka.fi

Paula Leskinen
Tiedeasiantuntija, MSCA NCP
Suomen Akatemia
paula.leskinen (at) aka.fi

Lue lisää

MSCA-toimet kuuluvat Horisontti Euroopan Pilariin yksi, jonka teema on huipputason tiede. 

MSCA-toimet Horisontti Eurooppa -sivustolla

MSCA-toimet Euroopan komission verkkosivuilla

MSCA-hakuinfo Euroopan komission nettisivuilla