Siirry sisältöön
Tiedote 12.05.2022

AI Business -ohjelma vauhditti suomalaisten tekoäly-yritysten kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä

Business Finlandin AI Business -ohjelma auttoi suomalaisia AI-yrityksiä kaksinkertaistamaan vientinsä ja henkilöstön määrän sekä esitteli kokonaan uudenlaisia palveluja. Digitaaliset B2B-palvelut ovat kasvaneet ohjelman aikana merkittäväksi suomalaiseksi vientituotteeksi.

Tekoäly on yksi lupaavimmista ja monikäyttöisimmistä teknologioista maailmassa, ja käytössä lukuisissa eri käyttötarkoituksissa teollisuudesta terveydenhoitoon. Vuonna 2017 Suomessa oli alle 20 tekoäly-startupia. Tämän luvun kasvattaminen oli yksi Business Finlandin tekoäly-yrityksille suuntaamaan rahoituskampanjan tavoitteista. Samana vuonna käynnistyneen kampanjan toinen tavoite oli suomalaisten startupien kilpailukyvyn vahvistaminen tekoälyä ja dataa hyödyntämällä.

Tekoälykampanjalle oli huomattavaa kysyntää ja se laajennettiin ohjelmaksi vuonna 2018. Vuoteen 2021 mennessä AI Business -ohjelmassa (2018-2021) rahoitettiin yhteensä 235 miljoonalla eurolla 347 kappaletta suomalaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja innovatiivisten julkisten hankintojen projekteja. Yrityksistä yhdeksän oli mukana myös Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusohjelmassa. Ohjelmassa mukana olleiden pk-yritysten yhteenlaskettu vienti kasvoi yli 2,5-kertaiseksi, arvoltaan noin 280 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana, ja henkilöstön määrä kaksinkertaistui.

- Digitaalisten B2B-palvelujen viennistä on tulossa selkeä uusi tukijalka Suomelle. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin suuntautuvasta viennistä jo yli puolet on palveluvientiä. Toistaiseksi pelit ovat merkittävin palveluviennin osa-alue, mutta B2B-vienti kasvaa koko ajan ja yritysten digitalisaation edistyessä kasvu kiihtyy entisestään. Myös perinteisten teollisuusyritysten viennistä digitaalisten palvelujen vienti on kasvussa, kertoo AI Business -ohjelmaa johtanut Outi Keski-Äijö Business Finlandista.

Uusia palveluja käytännön ongelmiin

AI Business toi uudenlaisia palveluja yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön. AI laskentatuen avulla pk- ja startup-yritykset saivat maksutonta Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n laskentakapasiteettia merkittäviin tutkimusprojekteihinsa osana AI Business -ohjelmaa. Näin valmisteltiin jo etukäteen LUMI-supertietokoneen kapasiteetin hyödyntämistä myös yritysten tekoälyn kehitysprojekteissa. Lue lisää

Proof-of-Concept-hankkeita (PoC) rahoitettiin vuosina 2017-2021 lähes 100 kappaletta. PoC-hankkeissa pk- ja midcap-yritykset pystyivät testaamaan moderneja tekoälyteknologioita asiakkaidensa ongelmien ratkaisemiseksi. Yrityksillä oli mahdollisuus jatkaa PoC-hankkeista omalla rahoituksella tai Business Finlandin tuotekehityslainalla aina ratkaisun tuotteistamiseen saakka. Lue lisää

AI Business -ohjelmassa tarjottiin lisäksi valmennusta pk-yrityksille datan ja tekoälyn hyödyntämiseen ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoon, verkotettiin suomalaisia yrityksiä globaalien partnerien kanssa, esiteltiin suomalaista tekoälyosaamista kansainväliselle medialle sekä koottiin suomalaista tekoälyosaamista esitteiksi kansainvälisille kohderyhmille, kuten yrityksille ja sijoittajille.

Datatalous ja kvanttilaskenta tulevat

- Tekoälyn täysimääräinen hyödyntäminen ei ole vain teknologinen kysymys, vaan se vaatii yrityksiltä datastrategiaa ja sitoutumista datan hallintaan sekä eettisen tekoälyn prosesseihin. Tämä edellyttää yrityksiltä pitkäjänteistä kulttuurin ja johtamisen muutosta sekä laajaa osaamisen kehittämistä. AI Business -ohjelman kokemusten perusteella kannustamme yritysten siirtymistä tekoälyn ja datan hyödyntämiseen yhä aktiivisemmin. Käynnistämme parhaillaan datatalouden ohjelman valmistelua sekä kvanttilaskennan kampanjaa merkittävien kestävän kehityksen ongelmien ratkaisuun, Outi Keski-Äijö sanoo.

Tutustu AI Business -ohjelman tuloksiin ja projekteihin

Lisätietoja

Outi Keski-Äijö
Head of AI Business
Business Finland
outi.keski-aijo (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 663

Kaj Nordgren
Markkinointiviestintäpäällikkö
Business Finland
+358 50 557 7714
kaj.nordgren (at) businessfinland.fi

@KajNordgren

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi