Siirry sisältöön
Tiedote 08.03.2022

Valmet hyödyntää vihreää siirtymää laajassa veturihankkeessaan

Business Finland on myöntänyt yhteensä 20 miljoonaa euroa EU:n elpymisvälineen rahoitusta (RRF) Valmetin veturihankkeelle. Valmetin tavoitteena on investoida projektiin 40 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana. Yhteensä veturihankkeille on myönnetty kuluvana vuonna 60 miljoonaa euroa. Tänä vuonna rahoitetut sekä joulukuussa rahoitetut kolme muuta veturiyritystä sitoutuvat lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa (TKI) Suomessa yhteensä yli 550 miljoonalla eurolla. Samalla syntyy satoja uusia TKI-työpaikkoja lähivuosien aikana.

Veturihankkeet ovat Business Finlandin suurimpia yksittäisiä rahoituspäätöksiä. Projektit johtavat onnistuessaan useiden miljardien liiketoimintavaikutuksiin, teollisiin investointeihin, merkittäviin työllisyysvaikutuksiin, vientitulojen ja verotulojen kasvuun sekä myönteisiin ympäristövaikutuksiin. Business Finland ei maksa rahoitusta veturille, mikäli lisäykset TKI-toimintaan eivät toteudu. Business Finland suunnittelee rahoittavansa lisäksi kunkin veturiyrityksen kumppaneita 50 miljoonalla eurolla. Käynnissä on tällä hetkellä yhteensä jo 12 veturihanketta.

– Veturiyritysten haastekilpailu on Business Finlandin keino saada yksityiset yritykset lisäämään tutkimus- ja kehitysinvestointejaan, jotta Suomen hallituksen tavoite nostaa tutkimus- ja kehittämispanostukset neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä toteutuisi. Tämä on myös linjassa parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotusten kanssa. Kilpailun kautta voimme varmistaa rahoituksen kohdentumisen erityisesti vaikuttavimpiin hankkeisiin, Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola toteaa.

– On tärkeää, että pystymme tarjoamaan kannusteita uudistumiseen ja samalla vastaamaan vihreän siirtymän sekä digitaalisten ratkaisujen kysyntään. Edelläkävijän aseman saavuttaminen vaatii merkittäviä panostuksia ja EU:n elpymisväline mahdollistaa veturihankkeiden jatkamisen vuonna 2022, Kopola jatkaa.

Beyond Circularity tehostaa vihreää siirtymää

Valmet lanseeraa uuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektin, Beyond Circularityn. Valmetin 2030 teknologiavision mukaisesti Beyond Circularity parantaa mahdollisuuksia tukea yhtiön asiakkaiden vihreää siirtymää eri teollisuuden aloilla. Projekti pyrkii entisestään vahvistamaan Valmetin tutkimus- ja kehitystyötä, jolla saadaan kehitettyä prosessiteknologioita, automaatiota ja palveluita uusiutuvien materiaalien sekä kierrätys-, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Beyond Circularity myös mahdollistaa Valmetin omien prosessiteknologioiden energiatehokkuuden vahvistamisen sekä sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaiden tuotantoprosessien siirtymisen kohti fossiilittoman energian käyttöä.

Kunnianhimoisten projektitavoitteidensa saavuttamisen tueksi Valmet rakentaa ekosysteemin, jonka tarkoituksena on houkutella yhteistyökumppaneita, yliopistoja, tutkimusinstituutteja ja asiakkaita osallistumaan sellu- ja paperiteollisuuden vihreän siirtymään. Tässä ekosysteemissä odotetaan olevan Suomessa yli 100 kumppania vuonna 2025. Business Finlandin veturirahoituksen lisäksi Valmet suunnittelee investoivansa projektiin 40 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana. Investoinnin avulla yhtiö toteuttaa teknologiavisiotaan ja ilmasto-ohjelmaansa sekä luo kasvua.

– Olemme innoissamme Beyond Circularity -projektin lanseerauksesta. Osana tätä projektia rakennetaan uusi vihreän siirtymän ekosysteemi, jonka odotetaan luovan arvoa ja kasvua osallistujilleen, laajentavan osaamista uusille alueille ja rohkaisevan alan parhaita kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita osallistumaan. Ekosysteemin ytimessä on Valmetin ainutlaatuinen teknologian, automaation ja palveluiden tarjooma, jota yhteistyökumppaneiden poikkitieteellinen tietotaito vahvistaa. Tämän poikkeuksellisen yhdistelmän rakentamisen ja kehittämisen ansiosta alojensa johtavat asiantuntijat vievät eteenpäin niin kiertotaloutta, autonomisia tehtaita kuin teollisia palveluita, sanoo Valmetin tutkimus- ja kehitysjohtaja Janne Pynnönen.

Lue myösValmet lanseeraa Beyond Circularity -projektin tehostaakseen vihreää siirtymää

Lisätietoja

Karin Wikman
Johtava asiantuntija
Business Finland
karin.wikman (at) businessfinland.fi
p. +358 50 5577 723

Janne Pynnönen
Tutkimus- ja kehitysjohtaja
Valmet
p. +358 40 7733 236

Tutustu veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitukseen

Lue myös: Kohti vihreää siirtymää uusien veturiyritysten johdolla: Borealis Polymers ja Meyer Turku 

Kuva: Valmet

#KestäväKasvu

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 750 asiantuntijaa 42 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi