Siirry sisältöön
Tiedote 03.01.2023

Neljän miljardin euron investointi suunnitteilla Inkooseen

Kuva: istock

Norjalainen yhtiö Blastr Green Steel (Blastr) suunnittelee vihreää terästä tuottavan tehtaan sekä integroidun vedyn tuotantolaitoksen perustamista Inkooseen. Blastr on tehnyt aiesopimuksen Fortumin kanssa Inkoon Joddbölessä sijaitsevan teollisuusalueen hyödyntämisestä yksinoikeudella. Hankkeen investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa ja se työllistää käyttövaiheessa jopa 1 200 henkilöä. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2026 lopulla.

Vihreä teräs on kriittinen raaka-aine tulevaisuuden uusiutuvan energiainfrastruktuurin ja teknologiaratkaisujen, kuten tuuliturbiinien rakentamisessa, rakennus- ja autoteollisuudessa sekä kuluttajatuotteiden valmistuksessa. Sen kysynnän odotetaan kasvavan yksin Euroopassa 50 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa kolmasosaa nykyisestä teräksen kysynnästä.

– Suomi on ihanteellinen paikka hankkeellemme. Suomella on kunnianhimoinen vähähiilisyystavoite, vihreää teollisuutta tukevat ja ennustettavat olosuhteet toiminnalle, fossiilivapaata energiaa sekä korkeasti koulutettua työvoimaa. Inkoo valikoitui sijaintipaikkakunnaksemme olemassa olevan infrastruktuurinsa sekä saatavilla olevan puhtaan sähkön ansiosta. Sen jäästä vapaa syväsatama mahdollistaa vähähiiliset kuljetukset ympäri vuoden ja pääsyn lähellä oleville Euroopan markkinoille, sanoo Blastr Green Steelin toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusen.

Blastrin hanke on yksi Suomen suurimmista teollisuusinvestoinneista

– Olen erittäin tyytyväinen, että pitkään työstetyn projektin sijaintipäätös on nyt vahvistettu. Blastrin päätös sijoittua Inkooseen on osoitus suomalaisen teollisuuden ja infrastruktuurin kilpailukyvystä. Suomi on erinomainen paikka hiilineutraalille teollisuudelle ja vähähiilisen teräksen valmistukseen: Meillä on vahva ja luotettava sähköverkko, hyvät olosuhteet päästöttömälle energiantuotannolle sekä toimiva logistiikka. Hanke parantaa entisestään kilpailukykyämme, vahvistaa osaamistamme sekä luo runsaasti työtä ja hyvinvointia. Se tukee myös sekä Suomen että EU:n ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteita, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Vähähiilistä terästä tuottava tehdas yhdessä integroidun vedyn tuotantolaitoksen kanssa muodostavat yhden suurimmista tähän asti Suomeen suunnitelluista teollisuusinvestoinneista.

– Blastrin hanke on yksi Suomen suurimmista teollisuushankkeista ja mahdollisista työllistäjistä. Se on merkittävä myös eurooppalaisen teollisuuden kannalta vihreän siirtymän mahdollistajana. Blastrin tulo Suomeen on pohjoismaisen yhteistyön tulos ja vahvistaa sitä edelleen. Hanke kiihdyttää samalla vihreään siirtymään liittyvien innovaatioiden kehittämistä ja muita investointeja, sanoo Markku Kivistö, Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finlandin Cleantech Industry -toimialajohtaja.

Blastr aikoo leikata 95 prosenttia sen lopputuotteiden CO₂-päästöistä

Terästeollisuus tuottaa noin kahdeksan prosenttia maailman CO₂-päästöistä, mikä johtuu teräksen tavanomaisilla menetelmillä valmistukseen käytettävän fossiilisen energian korkeasta kulutuksesta. Tänä päivänä yksi valmistettu terästonni tuottaa 1,9 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Blastr korvaa koksin ja kivihiilen vedyllä kemiallisessa pelkistysvaiheessa ja siten vähentää hiilijalanjälkeä koko arvoketjussa. Tavoitteena on, että päästöjä syntyy 95 prosenttia vähemmän tavanomaiseen teräksen valmistusprosessiin verrattuna.

Inkoon tehtaalla on määrä valmistaa kaksi ja puoli miljoonaa tonnia korkealaatuista kuuma- ja kylmävalssattua vihreää terästä vuodessa.

– Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä terästeollisuudesta, sillä se on yksi maailman suurimmista päästöjen aiheuttajista. Aiomme vähentää Inkoossa tuotetulla vihreällä teräksellä CO₂-päästöjä 4,6 miljoonalla tonnilla vuodessa, mikä vastaa kaikkien henkilöautojen vuosittaisia päästöjä Suomessa. Keskitymme systemaattisesti pienentämään kokonaishiilijalanjälkeä arvoketjussamme vähentääksemme jätettä ja kehittääksemme kierrätettäviä ratkaisuja. Tavoitteenamme on myös turvata merkittävä osa sähkön tarpeestamme suoraan tai epäsuorasti omistamistamme tuulipuistoista. Nämä investoinnit ja kumppanuudet edistävät puhtaan energian tuotantoa Suomessa. Uskomme, että hankkeemme tuo positiivisia vaikutuksia koko alueelle. Aiomme käydä aktiivista vuoropuhelua sekä tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisyhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa, Wittusen jatkaa.

– Olemme ylpeitä, että Blastr on valinnut sijaintipaikakseen Inkoon. Hankkeella on valtava vaikutus Inkoon yhteiskuntarakenteeseen pienen kokomme takia. Se edistää kunnan infrastruktuurin ja palveluiden kehitystä ja investointeja, hyödyttäen siten koko alueen elinvoimaisuutta ja tunnettuutta. Teemme osaltamme kaikkemme, että Blastrin hanke toteutuu ja että voimme vastata näihin tarpeisiin, kertoo Inkoon kunnanjohtaja Robert Nyman.

Lisätietoja medialle:

Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest in, Business Finland
+358 50 55 77 968, markku.kivisto (at) businessfinland.fi

Heli Hemgård, viestintäpäällikkö, Business Finland
+358 40 901 5219, heli.hemgard (at) businessfinland.fi

Blastr Green Steel -hankkeeseen liittyvät yleiset mediatiedustelut:
Minna Sundelin, viestintäkonsultti, Fama Consulting
+358 40 582 2750, minna (at) fama.fi

Hans Fredrik Wittusen, toimitusjohtaja, Blastr Green Steel
+47 90 18 09 44, hfw (at) blastr.no

Robert Nyman, kunnanjohtaja, Inkoon kunta
+358 40 149 3762, robert.nyman (at) inkoo.fi  

Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana. www.investinfinland.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Blastr Green Steel keskittyy vähentämään hiilidioksidipäästöjä teräksen arvoketjusta kehittämällä paikallisia, kestäviä ja skaalautuvia arvoketjuja terästuotannolle. Yritys aikoo leikata 95 prosenttia sen lopputuotteiden CO₂-päästöistä tavanomaisiin menetelmiin verrattuna hyödyntämällä paikallisia materiaaleja ja fossiilivapaata energiaa sekä soveltamalla kiertotalousperiaatetta koko arvoketjussaan. Blastr suunnittelee perustavansa pellettitehtaan Norjaan sekä vihreän teräksen tehtaan ja integroidun vedyn tuotantolaitoksen Suomeen. Yrityksen odotetaan kasvavan yhdeksi Pohjoismaiden suurimmista teollisuuden startupeista. Vuonna 2021 perustettu Blastr on osa pohjoismaista Vanir Green Industries -investointiyhtiötä. www.blastr.no

Vanir Green Industries (VGI) on pohjoismainen liiketoiminnan rakentamiseen ja investointeihin keskittynyt yhtiö. Se rakentaa ja skaalaa johtavia, kestäviä ja kannattavia yrityksiä, jotka auttavat nopeuttamaan energiasiirtymää. VGI:n on perustanut Tore Ivar Slettemoen, joka on perustanut myös NYSE- listatun Freyr Batterier -yrityksen. Blastrin lisäksi VGI:n portfolioon kuuluvat hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiratkaisuja kehittävä Removr, Freija, joka kehittää teknologiaa vihreän metanolin tuotantoa varten, sekä maa- ja merituulivoimahankkeita kehittävä Njordr. Njordrin tytäryhtiö Nordi kehittää uusiutuvan energian hankkeita Suomessa. www.vaniras.no

Inkoon kunta sijaitsee Uudellamaalla 55 km Helsingistä länteen hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaksikielisessä kunnassa on noin 5 400 asukasta. Inkoon väestön koulutusaste ja työllisyys ovat hyvät. Suomen yrittäjien mukaan kunta on hyvin yrittäjäystävällinen. Inkoo on sijaintinsa ja kauniin luontonsa vuoksi myös erittäin suosittu vapaa-ajan kunta, jossa sijaitsee merkittävä määrä vapaa-ajan asuntoja. www.inkoo.fi