Pressmeddelande 03.01.2023

En investering på fyra miljarder euro planeras i Ingå

Bild: istock

Det norska företaget Blastr Green Steel (Blastr) planerar att bygga en fabrik som producerar grönt stål samt en produktionsanläggning för integrerad vätgas i Ingå. Blastr har gjort ett intentionsavtal med Fortum om ensamrätt till industriområdet i Joddböle i Ingå. Projektets investeringsvärde är cirka fyra miljarder euro och i driftsfasen sysselsätter det upp till 1 200 personer. Produktionen planeras starta i slutet av år 2026.

Grönt stål är en ytterst viktig råvara för framtidens förnybara energiinfrastruktur och tekniska lösningar såsom byggandet av vindturbiner, i byggnads- och bilindustrin samt i tillverkningen av konsumentprodukter. Enbart i Europa väntas efterfrågan på grönt stål växa till 50 miljoner ton fram till år 2030 vilket motsvarar en tredjedel av den nuvarande efterfrågan på stål.

– Finland är en idealisk plats för vårt projekt. Finland har ett ambitiöst mål gällande koldioxidsnålhet, förutsägbara förhållanden som stöder grön industri och verksamheten, fossilfri energi och högt utbildad arbetskraft. Ingå valdes som etableringsort på grund av den befintliga infrastrukturen och tillgången till ren elektricitet. Den isfria djuphamnen möjliggör koldioxidsnåla transporter året om och ger tillträde till de närliggande marknaderna i Europa, säger verkställande direktör Hans Fredrik Wittusen på Blastr Green Steel.

Blastrs projekt är ett av Finlands största industriinvesteringar

– Jag är mycket nöjd över att beslutet om projektets etableringsort nu har bekräftats efter en lång process. Blastrs beslut att etablera sig i Ingå är ett bevis på den finländska industrins och infrastrukturens konkurrenskraft. Finland är en utmärkt plats för koldioxidneutral industri och tillverkning av koldioxidsnålt stål: Vi har ett starkt och pålitligt elnät, goda förhållanden för utsläppsfri energiproduktion och fungerande logistik. Projektet kommer att ytterligare förbättra vår konkurrenskraft, stärka vårt kunnande och skapa gott om arbete och välstånd. Det stöder också såväl Finlands som EU:s klimatmål och mål om klimatneutralitet, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

En fabrik som producerar koldioxidsnålt stål och en produktionsanläggning för integrerad vätgas bildar tillsammans en av de hittills största industriinvesteringarna som har planerats i Finland.

– Blastrs projekt är ett av Finlands största industriprojekt och en av de största potentiella sysselsättarna. Som en möjliggörare av grön övergång är det också viktigt för den europeiska industrin. Blastr kommer till Finland som ett resultat av nordiskt samarbete som nu kommer att stärkas ytterligare. Samtidigt kommer projektet att påskynda utvecklingen av innovationer och andra investeringar i samband med grön övergång, säger Markku Kivistö, chef för Invest in Finlands Cleantech Industry som hör till Business Finland.

Blastr har för avsikt att minska CO₂-utsläppen för sina slutprodukter med 95 procent

Stålindustrin står för cirka 8 % av de globala CO₂-utsläppen vilket beror på den höga förbrukningen av fossil energi som används vid konventionell ståltillverkning. I dag genererar ett ton producerat stål ett koldioxidutsläpp på 1,9 ton. Blastr ersätter koks och kol med väte i den kemiska reduktionsfasen och minskar därmed koldioxidavtrycket i hela värdekedjan. Målet är att producera 95 procent mindre utsläpp jämfört med den konventionella ståltillverkningsprocessen.
Fabriken i Ingå kommer att årligen producera två och en halv miljon ton varm- och kallvalsat grönt stål av hög kvalitet.

– Vi har förbundit oss att minska stålindustrins koldioxidutsläpp eftersom den är ett av de största upphoven till utsläpp i världen. Med det gröna stålet som produceras i Ingå har vi för avsikt att minska CO₂-utsläppen med 4,6 miljoner ton per år vilket motsvarar de årliga utsläppen från alla personbilar i Finland. Vi fokuserar systematiskt på att minska det totala koldioxidavtrycket i vår värdekedja för att minska avfallet och utveckla återvinningsbara lösningar. Vi strävar också efter att säkra en betydande del av vårt elbehov direkt eller indirekt från vindparker som vi äger. Dessa investeringar och partnerskap bidrar till produktionen av ren energi i Finland. Vi tror att vårt projekt kommer att ha en positiv inverkan på hela regionen. Vi kommer att föra en aktiv dialog samt fungera i tätt samarbete med det lokala samhället och andra intressenter, fortsätter Wittusen.

– Vi är stolta över att Blastr har valt Ingå som etableringsort. Projektet har en enorm inverkan på samhällsstrukturen i Ingå eftersom vi är en så liten kommun. Det främjar utvecklingen av kommunens infrastruktur och tjänster samt investeringar och gynnar således hela traktens livskraft och synlighet. Vi kommer för vår del att göra allt vi kan för att Blastrs projekt ska förverkligas och för att vi ska kunna tillgodose de här behoven, säger kommundirektör Robert Nyman i Ingå.

Ytterligare information:

Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest in, Business Finland
+358 50 55 77 968, markku.kivisto (at) businessfinland.fi

Heli Hemgård, viestintäpäällikkö, Business Finland
+358 40 901 5219, heli.hemgard (at) businessfinland.fi

Blastr Green Steel -hankkeeseen liittyvät yleiset mediatiedustelut:
Minna Sundelin, viestintäkonsultti, Fama Consulting
+358 40 582 2750, minna (at) fama.fi

Hans Fredrik Wittusen, toimitusjohtaja, Blastr Green Steel
+47 90 18 09 44, hfw (at) blastr.no

Robert Nyman, kunnanjohtaja, Inkoon kunta
+358 40 149 3762, robert.nyman (at) inkoo.fi  

Invest in Finland hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Finland, producerar information om Finland som investeringsobjekt samt utvecklar och koordinerar anskaffningsarbetet för nationella investeringar och bildar aktivt nätverk med regionala och internationella aktörer. Dessutom samlar och upprätthåller Invest in Finland information om utlandsägda företag i Finland. Invest in Finland är en del av Business Finland. www.investinfinland.fi

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. I organisationen arbetar 760 sakkunniga vid cirka 40 enheter i världen och vid 16 enheter i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi

Blastr Green Steel fokuserar på att minska koldioxidutsläppen från stålets värdekedja genom att utveckla lokala, hållbara och skalbara värdekedjor för stålproduktionen. Företaget har för avsikt att minska CO-utsläppen för sina slutprodukter jämfört med konventionella metoder genom att utnyttja lokala material och fossilfri energi samt genom att tillämpa principerna för cirkulär ekonomi i hela sin värdekedja.  Blastr planerar att grunda en pelletsfabrik i Norge och en fabrik för grönt stål och en produktionsanläggning för integrerad vätgas i Finland. Företaget förväntas växa till ett av Nordens största startupföretag inom industrin. Blastr grundades 2021 och är en del av det nordiska investeringsbolaget Vanir Green Industries. www.blastr.no

Vanir Green Industries (VGI) är ett nordiskt företag med fokus på att investera och bygga affärsverksamheter. VGI grundades av Tore Ivar Slettemoen, som också grundat det NYSE-listade företaget Freyr Batteries. VGI bygger och skalar upp ledande, hållbara och lönsamma företag som bidrar till att påskynda energiomställningen. I VGI:s portfölj ingår förutom Blastr även Removr, som utvecklar lösningar för avskiljning och lagring av koldioxid, Freija som utvecklar teknik för produktion av grön metanol, och Njordr som utvecklar vindkraftsprojekt både på land och till havs. Njordrs dotterbolag Nordi utvecklar projekt för förnybar energi i Finland. www.vaniras.no

Ingå kommun ligger i Nyland, 55 km väster om Helsingfors vid goda trafikförbindelser. Den tvåspråkiga kommunen har cirka 5 400 invånare. Utbildningsnivån och sysselsättningen bland Ingås befolkning är god. Enligt företagarorganisationen Företagarna i Finland är kommunen mycket företagarvänlig. Tack vare sitt läge och sin vackra natur är Ingå också en mycket populär fritidskommun där det finns ett stort antal fritidsbostäder. www.inga.fi