Siirry sisältöön
Tiedote 18.04.2023

Suomesta ratkaisuja edistämään kaupunkien hiilineutraliteettia globaalisti

Business Finlandin 18.4.2023 lanseeraaman Decarbonized Cities -ohjelman tavoitteena on, että Suomi tunnistetaan globaalisti kestävien, hiilineutraalien kaupunkiratkaisujen tarjoajana. Ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ja organisaatiota löytämään kansainvälisiä yhteistyö- ja liikekumppaneita. Uutta vientiä arvioidaan syntyvän usean miljardin arvosta.

– Ohjelma luo pitkäaikaista tiivistä yhteistyötä valittujen kaupunkien, suurten ja pienten yritysten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Suomen vahvuus piilee myös työtavassamme. Kaupungit eivät etsi pieniä osaratkaisuja vaan kokonaisratkaisuja, joita yksittäiset yritykset eivät pysty tarjoamaan. Pystymme yhdistämään osaamisen ja tarjoamaan kaupungeille monialaisia ratkaisuja globaalisti, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola ohjelman avaustilaisuudessa 18.4.2023. Hän korosti, että markkinat ovat valtavat

Älykkäät ratkaisut ja kestävän kehityksen periaatteet vievät globaalia kaupunkikehitystä eteenpäin

Kaupunkikehityksellä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen: kaupungit kuluttavat 78 prosenttia maailman energiasta ja tuottavat yli 60 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Lähitulevaisuudessa yli 2/3 ihmisistä asuu kaupungeissa. Kaupunkien suurimmat haasteet liittyvät rakennettuun ympäristöön, energiaan ja liikenteeseen. Digitalisaation ja datan hyödyntämisellä sekä uusilla liiketoimintamalleilla on suuri potentiaali matkalla kohti tulevaisuuden kaupunkeja.

– Kaupungit ovat tärkeitä päättäjiä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Ne voivat muokata markkinoita ja tarjota testialustoja uusille, innovatiivisille ratkaisuille. Kaupungeista on tulossa ilmastoälykkäiden ratkaisujen suunnittelun, kehittämisen ja pilotoinnin solmukohtia, sanoo ohjelman johtaja Outi Suomi Business Finlandilta.

Useimmat suuret kaupungit Euroopassa ja monissa muissa OECD-maissa ovat asettaneet haasteellisen tavoitteen olla hiilineutraaleja vuoteen 2030 tai 2035 mennessä. EU on valinnut sata kaupunkia toteuttamaan EU:n Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit -missiota. Näistä kuusi on Suomesta: Espoo, Helsinki, Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku. Mission tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2030 mennessä kehittämällä älykkäitä ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Luis Morno, Christine Peterson

Ohjelman kumppanikaupunkeja ovat mm. Madrid ja Los Angeles. Madridin aluehallinnon johtaja Jose Luis Moreno Casas ja Los Angelesin pormestarin toimiston edustaja, johtaja Christine Peterson kertoivat alueidensa haasteista ja kutsuivat suomalaisia yrityksiä mukaan kehittämään tulevaisuuden kaupunkeja.

Yritykset vahvasti mukana ohjelmassa

Decarbonized Cities -ohjelman avaustilaisuudessa kuultiin myös yritysten edustajia. KONE Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin korosti yhteistyötä ja tiedon jakamista.

– Tulevaisuuden kestävien kaupunkien kehittämisessä on ratkaisevan tärkeää, että toimijat kokoontuvat jakamaan ideoita ja innovoimaan yhdessä ihmiskeskeisiä ratkaisuja. Yksikään yritys tai hallitus ei voi tehdä sitä yksin, sillä haasteet kattavat useita sektoreita ja toimialoja. Me KONE Oyj:ssä olemme innoissamme voidessamme olla osa tätä kehitystä ja haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien muiden hiilivapaiden kaupunkien alan toimijoiden kanssa. Business Finlandin ohjelma on loistava alusta tällaiselle yhteistyölle, joka kokoaa yhteen isompia ja pienempiä yrityksiä sekä yliopistoja ja julkisen sektorin tahoja, kiittelee  Herlin.

Virta Oy:n yhteiskuntasuhdejohtaja Eemil Rauma uskoo ohjelman edistävän yrityksen toimintaa:
– Virtual Power Plant -palveluportfoliomme yhdistää sähköajoneuvojen akut tuuli- ja aurinkoenergiajärjestelmään. Se sopii erityisen hyvin ilmastoasioissa johdossa oleville kaupungeille, jotka pyrkivät vastaamaan samanaikaisesti energian ja liikenteen päästöhaasteisiin. Toivomme, että Decarbonized Cities -ohjelman kautta löydämme tällaisia eteenpäin katsovia kumppanuuskaupunkeja, ja ohjelma auttaa Virtaa kasvattamaan hiilikädenjälkeään.

Markkinarako suomalaisille yrityksille

– Osa kaupungeista keskittyy hyvinvoinnin rakentamiseen ja osa kestävän kehityksen teknologia-alustoihin. Toiset keskittyvät tehokkuuteen ja toimivuuteen tai osallistavaan kaupunkikehitykseen. Kuitenkin useimmilla on pitkällä aikavälillä sama tavoite eli asuttavat ja hyvinvointia asukkailleen tuottavat kaupungit, sanoo Mika Klemettinen Business Finlandin Shanghain toimistosta.

– Meidän tulee rakentaa pitkäaikaista yhteistyötä valittujen kaupunkipartnerien kanssa, hän jatkaa.

Decarbonized Cities -ohjelma pähkinänkuoressa

  • Tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä ja muita sidosryhmiä luomaan uutta liiketoimintaa ja verkostoja ratkaisemalla hiilineutraliteettiin liittyviä kysymyksiä kaupungeissa.
  • Lisää ja vahvistaa monialaista tarjontaa ja osaamista kaupunkien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiasiirtymän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.
  • Ulkomaisten kaupunkien kanssa luodaan pitkäaikaisia suhteita niin innovaatioissa kuin liiketoiminnassakin.
  • Suomeen syntyy uutta vientiä kolmen miljardin euron arvosta.
  • Toimitaan tiiviissä yhteistyössä valittujen koti- ja ulkomaisten kaupunkien, suurten ja pienten yritysten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Keskitytään kokonaisratkaisuihin yksittäisten osaratkaisujen asemesta.
  • Rahoitetaan ratkaisujen kehittämistä tai muokkausta 150 miljoonalla eurolla.
  • Ohjelma kestää vuoteen 2028.

Ohjelman verkkosivut

Lisätietoja

Business Finland
Outi Suomi
outi.suomi (at) businessfinland.fi
Puh. +358 50 572 7530

Mika Klemettinen
mika.klemettinen (at) businessfinland.fi
Puh. +358 50 483 6661

Virta Oy
Eemil Rauma
eemil.rauma (at) virta.global
Puh. +358 50 511 7876