Siirry sisältöön

Suomalaiset ratkaisut auttavat kaupunkeja hiilineutraaliushaasteissa

Ohjelman tavoitteena on, että Suomi tunnistetaan kestävien, hiilineutraalien kaupunkiratkaisujen tarjoajana ja että suomalaiset yritykset löytävät kansainvälisiä yhteistyö- ja liikekumppaneita. Ohjelma edistää kilpailukykyisten ratkaisujen syntymistä maailmalla oleviin tarpeisiin ja tavoitteena on vahvistaa tulevaisuuden vientipotentiaalia. Ratkaisujen tulee kasvattaa merkittävästi hiilikädenjälkeämme maailmalla.

Ohjelman kuvaus

Ohjelman tavoitteena on kasvattaa Suomen pitkäaikaista kilpailukykyä ja lisätä vientiä kannustamalla yrityksiä kehittämään yhdessä ulkomaisten toimijoiden kanssa kansainvälisesti menestyviä ratkaisuja mm. valikoitujen kumppanuuskaupunkien hiilineutraalisuushaasteisiin. Kaupunkien suurimmat haasteet liittyvät rakennettuun ympäristöön, energiaan ja liikenteeseen sekä digitalisaation alihyödyntämiseen. Tulevaisuudessa eri sektoreiden ratkaisut toimivat yhä enemmän saumattomana kokonaisuutena, esimerkiksi sähköautojen lataus toimii energiajärjestelmän osana.  

Ohjelma lisää ja vahvistaa monialaista tarjontaa ja osaamista kaupunkien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiasiirtymän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Suomalaiset kaupungit voivat toimia kokeilu- ja referenssialustoina, ja ulkomaisten kaupunkien kanssa luodaan pitkäaikaisia ​​suhteita niin innovaatioissa kuin liiketoiminnassakin. 

Liittymällä alempana ohjelman postituslistalle saat lisätietoa ohjelman tapahtumista ja palveluista. 

Kohderyhmät

 • suomalaiset  start-up-, pk- ja suuryritykset
 • suomalaiset ja ulkomaiset kumppanuuskaupungit
 • suomalaiset tutkimuslaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut
 • suomalaiset alan järjestöt
 • julkinen hallinto
 • kansainväliset isojen projektien rahoittajat

Kohdemarkkinat

Ohjelma rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia valikoitujen ulkomaisten kaupunkien kanssa ja yritykset ja tutkimuslaitokset pääsevät sekä myymään että kehittämään ratkaisuja näiden haasteisiin. Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyö on käynnistetty Madridin, Los Angelesin, Singaporen ja ruotsalaisten kaupunkien kanssa. Lisää kumppanikaupunkeja valitaan ohjelman osallistujia kuunnellen.

Ohjelman palvelut

  •  
 • Tapahtumat & verkottuminen
  • Kohdennettuja workshopeja, tietoiskuja, infotilaisuuksia

 • Asiakaskirje ajankohtaisista aiheista

 • Toimialan kansainväliset ekosysteemihankkeet sekä Veturi-projektit, esim. SmartRail ja Kempower Veturi

 • Markkinatietoa, mm. Frost & Sullivan, erilaisia selvityksiä

Tilaa uutiskirje

Tilaa Business Finland -ohjelmien uutiskirjeitä. Saat tietoa muun muassa ohjelman tapahtumista, työpajoista ja rahoitushauista.

Tilaa Business Finland -ohjelmien uutiskirjeitä

Ota yhteyttä

Head of Decarbonized Cities Program

Elina Puszkarzewicz

+358 40 343 3349
Program Coordinator

Emilia Hyvätti

+358 50 434 9687
Ecosystem Lead, Clean Energy Transition Partnership (CETP)

Katja Hollmén

+358 40 5799 331

Energia

Ecosystem Manager

Virpi Mikkonen

+358 50 5577 930

Rakennettu ympäristö

Account Manager

Sini Kahilaniemi

+358 40 486 8072

Liikenne