Siirry sisältöön
Tiedote 16.02.2024

Uusia veturiyrityksiä valittu: Kempower, Patria, Valio ja Wärtsilä

Business Finland on päättänyt rahoittaa neljää yritystä, jotka sitoutuvat veturiyrityksinä kasvattamaan merkittävästi omia ja kumppaniensa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) investointeja Suomessa. Vetureiden haastekilpailun voittaneet yritykset ovat muutoksen ajureita omilla toimialoillaan eli liikenteen sähköistämisessä, puolustusteknologiassa sekä ruokajärjestelmän uudistamisessa ja energiantuotannossa.

Business Finland on myöntänyt Kempowerin, Patrian ja Valion hankkeelle kullekin 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen ja on varautunut 20 miljoonan euron rahoitukseen kuhunkin hankkeeseen liittyville kumppaniyrityksille ja tutkimuskumppaneille. Wärtsilän hanketta rahoitetaan 20 miljoonalla eurolla ja sen kumppaneita voidaan rahoittaa yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

– Nyt olemme saaneet aivan uusia toimialoja mukaan veturisalkkuumme. Kaikki uudet veturit edustavat aloja, joissa on meneillään iso murros. Nämä päätökset auttavat suomalaisia organisaatioita kansainvälisessä kilpailussa, sanoo tuotepäällikkö Karin Wikman Business Finlandista.

Kempowerin Heavy Electric Traffic Ecosystem vauhdittaa raskaan liikenteen sähköistämistä

Heavy Electric Traffic Ecosystem -ohjelman tavoitteena on kehittää kuorma-autoliikenteeseen sopivaa lataustekniikkaa ja sitä tukevaa ohjelmistoalustaa, ja kehittää latausinfran testausalustaa. Ohjelmassa tutkitaan myös tulevia latausmalleja sekä raskaan liikenteen latausinfran vaikutusta sähköverkkoihin.

– Kuorma-autojen ja pitkän matkan raskaan liikenteen sähköistäminen on vasta alkamassa. Markkinoilta puuttuu edelleen skaalautuva latausinfra raskaalle liikenteelle, kuten sähköisille kuorma-autoille. Sähköisten kuorma-autojen määrän kasvu vaatii käytännön tarpeita vastaavaa latausinfraa ja ekosysteemin kehittäminen on välttämätöntä, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Kempower käynnistää t&k-projekteja ohjelman kaikilla osa-alueilla, mukaan lukien latausteknologiat, digitaaliset ratkaisut ja alustat, asiakassovellukset ja tulevaisuuden lataukset. Kempowerin tavoitteena on kasvattaa raskaan sähköisen liikenteen ekosysteemi, johon Kempower veturiyrityksenä hakee mukaan yli 60 osallistujayritystä. Kempowerin raskaan liikenteen ohjelma sisältää yli 10 kotimaista yhteisinnovaatiohanketta ja Euroopan unionin tutkimusrahoituksella rahoitettua projektia.

Kempowerin veturitiedote

Ensimmäinen puolustusalan veturihanke Patrian eALLIANCE rakentaa ainutlaatuista siviili- ja puolustusteknologiayritysten yhteistyötä

 Patrian johtama, Business Finlandin osarahoittama eALLIANCE-veturihanke vahvistaa suomalaisten siviili- ja puolustusteknologiayritysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on luoda murroksellisia digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan tehokkaampi tiedonvaihto ja kattavan digitaalisen virtuaalimaailman rakentaminen.

– Ekosysteemin missio on integroida teknologioita siviili-, turvallisuus- sekä puolustusteknologioiden alueella turvallisempien yhteiskuntien rakentamiseksi. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia päästä kansainvälisille puolustusteknologiamarkkinoille sekä vahvistaa niiden vientipotentiaalia, sanoo Patrian tuotteista ja palveluista ja niiden tuotekehityksestä vastaavan Portfolio-yksikön vetäjä Pekka Ruutu Patrialta.

Patria rakentaa hanketta yhdessä yli 30 kumppaniyrityksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ekosysteemi mahdollistaa sekä suurten yritysten että pk-yritysten yhteistyön innovatiivisten puolustus- ja kaksoiskäyttöteknologioiden kehittämisessä. eALLIANCE kasvattaa Patrian sekä kumppaniyritysten yhteenlaskettuja TKI-panostuksia jopa 200 miljoonaa euroa hankkeen elinkaaren aikana. Hankkeen aikana Patria lisää huomattavasti tuotekehityspanostuksiaan, jotka lisääntyvät lähes sadalla miljoonalla eurolla.

Patrian veturitiedote

Valio – Food 2.0 – ensimmäinen ruoka-alan yritys veturiksi

Valio on ensimmäinen ruoka-alan yritys, jonka Business Finland on valinnut veturiyritykseksi. Valion Food 2.0 -tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen tavoitteena on luoda Suomeen ruokajärjestelmä, jossa kasvua ja lisäarvoa rakennetaan kestävän tuotannon pohjalle. Valion roolina on käynnistää ja johtaa laaja-alaista yhteistyötä sekä tutkimus- ja kehitysprojekteja nykyisten ja uusien kumppaniensa kanssa.

Valion ja yhteistyöverkoston tavoitteena on yhteensä 100 miljoonan euron lisäsatsaus tutkimus- ja kehitystoimintaan viiden vuoden aikana, ja ruokajärjestelmään kytkeytyvän viennin kasvatus yli miljardilla eurolla.

– On tärkeää, että uudistamme ruokajärjestelmää kaikkien siihen kytkeytyvien toimijoiden kanssa, sillä se on ainut tapa, jolla muutos onnistuu. Globaali ruoantuotannon murros on suomalaiselle tuotannolle mahdollisuus, sillä ruoan globaali kysyntä ja pohjoisten tuotantoalueiden merkitys kasvavat. Tavoitteena on parantaa Suomessa tuotetun ruoan kannattavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä, Valion kasvuliiketoiminnoista, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi sanoo.

Food 2.0 -kokonaisuus keskittyy neljään teemaan: tulevaisuuden tuotteet, teknologinen uudistuminen, uudistava viljely sekä kiertotalous ja resurssitehokkuus.

Valion veturitiedote

Wärtsilä: Wide & Intelligent Sustainable Energy vahvistaa energiasektoria

Teknologiayhtiö Wärtsilä johtaa viisivuotista yhteistyöprojektia, jossa on mukana yli 200 suomalaista yritystä, teollisuuden organisaatiota, tutkimuslaitosta ja yliopistoa. Tämän WISE-projektin (Wide & Intelligent Sustainable Energy) yhteistyö on suunniteltu vahvistamaan ja rakentamaan Suomen energiasektoria maailman johtavaksi energiainnovaatioekosysteemiksi.

– Yhteistyö rakentaa skaalautuvia ekosysteemejä ja kehittää turvallista ja autonomista nollapäästöistä tasapainottavaa energiantuotantoa.  WISE-projektin tavoitteena on edistää siirtymistä täysin hiilineutraaliin tulevaisuuteen, sanoo Wärtsilä Energyn liiketoiminnan strategia- ja kehitysjohtaja Malin Östman.

Wärtsilän tavoitteena on tarjota joustavia autonomisia voimalaitoskonsepteja, jotka pystyvät toimimaan 100 prosentin e-polttoaineella, kuten vihreällä vedyllä ja sen johdannaisilla, vuoden 2028 loppuun mennessä. Kumppanit sijoittavat yhteensä 200 miljoonaa euroa tutkimukseen vuoteen 2028 mennessä. Wärtsilän osuus on 100 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa, että tutkimus- ja kehityshankkeen avulla saadaan aikaan 350 miljoonan euron t&k-kasvu ekosysteemissä.

Wärtsilän veturitiedote

Tiesitkö tämän: Vetureilla on laajat verkostovaikutukset

Vetureiden ekosysteemit ovat rakentuneet vauhdilla: vuosina 2020–2023 Business Finland on rahoittanut liki 600:tta veturiyritysten ja niiden yritys- ja tutkimusorganisaatiokumppaneiden TKI-projektia.

Business Finland rahoittaa kutakin veturiyritystä joko 20 tai 10 miljoonalla eurolla. Kumppaneiden hankkeita Business Finland on varautunut rahoittamaan kussakin veturiyrityksen verkostossa yhteensä 50 tai 20 miljoonalla eurolla. Uusien valintojen myötä veturiyrityksiä on jo yli 20.

Veturiyritykset ovat sitoutuneet lisäämään veturiprojektiensa aikana TKI-investointejaan Suomessa yhteensä noin 2 miljardilla eurolla. Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien teollisiin lisäinvestointeihin Suomeen ja merkittäviin vienti- ja työllisyysvaikutuksiin.

Business Finland käynnistää seuraavan veturiyritysten haastekilpailun kuluvan kevään aikana.

Viime kesänä päättyi ensimmäinen veturiyritysten hankkeista; Nokia kehitti yhdessä yli 120 kumppaninsa kanssa edellytyksiä teollisille 5G-ratkaisuille. Nokia-veturin ekosysteemikumppanit investoivat Business Finlandin osarahoittamissa projekteissa TKI-työhön yhteensä yli 200 miljoonaa euroa vuosien 2020-23 aikana. Uuden osaamisen avulla on luotu perusta esimerkiksi reaaliaikaiselle videodatan hyödyntämiselle ja toimintojen etäohjaamiselle. Tällä on keskeinen vaikutus teollisuuden tuottavuuteen ja turvallisuuteen.

Tutustu vetureiden ja niiden kumppaneiden rahoitukseen

Lisätietoja

Business Finland
Karin Wikman
Tuotepäällikkö
karin.wikman (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 723

Kempower
Paula Savonen
Viestintäjohtaja
paula.savonen (at) kempower.com
+358 400 343 851

Patria
Sirje Ahvenlampi-Hyvönen
Viestintäjohtaja
sirje.ahvenlampi-hyvonen (at) patriagroup.com
+358 50 557 3822
Research and innovations at Patria

Valio
Tuomas Salusjärvi
Johtaja, kasvuliiketoiminnot, tutkimus ja tuotekehitys
Yhteydenotot Valio mediadeskin kautta:
mediadesk (at) valio.fi
+358 10 381 2118
Tulevaisuuden ruokajärjestelmä - Valio

Wärtsilä
Malin Östman
Liiketoiminnan strategia- ja kehitysjohtaja, Wärtsilä Energy
malin.ostman (at) wartsila.com
+358 50 597 5683