Siirry sisältöön

Innovatiiviset terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisut

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan suomalaisten terveysalan teknologisten ratkaisuiden kehittämistä vientimarkkinoille, edistetään tutkimuksellisia ja innovatiivisia ihmisten hyvinvoinnin seurantakeinoja ja hyvinvointipalveluita sekä tehdään suunnitelmallista yhteistyötä Suomen terveysalan osaamisen tunnettuuden lisäämiseksi.  

Hyödyt yrityksille

LAAJEMPI NÄKYVYYS JA USKOTTAVUUS
Webinaarit, seminaarit, messut ja kontaktit. Korkean tason delegaatiot mahdollisia.

SUORAT KONTAKTIT JA VERKOSTOT
Saatamme yhteen laajan globaalin verkostomme potentiaalisimmat toimijat. Yhteistapaamiset oikeiden keskustelukumppaneiden ja päätöksentekijöiden kanssa.

NOPEAMPI MARKKINALLE MENO JA REAGOINTIKYKY
Käytössä Business Finlandin laaja-alainen kokemus ja syvällinen markkinatieto. Voimme nopeuttaa uuden markkinan avaamista.

KUSTANNUSTEHOKKUUS
Asiantuntijoiden tuki, leadit ja yhteistapaamiset veloituksetta. Osallistuminen on maksutonta (ainoastaan matkakuluista yritys vastaa itse).

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
Kohdemarkkinoiden valinta ja tarjooman muodostaminen. Mukana validoitujen, hyvien yrityksien joukossa.

Teknologiset ratkaisut
ikääntyville

Ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa ympäri maailman, minkä vuoksi uudet ja innovatiiviset ratkaisut ikääntyville ovat entistä tärkeämpiä. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti Business Finland kehittää ikäihmisten teknologiatuettuun asumiseen keskittyvää ekosysteemiä, panostaa vientiä edistäviin markkina-aktiviteetteihin ja edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Suomella on erityisosaamista ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan kehitetyissä digitaalisissa ratkaisuissa. Määrittelemme ikäteknologian, eli agetechin, digitaalisesti avustetuksi teknologiaksi, ratkaisuksi, tuotteeksi tai palveluksi, joka on pääasiallisesti suunnattu ja suunniteltu ikääntyville. Ratkaisun kohderyhmänä voi olla yksilö, kotihoidon tarjoaja tai palvelutalot.

Kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat globaaleille markkinoille tähtäävät suomalaiset yritykset, joilla on innovatiivisia ja digitaalisia agetech-ratkaisuja.

Kohdemarkkinat

Olemme tehneet markkinakartoitusta Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Japaniin ja Iso-Britanniaan vuosina 2021–2022. Vuonna 2023 olemme tehneet markkinatutkimukset Thaimaahan ja Kiinaan. Markkinatutkimusten tuloksia esitellään webinaareissa ja muista tapahtumissa. Tehdyt markkinatutkimukset ovat saatavilla alempaa sivulta Materiaalit -kohdasta.

Olemme myös keränneet tietoa suomalaisesta osaamisesta ja julkaisseet digitaalisen esitteen agetech-tarjoomasta. Tarjooma löytyy niin ikään Materiaalit -kohdasta.

Markkina-aktiviteetit alkoivat keväällä 2022, jolloin suomalaista agetech-tarjoomaa esiteltiin Singaporessa Ageing Asia -tapahtumassa ja jatkuivat kesäkuussa Helsingissä HIMSS -konferenssin ikäteknologiaan keskittyvässä sivutapahtumassa.

Tule mukaan

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Meria Heikelä
Director, Health & Wellbeing, Europe West
meria.heikela (at) businessfinland.fi
+44 778 715 3014

Kestävät
tulevaisuuden sairaalat

Terveydenhoitoala on murroksessa. Monessa maassa rakennetaan uusia sairaaloita ja päivitetään jo olemassa olevia vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Suomen terveys- ja hyvinvointialalta löytyy vahvaa terveysteknologian ja data-analytiikan osaamista sekä teknistä kapasiteettia tulevaisuuden sairaaloihin.

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti edistämme terveysturvallisuuden digitaalisten ratkaisujen kehittämistä vientimarkkinoille sekä teemme suunnitelmallista yhteistyötä Suomen terveysalan osaamisen tunnettuuden lisäämiseksi. 

Kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat globaaleille markkinoille tähtäävät yritykset, joiden innovaatiot ja ratkaisut mahdollistavat tulevaisuuden sairaaloiden toiminnan.

Kohdemarkkinat

Olemme julkaisseet digitaalisen esitteen suomalaisesta erityisosaamisesta liittyen tulevaisuuden kestäviin, digitaalisiin ja innovatiivisiin sairaaloihin. Tarjoomaan liittyen järjestetään markkina-aktiviteetteja Euroopassa, mm. Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa, ja USA:ssa.

Tule mukaan

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Terhi Kiviranta Rasmussen
Global Opportunity Leader, Health & Wellbeing
terhi.rasmussen (at) businessfinland.fi
+45 2054 9894

Terveysalan
kokeiluympäristöt
Suomessa

Terveyden alalta löydät useita suomalaisia testbed-toimijoita

Suomessa monet sairaanhoitopiirit, yliopistosairaalat, ammattikorkeakoulut sekä kaupungit tarjoavat erinomaisia yhteistyömahdollisuuksia terveys- ja hyvinvointialan tuotteiden ja palveluiden kehittäjille niiden testaamiseen aidoissa kokeiluympäristöissä.

Testbed-toiminnan edut

  • Testaus aidossa asiakas- ja asiantuntijaympäristössä tukee tuotteiden ja palveluiden tutkimus- ja kehitysprosessia
  • Saadut käyttäjäkokemukset ja kliiniset näytöt tukevat suunnittelupäätöksiä ja prototyyppien valmistusta
  • Kumppanuus asiantuntijoiden, käyttäjien, potilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tuottaa arvokasta tietoa
  • Kokeilualustat ovat luotettavia ympäristöjä koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnalle
  • Yhteistyömallit on tuotteistettu selkeiksi prosessiksi
  • Alla on esitetty eri toimijoiden tarjoamia kokeiluympäristöjä. Ottamalla yhteyttä linkissä annettuihin yhteystietoihin saat lisätietoja testausmahdollisuuksista.

Tule mukaan

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Kari Klossner
Head of Smart Life Finland Program
kari.klossner (at) businessfinland.fi
+358 400 717 298

Testiympäristöjä Suomessa

Digitaalisesti
tuettu
hyvinvointi

Digitaalisesti tuetun hyvinvoinnin edistäminen nousee esille yhtenä Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisena prioriteettina. Fyysinen ja henkinen hyvinvointi määrittää keskeisesti ihmisten elämänlaatua ja siihen on panostettu kasvavasti viime vuosien aikana. Suomi on hyvinvoinnin edelläkävijä, mikä näkyy myös yrityskentässä: meillä kehitetään tutkimuksellisia ja innovatiivisia ihmisten hyvinvoinnin seurantakeinoja ja digitaalisia palveluja hyvinvoinnin tukemiseen.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat globaaleille markkinoille tähtäävät suomalaiset yritykset, joilla on innovatiivisia ja digitaalisia ratkaisuja ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kohdemarkkinat

Markkina-aktiviteetit alkoivat syksyllä 2022, jolloin Suomesta kohdistui hyvinvointiteeman ympärille keskittyvä delegaatiomatka Lähi-itään.

Tule mukaan

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Meria Heikelä
Director, Health & Wellbeing, Europe West
meria.heikela (at) businessfinland.fi
+44 778 715 3014