Siirry sisältöön

Älykkään energiajärjestelmän mallialue ja testialusta

Ahvenanmaasta pyritään tekemään mallialue, joka perustuu älykkäisiin sähköverkkoihin ja 100-prosenttisesti uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön. Järjestelmän keskeisiä elementtejä ovat kyky integroida hajautettu uusiutuvan energian tuotanto osaksi kokonaisuutta sekä kyky hallita kysynnän ja tuotannon yhtäaikaista vaihtelua. Keskeistä on myös mahdollistaa kuluttajien aktiivinen toiminta osana järjestelmää.

Ohjelman kuvaus

Alueesta tehdään yrityksille ainutlaatuinen paikka testata uusia energiaratkaisuja, ja se toimii samalla referenssinä suomalaiselle vientiteollisuudelle. Samalla se voi toimia kansainvälisiä investointeja ja toimijoita houkuttelevana ainutlaatuisena kokeilualustana.

Ahvenanmaa on ihanteellinen testialue tulevaisuuden energiajärjestelmälle: saarimaakunnassa on tuulta, aurinkoa ja aaltoja enemmän kuin muualla Suomessa. Alueen etuina ovat lisäksi vahva biotalous, tuontisähkön suuri osuus, valmius ja kansalaisten hyväksyntä uusiutuvan sähkön tuotantoon, itsemääräämisoikeus ja riittävän pieni koko sekä skaalautuvuus. Hanke tukee myös Ahvenanmaan tuoreen ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamista.

Toteutus

CLIC Innovationin johtamassa ekosysteemissä on perustettu Flexens Oy kehittämään joustavia uusiutuvaa tuotantoon perustuvia markkinapohjaisia energiajärjestelmiä. 

Ensi vaiheessa rakennetaan Ahvenanmaalle täyden mittakaavan "Smart Energy Åland" -demonstraatio järjestelmästä, joka perustuu 100 % uusiutuvaan energiaan. Tämä demonstraatiohanke todentaa ratkaisumallin hiilineutraalin energiajärjestelmän säädön haasteeseen. Demonstraatio myös tukee Ahvenanmaan omaa kestävyysagendaa. Hankkeessa huomioidaan paitsi sähkö- myös lämpö- ja liikennejärjestelmät.

Demonstraation vauhdittamana Flexens Oy tulee kaupallistamaan Ahvenanmaalla todentuvan teknologisen ja järjestelmätason osaamisen ja kokemuksen kansainvälisille markkinoille. Yhtiö pyrkii myös synnyttämään tulevaisuuden energiajärjestelmän edellyttämiä uusia yritysmuotoisia toimijoita. Yhtiön ja sen osakkaiden toimialaan kuuluville joustaville energiaratkaisuille on jo nyt olemassa miljardiluokan maailmanlaajuiset markkinat.

Tavoitteet

Hankkeessa on neljä tavoitetta:

  1. luoda uudenlainen energiamarkkina ja siihen liittyvät uudet palvelumallit, joiden avulla eri toimijat käyttävät sähköä älykkäästi ja joustavasti
  2. mahdollistaa tämä joustavuus älykkään sähköverkon ja modernien teknologioiden avulla
  3. joukkoistaa ahvenanmaalaiset sekä sähkön tuottajiksi (esimerkiksi omalla katolla olevat aurinkopaneelit) että kuluttajiksi, joiden kulutusta voi ohjata kulutuspiikkien leikkaamiseksi
  4. demonstroida 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön perustuvaa yhteiskuntaa, jossa osajärjestelmät toimivat niin, ettei asiakkaiden palvelutaso tai toiminnallisuus ei vaarannu

Lisätietoja antavat