Siirry sisältöön

Digital Trust Challenge

Digital Trust -haasteen ideapapereiden lähettämisaika on päättynyt. Ideoiden pohjalta järjestettiin touko- ja kesäkuussa fasilitoituja online-työpajoja, joissa osallistujat esittelivät ideansa, verkottuivat ja löysivät uusia partnereita. Mikäli et ehtinyt osallistua haasteeseen, mutta olet kuitenkin kiinnostunut aiheesta, ota yhteyttä:

Kirsi Kokko
Head of Digital Trust Finland program
kirsi.kokko (at) businessfinland.fi
+358 50 550 2023

Aikataulu

 • Haasteideoiden lähettäminen Business Finlandille: 13.3.–1.5.2020
 • Online-workshopit järjestettiin teemoittain toukokuussa ja kesäkuussa
 • Hankeideoiden sparraus käynnistyy elokuussa 2020

Miksi ideahaaste?

Digitaalista turvallisuutta ja luottamusta tarvitaan, jotta yhteiskunnan tietoliikenteen, palveluiden, logistiikan ja kriittisen infrastruktuurin toimivuus sekä teollisuuden toimintaedellytykset voidaan varmistaa. Digital Trust Finland -ohjelma kiihdyttää uusien innovaatioiden syntyä ja liiketoiminnan kasvua turvallisuuden ja luottamuksen ratkaisuissa ja -palveluissa sekä ratkaisutoimittajien että hyödyntäjien näkökulmasta.

Digital Trust Finland -ohjelman osana toteutetaan Digital Trust Challenge -ideahaaste, jossa:

 • kartoitetaan ja aktivoidaan alan toimijoiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioideoita ja tarpeita
 • verkotetaan alan toimijoita ja kannustetaan samasta teemasta kiinnostuneita yhteistyöhön alan ekosysteemejä vahvistamaan
 • mahdollistetaan uudet innovaatiot Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi tulevaisuudessakin.

Mikä on ideahaaste?

Ideahaaste on tarkoitettu kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyä tavoitteleville suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto alle 300 MEUR), suuryrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille. Haasteeseen osallistuvilta yrityksiltä edellytetään vakiintunutta liiketoimintaa.

Haasteeseen osallistuneet ideat ryhmitellään ja ideoiden esittäjät kutsutaan touko-kesäkuun aikana toteutettaviin työpajoihin. Työpajojen tarkoituksena on verkottaa samasta teemasta kiinnostuneita osapuolia ja kannustaa yhteistyöhön sekä koota yksittäiset ideat laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Ideahaasteen tavoitteena on kannustaa työpajoissa koottuja potentiaalisia konsortioita valmistelemaan yhteisiä innovaatioprojekteja vuoden 2020 aikana. Tässä vaiheessa käytettävissä ovat Business Finlandin normaalit rahoituspalvelut, kuten Co-creation ja Co-innovation. Lisäksi Business Finland tarjoaa tietoa projekteille soveltuvista EU-hauista ja -projekteista. Katso lisätietoja Business Finlandin rahoituspalveluista

Huomioithan, että ideahaasteeseen osallistuminen EI käynnistä rahoitusprosessia.

Ideahaasteen teemat

Digital Trust Challenge keskittyy seuraaviin teemoihin:

 • Infrastruktuurin turvallisuus (erityisesti energian ja tietoliikenneratkaisujen osalta)
 • Kriittinen viranomaiskommunikaatio 
 • Teollisuuden kyberturvallisuus 
 • Kyberturvallisuuden teknologiakehitys
 • Kvanttilaskenta ja kyberturvallisuus

Ideoilla ja niistä syntyvillä ratkaisulla on oltava merkittäviä myönteisiä vaikutuksia hakijan kansainväliseen kilpailukykyyn. Ratkaistava ongelma voi liittyä olemassa olevan tuotteen tai palvelun arvon kasvattamiseen tai kokonaan uuteen tuote- tai palvelukonseptiin. Ideahaasteen tuloksena ei ole tarkoitus syntyä valmista tuotetta tai palvelua.

Katso Digital Trust Challenge -lanseeraustapahtuman videotallenne

Tutustu Digital Trust Finland -ohjelmaan