Siirry sisältöön

Innovatiivisia, terveellisiä sekä turvallisia elintarvikkeita ja juomia kansainvälisille markkinoille

Food from Finland oli mukana rakentamassa uusiutuvaa elintarvikealaa Suomeen. Autoimme yrityksiä kasvattamaan vientiään ja kansainvälistä osaamistaan. 

Ohjelman kuvaus

Food from Finland esitteli suomalaisia elintarvikeyrityksiä kansainvälisille ostajille monin eri keinoin sekä vahvisti Suomen imagoa korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottajamaana. Kannustimme yrityksiä verkostoitumaan, kehittämään uusia innovaatioita sekä solmimaan kumppanuuksia tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Tavoitteet

Ohjelma keskittyi suomalaisen elintarvikealan kehittämiseen, kasvattamiseen sekä viennin edistämiseen erityisesti brändätyillä ja korkean lisäarvon tuotteilla ja palveluilla. Autoimme suomalaisia elintarvikealan yrityksiä pääsemään nopeasti muuttuville kansainvälisille elintarvikemarkkinoille hyödyntäen uutta innovaatio- ja liiketoimintaosaamista sekä alan kilpailukykyä tukevaa tutkimusta. 

 • Pyrimme kaksinkertaistamaan suomalaisen elintarvikeviennin arvon 3 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja lisäämään kansainvälisillä markkinoilla toimivien pk-yritysten osuutta 25 prosenttiin nykyisestä 16 prosentista
 • Elintarvikeyritysten vientiosaamisen kasvattaminen ja kansainvälistyminen
 • Suomen laatuimagon ja suomalaisten elintarvikkeiden tunnettuuden lisääminen kohdemarkkinoilla
 • Yritysten ja muiden alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen
 • Suomalaisten elintarvikkeiden jalostusarvon ja tuotteistamisen lisääminen
 • Rahoituspalvelut elintarvike- ja juoma-alan yrityksille
 • Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Aasiassa
 • 5 000 uuden työpaikan synnyttäminen Suomen elintarvikesektorille

Palvelut

Food from Finland tarjosi monipuolisia palveluita, jotka linkittyvät Business Finland -teemoihin ja hyödyttivät suomalaisia elintarvikealan yrityksiä uudella tavalla. Ohjelman toimintaan kuului erityisesti kuluttajille suunnattujen elintarvikealan ekosysteemien ja innovaatioiden tukeminen, brändäyksen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen kasvattaminen, laaja-alaiseen yhteistyöhön kannustaminen sekä konkreettinen ja tehokas viennin edistäminen valituilla kohdemarkkinoilla. Vienti- ja kansainvälistymispalvelut linkittyvät tiiviisti Business Finlandin innovaatiorahoitukseen.

 • Food from Finland -yhteisosastojen toteuttaminen tärkeimmillä kansainvälisillä elintarvikealan ammattilaismessuilla
 • Ostajatapaamiset sekä kohdemarkkinoilla että Suomessa
 • Verkostoitumistapahtumat, koulutus- ja valmennuspäivät
 • Vähittäiskaupan kampanjat
 • Mediatilaisuudet ja -vierailut
 • Rahoitus: innovaatiot, kansainvälistyminen, osaamisen lisääminen
 • Yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyö Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Aasiassa 

Food from Finland teki myös kohdistettuja toimenpiteitä muutamille tuoteryhmille:

 • Alkoholituotteet
 • Marjat ja muut luonnontuotteet
 • Kauratuotteet yhteistyössä kauraklusterin kanssa sekä osallistumalla Nordic Oats - pohjoismaista kauraa markkinoivaan projektiin yhdessä Business Swedenin kanssa. 

Vuonna 2014 käynnistynyttä Food from Finland -ohjelmaa rahoittivat sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) että maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Toimimme tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön, Ruokaviraston, Elintarviketeollisuusliiton (ETL) ja useiden muiden alan toimijoiden kanssa.

Kohderyhmät

Ohjelman kohderyhmä olivat suomalaisten elintarvikkeiden ja juomien valmistajat, ja etusijalla olivat terveelliset, turvalliset ja innovatiiviset tuotteet. Ohjelma palveli myös palveluntuottajia, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä suomalaisen elintarviketeollisuuden kanssa, sekä muita sidosryhmiä ja kumppaneita elintarvikealan ekosysteemeissä.

Kohdemaat

Pääkohdemarkkinat

 • Pohjoismaat
 • Saksa, Ranska
 • Itä-Aasia: Kiina, Hong Kong, Japani, Etelä-Korea

Muut kohdemarkkinat

 • Muu Eurooppa
 • Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiraatit
 • Etelä-Afrikka
 • Singapore
 • Yhdysvallat

Food from Finland perintö

Nämä palvelut jatkuvat ohjelman päättymisen jälkeen:

 • Suomi-paviljongit valituilla messuilla
  • arto.varanki (at) messeforum.fi
  • jukka-pekka.inkinen (at) fennopromo.fi

 • Suomi-viikko -kampanjat valikoiduissa Edekan ja Rewen myymälöissä Saksassa
  • johanna.pfeiffer (at) finde-consulting.com

 • Amazon FBA Light -ohjelma Saksassa
  • Mika Krieger: mika.krieger (at) teamblue.de
  • Markus Varsikko: markus (at) dashretail.eu

 • Superyacht Foodie -ohjelma
  • Titta Uoti-Väisänen: titta (at) tuvyc.com

Ota yhteyttä

Kansainvälistyminen: Ecosystem Manager

Annaleena Soult

+358 40 343 3447
Markkinakohtainen neuvonta ja verkostot: Global Opportunity Leader

Lili Lehtovuori

+43 664 254 5289

Elintarvikkeiden vientipolku

Team Finland -verkoston yhteistyössä rakennettu elintarvikealan yhteinen Vientipolku kuvaa viennin prosesseja ja aikajännettä. Se auttaa yritystä löytämään oikeaan julkiseen palveluun oikea-aikaisesti, sekä selkeyttämään eri julkisten toimijoiden roolia ja palveluita kansainvälistymisen eri vaiheissa.

Avaa vientipolku-opas tästä

Elintarvikkeiden vientipolku visualisointi