Siirry sisältöön

Biotalouden innovaatiot

Ohjelma on päättynyt!

Innovatiiviset biotuotteet -ohjelma auttaa suomalaisia biotalousalan yrityksiä pääsemään uusille, kasvaville markkinoille, luomaan kansainvälistä kasvua ja kehittämään liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa biotaloussektorin pääomittajia ja kansainvälisiä investoreita. Ohjelma toteutetaan Team Finland -yhteistyönä.

Ohjelman kuvaus

TAVOITTEET

 • kasvattaa biotalousyritysten liikevaihtoa ja vientiä sekä kehittää liiketoimintaa
 • auttaa yrityksiä pääsemään uusille markkinoille ja toimialoille
 • tunnistaa potentiaalisia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kansainvälisiä investoreita
 • esitellä suomalaista biotaloustarjoamaa kohdemarkkinoilla
 • verkottua kansainvälisten investoreiden kanssa ja järjestää kohdennettuja yritysesittelyitä
 • tuoda ulkomaalaista pääomaa teollisiin ja tuotannollisiin kohteisiin
 • mahdollistaa pääomitukset potentiaalisille yrityksille
 • luoda biotaloutta palveleva aktiivinen kansainvälinen pääomittajaverkosto

Hyödyt

 • Saatte markkinatietoa kohdemaista.
 • Saatte Business Finlandin asiantuntijoiden vahvistamia asiakasliidejä ja tukea.
 • Voitte osallistua räätälöidyille vienninedistämismatkoille kohdemarkkinoille.
 • Pääsette kohdennettuihin B2B-seminaareihin ja yritystapaamisiin kohdemarkkinoilla ja Suomessa.
 • Laajennamme verkostojanne kohdemarkkinoilla ja kotimaassa.
 • Kehitämme yrityksenne vientivalmiuksia.
 • Lisäämme näkyvyyttänne kohdemarkkinoilla.

Kohdemarkkinat

Tämänhetkiset kohdemarkkinat ovat Hollanti, Belgia, Saksa, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ruotsi ja Japani.

Liity ohjelmaan

Mukaan toivotaan yrityksiä, joilla on kasvuhalua ja -kykyä sekä kansainvälisille markkinoille potentiaalinen tuote. 

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan.

Ota yhteyttä

Program Coordinator

Aino Toivonen

+358 (0)50 564 5323
aino.toivonen (at) businessfinland.fi

Ohjelman aineistot