Siirry sisältöön

Kansainvälistä kasvua ihmisten avulla

Ohjelma on päättynyt. Onko yrityksesi tähtäämässä kansainvälisille markkinoille ja kasvuloikkaan? Tarvitseeko organisaatiosi uudistamista? Entä johtaminen ja toimintatavat? Jos vastasit kyllä, Liideri-ohjelma on kumppanisi.

Ohjelman kuvaus

Rahoitusta, verkostoja ja asiantuntemusta kansainvälisen bisneksen, johtamisen ja toiminnan uudistamiseen. Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa (2012–2018) -ohjelmassa yritysten kansainvälisen liiketoiminnan uudistamisen projekteja kytkettiin kolmeen teemaan:

  1. Osallistuminen liiketoimintamallien, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen:
    Miten hyvin koko oman porukan ja asiakkaiden ideat ja osaaminen ovat käytössänne?
  2. Uudenlaiset työnteon tavat:
    Miten teillä jaetaan vastuuta ja johtajuutta? Miten hyödynnätte verkostoja? Miten digitaaliset työvälineet muuttavat toimintatapojanne?
  3. Kansainvälisen kasvun johtaminen:
    Hyödynnättekö kaikkien osaamista ja aloitteellisuutta lisäarvon tuottamisessa asiakkaille? Tartutaanko teillä muutoksiin mahdollisuuksina?

Team Finland -tavoite: Pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Teimme yhteistyötä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa.

Ohjelman visio 2020: Suomessa on Euroopan parhaat uudistavat ja osallistavasti johdetut yritykset, jotka tarttuvat digitalisaation mahdollisuuksiin ja luovat kansainvälistä kasvua ihmisten avulla.

Missä haluatte olla viiden vuoden kuluttua? Millä ideoilla aiotte luoda uutta menestystä? Millaisiin tekoihin olette valmiita? Keitä ja mitä osaamista tarvitsette tueksenne? Ota yhteyttä Liiderin ohjelmapäällikköön Nuppu Rouhiaiseen tai ohjelmatiimiin.

Liideri sosiaalisessa mediassa

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millainen yritys tai organisaatio voi olla mukana Liideri-ohjelmassa?

Mukaan kannustetaan yrityksiä, jotka hakevat kansainvälistä kasvua liiketoimintaansa ihmisten avulla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin. Ohjelmaan on mahdollista liittää myös julkisen sektorin hankkeita, jotka haluavat toimia edelläkävijöinä uudistamalla rohkeasti toimintaansa ja jotka ovat valmiit jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan myös muiden hyödyksi. Voimme myöntää rahoitusta julkisten organisaatioiden projekteille johtamisen ja toimintamallien kehittämiseen tai julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Tutkimusorganisaatiot voivat hakea Business Finlandilta rahoitusta tutkimusrahoituksen kautta.

Milloin rahoitusta voi hakea?

Rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan voi hakea jatkuvasti. Lisäksi tutkimusorganisaatioille järjestetään tutkimushakuja. Liideri-ohjelma jatkuu vuoden 2018 loppuun asti.

Millaisia hakemuksia Liideriin voi esittää?

Projekteja yritysten kansainvälisen liiketoiminnan uudistamiseen kytketään ohjelmassa kolmeen teemaan:

1) Osallistuminen liiketoimintamallien, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen: Miten hyvin koko oman porukan ja asiakkaiden ideat ja osaaminen ovat käytössänne?

2) Uudenlaiset työnteon tavat: Miten teillä jaetaan vastuuta ja johtajuutta? Miten hyödynnätte verkostoja? Miten digitaaliset työvälineet muuttavat toimintatapojanne?

3) Kansainvälisen kasvun johtaminen: Hyödynnättekö kaikkien osaamista ja aloitteellisuutta lisäarvon tuottamisessa asiakkaille? Tartutaanko teillä muutoksiin mahdollisuuksina?

Eroaako Liideri-ohjelmassa mukana olevien projektien rahoitus jotenkin Business Finlandin muusta rahoituksesta?

Ei eroa. Ohjelmalla ei ole erityisehtoja.

Mitä emme rahoita?

Business Finland ei rahoita ammatillista koulutusta, järjestelmähankintoja, investointeja, fyysistä kuntoa tukevia toimenpiteitä, vain tiettyihin ammattiryhmiin kohdistuvaa kehittämistä, yksilöön kohdistuvaa kehittämistä (esimerkiksi yksilötyönohjaus, johtamiskurssit) tai projekteja, jotka painottuvat tiedotukseen tai koulutukseen. Emme voi myöntää rahoitusta tavanomaiseen toimintaan tai sen jatkuvaan pienimuotoiseen kehittämiseen.

Onko Business Finlandin rahoitus avustusta vai lainaa?

Ohjelmassa mukana olevat projektit voivat saada avustusta ja/tai lainaa yleisten Business Finlandin rahoitusehtojen mukaisesti.

Minkä kokoisia hankkeita Business Finlandissa rahoitetaan?

Rahoitamme yrityksen kannalta järkevän kokoisia projekteja sekä tavoitteet että yrityksen oma rahoitusosuus huomioiden.

Lisäohjeita?

Ohjeet rahoituksen hakemiseen ja projektin raportointiin löytyvät rahoitus-sivuilta.

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö

Nuppu Rouhiainen

+358 50 5577 949
nuppu.rouhiainen (at) businessfinland.fi
@NRouhiainen

Ohjelman aktivaattori

Jaana Saarisilta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
+358 40 487 2040
jaana.saarisilta (at) jamk.fi
@JaanaSaarisilta