Siirry sisältöön

Terveyttä biteistä -ohjelma

Terveyttä biteistä -ohjelma on päättynyt. Ohjelma tarjosi yrityksille kanavia ja rahoitusta terveydenhuollon tarpeista lähtevien ratkaisujen kehittämiseen ja yritysten ja sairaaloiden väliseen yhteistyöhön. 

Tilaa Business Finlandin terveys- ja hyvinvointialan uutiskirje

Tietoa ohjelmasta

Tavoitteet 

Terveyttä biteistä  (Bits of Health) -ohjelman tavoitteena oli tehdä Suomesta merkittävä digitaalisen terveyden toimintaympäristö, jossa syntyy ja kehittyy kansainvälisesti menestyviä yrityksiä. 

Hyödyt

Rakensimme ohjelmassa uutta ekosysteemiä, lisäämme liiketoiminta- ja asiakasymmärrystä sekä autamme yrityksiä kasvamaan.

Health Tuesday

Terveyden ja hyvinvoinnin ajankohtaisia teemoja avaava verkostoitumistapahtumien sarja. Pääsääntöisesti järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina, myös webcastina. Tapahtumasarja jatkuu, vaikka Terveyttä biteistä -ohjelma on päättynyt.

Twitterissä tapahtumasta voi keskustella tunnisteella #healthtuesday. Tutustu myös Facebookin Health Tuesday Finland  -ryhmään.

Tervetuloa mukaan!

Tulossa

Menneiden tapahtumien esitykset ja videotallenteet

Personalized Health – Finnish precision medicine platform and FinnGen 4.9.2018

From Research to Innovations – Bits of Health Showcases 5.6.2018

Personalized healthcare 8.5.2018

Human-driven data economy  new business opportunities 3.4.2018

Renewing the IT Systems in Health and Social Care, PART 1: Apotti as platform; Case: VideoVisit 6.3.2018

Finnish golden egg: health data – case diabetes 6.2.2018 

Clinical Entrepreneur Finland

Clinical Entrepreneur Finland oli Business Finlandin Terveyttä biteistä -ohjelman ja Suomen yliopistosairaaloiden innovaatioita ja yrittäjyyttä edistävä projekti. Sen tavoite on etsiä uusia ja disruptiivisia ideoita ja tarpeita yliopistosairaaloista ja muuntaa ne yritysten innovoinnin ja kaupallistamisen kautta potilaiden hyödyksi ja käytäntöön kliinisessä työssä.

Projektissa toteutettiin  2018 aikana pilotti, jossa tuettiin hakuprosessin kautta valittuna yhteensä 10 yritystä. Hakuun voivat osallistua:

  • yliopistosairaaloiden terveydenhuollon ammattilaisten 2016-2018 perustamat yritykset (Laajennettu vuoteen 2016.)
  • yritykset, joilla on/on ollut yhteiskehittämisprojekti yliopistosairaalan kanssa 2016-2018  (Laajennettu vuoteen 2016.)
  • Turun ja Oulun YSI-projektien (yliopistosairaalat innovaatioalustana) yritykset sekä
  • yritykset, jotka vievät eteenpäin Terveyskylän Innovaatiotalon tarpeita.

Pilotissa tähdättiin toimintamalliin, jossa tarpeista ja ideoista kehitetään Business Finlandille laadukkaita ja rahoituskelpoisia yrityshankkeita ja niiden kautta innovaatioita. Pilottiyritykset saavat tuekseen liiketoiminnan sparrausta Oulun kauppakorkeakoulusta, NABC (need, approach, benefit, competion) -mallin mukaista koulutusta ja yhteyden NHS Englannin Clinical Entrepreneur -ohjelmaan. Lisäksi avautuu mahdollisuus yhteiskehittämiseen tai pilotointiin valikoitujen yliopistosairaaloiden kanssa erillisen sopimuksen mukaisesti.

Pilottiin valittaville yrityksille oli kaksi hakua, 30.1.– 30.3.2018 (Hakuaikaa jatkettu kuukaudella!)  ja 3.–28.9.2018 (Hakuaika siirretty keväästä syksyyn!) Kummassakin haussa oli määrä valita mukaan viisi yritystä.

Yliopistosairaaloissa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille Clinical Entrepreneur Finland toi lisäksi mahdollisuuden työskennellä yllämainituissa hakuun soveltuvissa yrityksissä erikseen sovittavan ajanjakson ilman huolta virkansa, vakanssinsa tai toimensa menettämisestä. Esimiehen hyväksyttyä työskentelyjakson voi siten viedä eteenpäin omaa yritysideaa tai osallistua kehitystyöhön jo olemassa olevassa yrityksessä, jonka kanssa työntekijä sopii palkkaus-, IP- ja muista asioista.

Clinical Entrepreneur Finland toimi yhteistyössä HUS:in startup-tapahtuma Finderyn ja yliopistosairaaloissa kiertävän Findery Finlandin kanssa. Näissä tapahtumissa itseään voivat tuoda esille erityisesti startupit, jotka toivovat yhteistyötä yliopistosairaalan työntekijöiden/klinikoiden kanssa. Yliopistosairaaloiden ammattilaiset puolestaan voivat löytää tilaisuuksissa idealleen kumppaniyrityksen.

Yliopistosairaaloiden terveydenhoidon ammattilaiset voivat tiedustella lisätietoja  yliopistosairaaloiden yhteyshenkilöiltä.

 

Ota yhteyttä

Asiantuntija

Mervi Pulkkanen

+358 50 5577 880
mervi.pulkkanen (at) businessfinland.fi