Siirry sisältöön

Uutta kilpailukykyä Euroopan puolustusteollisuudelle

Euroopan puolustusrahasto (The European Defense Fund, EDF) rahoittaa kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia puolustusalan tutkimus- ja kehitysprojekteja. Business Finland voi myöntää kansallisen yhteisrahoituksen EDF-rahoituksen saaneille projekteille, jos ne täyttävät kansallisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen kriteerit.

Euroopan puolustusrahaston kansallinen yhteisrahoitus

Business Finlandin myöntämällä EDF-rahoitusta täydentävällä kansallisella yhteisrahoituksella julkinen rahoitus voidaan nostaa jopa 90 prosenttiin kustannuksista. Business Finland voi käsitellä yhteisrahoitushakemukset nopeasti, koska EDF on jo tehnyt projektin sisällöllisen arvioinnin. Business Finland voi myöntää lisäksi de minimis -rahoitusta EDF-hankkeiden valmisteluun.

Euroopan puolustusrahasto on EU:n budjetista rahoitettava ohjelma, joka käynnistyi vuonna 2021. Rahaston tavoitteena on lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia. Lue lisää

Kenelle kansallinen yhteisrahoitus on tarkoitettu?

Euroopan puolustusrahaston kansallinen yhteisrahoitus on tarkoitettu suomalaisille startup-, pk- ja suurille yrityksille sekä suomalaisille tutkimusorganisaatioille puolustusalan tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Tavoitteena projekteissa on Euroopan puolustuksellisen suorituskyvyn sekä teknologisen omavaraisuuden merkittävä kasvu. Projektien tulosten taloudellista potentiaalia ei arvioida.

Mihin tarkoituksiin kansallista yhteisrahoitusta voi käyttää?

Euroopan puolustusrahaston hyväksymät kustannukset syntyvät uusiin puolustustuotteisiin tai olemassa olevien puolustustuotteiden parantamiseen liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Rahoitettava toiminta voi ulottua tutkimuksesta tuotteiden testaamiseen ja sertifiointiin.

Euroopan puolustusrahasto voi myöntää tutkimushankkeille rahoitusta 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista ja kehityshankkeille 20-100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Valmistelurahoitus EDF-projekteihin

Laajaa konsortioprojektia valmistelevalle yritykselle, jossa suomalaiskumppanille on tulossa merkittävä rooli.

Tutustu

Euroopan puolustusrahasto, EDF

EDF:n tavoitteena on lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia.

Tutustu

Ota
yhteyttä

Senior Advisor

Markus Ranne

+358 40 3433 453