Siirry sisältöön

Tähtäimessä USA

Lähde testaamaan bisnesideasi potentiaalia Yhdysvaltoihin Market Access -ohjelmiemme avulla. Paikalliset asiantuntijat tekevät yrityksellesi räätälöidyn market entry -suunnitelman.

Tietoa ohjelmasta

Kenelle?

Itsenäinen yritys, suuren yrityksen yksikkö tai ulkomaisen yrityksen tytäryritys voi hakea mukaan Market Access -ohjelmaan. Lisäksi valittavilta yrityksiltä vaaditaan:

  • aitoa kiinnostusta markkinaan
  • innovatiiviseen tuoteideaan perustuvaa liiketoimintaa ja riittävää teknologista osaamista
  • kestävää kilpailuetutekijää
  • maksavaa asiakaskuntaa
  • riittävää rahoitusta ja/tai positiivista kassavirtaa 1-2 vuodeksi eteenpäin
  • englanninkielisiä verkkosivuja

Mitä tarjoamme?

Kokeneet liike-elämän ammattilaiset konsultoivat yritystäsi markkinoille menossa osana MBA-lopputyötään. Muutaman kuukauden intensiivisen työskentelyjakson aikana MBA-tiimi tekee yritykselle räätälöidyn suunnitelman markkinoille menoon. Projektin fokus suunnitellaan yhdessä yrityksesi kanssa. Tiimit voivat työskennellä esimerkiksi seuraavien aiheiden parissa:

  • Markkina-analyysi ja markkinoille meno -mallin analyysi
  • Liiketoiminnan toteutettavuusanalyysi
  • Tuoteanalyysi ja kehitysstrategia
  • Liiketoimintasuunnitelma (ydinalueet, verkostoituminen, markkinointi, jakelu, rahoitussuunnitelma jne.)