Siirry sisältöön

Tähtäimessä USA, Kiina tai Kaakkois-Aasia?

Lähde testaamaan bisnesideasi potentiaalia Yhdysvaltoihin tai Aasiaan Market Access -ohjelmiemme avulla. Paikalliset asiantuntijat tekevät yrityksellesi räätälöidyn market entry -suunnitelman.

Tietoa ohjelmasta

Kenelle?

Itsenäinen yritys, suuren yrityksen yksikkö tai ulkomaisen yrityksen tytäryritys voi hakea mukaan Market Access -ohjelmaan. Lisäksi valittavilta yrityksiltä vaaditaan:

 • aitoa kiinnostusta markkinaan
 • noin 1 miljoonan euron liikevaihtoa (kestävä kilpailuetu)
 • riittävää rahoitusta ja/tai positiivista kassavirtaa 1-2 vuodeksi eteenpäin
 • yritys palkkaa tai on jo palkannut markkinaan työntekijän tai työntekijöitä
 • innovatiiviseen tuoteideaan perustuvaa liiketoimintaa ja riittävää teknologista osaamista
 • englanninkielisiä verkkosivuja

Mitä tarjoamme?

Kokeneet liike-elämän ammattilaiset konsultoivat yritystäsi markkinoille menossa osana MBA-lopputyötään. Muutaman kuukauden intensiivisen työskentelyjakson aikana MBA-tiimi tekee yritykselle räätälöidyn suunnitelman markkinoille menoon. Projektin fokus suunnitellaan yhdessä yrityksesi kanssa. Tiimit voivat työskennellä esimerkiksi seuraavien aiheiden parissa:

 • Markkina-analyysi ja markkinoille meno -mallin analyysi
 • Liiketoiminnan toteutettavuusanalyysi
 • Tuoteanalyysi ja kehitysstrategia
 • Liiketoimintasuunnitelma (ydinalueet, verkostoituminen, markkinointi, jakelu, rahoitussuunnitelma jne.)

Rahoitus yrityksille

 1. Market Explorer -rahoitus (startup-, pk- ja midcap-yritykset; ostopalvelu- ja muut kustannukset) tai Tempo-rahoitus (startup-, pk- ja midcap-yritykset; palkat, henkilösivukulut, ostopalvelu- ja muut kustannukset).
 2. T&k-rahoitus: Market Access -ohjelmien kustannukset voidaan sisällyttää osaksi t&k-projektin kustannuksia.
 3. Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) -rahoitus: Market Access -ohjelmien kustannukset voidaan sisällyttää osaksi NIY-projektin kustannuksia.