Siirry sisältöön

Resilienssiä pitää suunnitella ja rakentaa

Koronakriisi on ajanut monia valmistavan teollisuuden yrityksiä ahtaalle. Samantyyppisiä kriisejä tulee todennäköisesti esiintymään tulevaisuudessa yhä useammin. Suomalaisten yritysten tulee viimeistään nyt tehdä muutoksia, jotka parantavat kilpailukykyä ja kasvattavat kriisinkestävyyttä, resilienssiä, tulevaisuutta tarkasti silmällä pitäen.

Resilienssi on osa kestävää valmistusta

Suomi on yksi maailman kolmesta resilienteimmistä yhteiskunnista. Siitä huolimatta yritysten valmiuden ja kriisinkestävyyden välillä on suuria eroja.

Kestävä, kriiseihin valmistautunut yritys on aina askeleen edellä. Vahva yritys seuraa aktiivisesti ympäröivää maailmaa, ennakoi ja reagoi nopeasti. Kestävä yritys sopeutuu muutokseen ja kääntää haasteet mahdollisuuksiksi. Parhaimmillaan kriisit synnyttävät uusia innovaatioita ja liiketoimintaa, joka ei olisi syntynyt ilman umpikujaan ahtautumista.

Resilienssi on oleellinen osa kestävää kehitystä, koska resilientit organisaatiot varmistavat kestävän kehityksen myös vaikeina aikoina.

"Resilienssi on enemmän kuin toipumista tai elpymistä. Se on myös varautumista ja ennalta ehkäisemistä."
– Sauli Eloranta, työelämäprofessori, VTT

Koostevideo lokakuussa 2020 järjestetystä resilienssi-webinaarista.

Kriisinkestävyyden rakentaminen on siis pitkäaikaista työtä, joka tulee ottaa osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Liiketoiminnallista joustavuutta ja toipumiskykyä lisäävät toimet auttavat yritystä valmistautumaan kriiseihin ja kasvattamaan liiketoimintaansa.

Kolme vaihetta resilienssin lisäämiseen:
  1. Vaihtoehtoisten skenaarioiden ja niihin pohjautuvien suunnitelmien laatiminen
  2. Asiakaspohjan, valmistusstrategian, toimitusketjun, yrityskulttuurin sekä tuote- ja palveluvalikoiman joustavuuden parantaminen
  3. Tärkeimpien asiakkaiden, yhteistyökumppanien, rahoittajien ja työntekijöiden luottamuksen kasvattaminen hyvissä ajoin ennen kriisiä

Lisää ohjeita kriisinkestävyyden ja valmiuden kasvattamiseen löydät Kestävän tuotannon resilienssi -oppaastamme.

Reseptikirja kriisinkestävyyteen

Tämä opas antaa sinulle yleiskuvan riskeistä, joille suomalaiset valmistavan teollisuuden yritykset tyypillisesti altistuvat sekä hyväksi havaittuja käytäntöjä riskien ennakointiin ja niiden vähentämiseen.

Matka kohti kaikinpuolin kestävämpää liiketoimintaa alkaa tästä!

Lataa opas suomeksi

Lataa opas englanniksi

Sustainable
Manufacturing
Finland

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma keskittyy Suomen talouden kannalta merkittävän sektorin, valmistavan teollisuuden, liiketoimintamallien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen samalla pyrkien aktiivisesti löytämään ratkaisuja ilmastomuutoksen haasteisiin. Ohjelma auttaa yrityksiä voittamaan kasvun esteitä sekä kohtaamaan alan haasteet yhteistyössä. 

Tutustu ohjelmaan ja toimenpiteisiin

Lisätietoja

Head of Sustainable Manufacturing Finland

Toni Mattila

040 5009 909