Team Finland
-vierailut

Maailmalle ministereiden kanssa

Vienninedistämismatka vauhdittaa yrityksesi kansainvälistymistä

Business Finland järjestää suomalaisille yrityksille korkean tason delegaatiovierailuja kohdemaihin yhteistyössä muiden Team Finland -kumppanien kanssa.

COVID-19

Koronavirustilanteen ja siihen liittyvät hallituksen linjaukset huomioiden, kaikki kevään Team Finland –vierailut ovat toistaiseksi peruttu tai siirretty syksyyn 2020. Seuraamme hallituksen ohjeistusta sekä tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja työstämme uutta vierailuaikataulua, josta viestimme mahdollisimman pian tilanteen selkiytyessä.

Lisätietoja vierailuja koskevissa kysymyksissä antavat Maria Westerholm (TF-vierailut ulkomaille) ja Hanna-Leena Harma (Suomeen suuntautuvat vierailut).

Vierailujen tarkoitus

  • edistää suomalaisten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä, hankkia lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen
  • vahvistaa suomalaisten ja ulkomaisten yritysten yhteistyötä, esitellä suomalainen tarjooma kohdemaassa ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille
  • kerätä tietoa kohdemaan uusista markkinoista, tulevista suunnitelmista ja mahdollisista projekteista
  • luoda yhteyksiä paikallisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin, asiakkaisiin ja muihin mahdollisiin kumppaneihin
  • lisätä ymmärrystä kohdemaiden liiketoimintaympäristöstä, yrityskulttuurista ja mahdollisista lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka saattavat avata uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Hyödynnä matkojen monipuolista antia

Team Finland -vierailut voivat myötävaikuttaa merkittävästi yrityksesi kansainvälistymiseen, myyntiin tai tuotekehitysprosessiin. Ministereiden ja korkeiden virkamiesten johtamat vierailut avaavat ovia korkean tason tapaamisiin, mahdollistavat suorat kontaktit kohdemaiden ministeriöihin ja julkisista hankinnoista vastaaviin viranomaisiin sekä tarjoavat verkottumismahdollisuuksia tärkeiden yrityskontaktien kanssa, joita yksittäisen suomalaisyrityksen voi olla vaikea tavoittaa.

Vierailu myös luo tilaisuuden saada medianäkyvyyttä ja esimerkiksi allekirjoittaa sopimuksia ministereiden ollessa läsnä. Matkoilla usein käsitellään ajankohtaisia aiheita, kuten kaupan esteitä, mikä tarjoaa hyödyllistä tietoa uusille markkinoille siirtyessä.

Kuka voi osallistua?

Team Finland -vierailut on tarkoitettu kaikenkokoisille suomalaisille yrityksille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä tai jo toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Myös kohdemaassa jo toimivat suomalaiset yritykset tai niiden tytäryhtiöt voivat osallistua vierailuihin. Yrityksellä pitää olla suomalainen yritystunnus.

Vierailut Suomeen

Business Finland ottaa vastaan ja isännöi Suomessa ulkomaisia korkean tason yritysvaltuuskuntia muiden Team Finland -kumppanien kanssa.

Ulkomaisten yritysvaltuuskuntien Suomen vierailujen tarkoituksena on luoda yhteyksiä suomalaisiin yrityksiin ja päättäjiin, tehdä kauppaa sekä löytää uusia, innovatiivisia molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja.

Vierailevaa valtuuskuntaa johtaa usein valtionpäämies, hallituksen ministeri, korkea viranomainen, asiantuntija tai akatemian edustaja, jonka mukana matkustaa joko yhdestä tai useammasta toimialasta koottu yritysvaltuuskunta. Vierailuohjelman painopiste on yritysten välisessä vuorovaikutuksessa.

Business Finland järjestää ulkomaisten vieraiden kanssa verkottumistilaisuuksia, joissa tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen tutustumiseen, tiedon jakamiseen ja perehdytään eri toimialojen tarjoomaan. Järjestettävät tilaisuuden avaavat suomalaisyrityksille mahdollisuuden edistää omaa kansainvälistä liiketoimintaansa ja vaivattoman tavan markkinoida omaa osaamistaan, tuotteitaan sekä palvelujaan ja keskustella konkreettisista yhteistyön muodoista.

Viime vuosien aikana Business Finland on isännöinyt vuosittain noin 40 korkeantason yritysvaltuuskuntaa ja auttanut suomalaisyrityksiä verkostoitumaan päätöksentekijöiden kanssa, löytämään ideoita ja potentiaalisia kumppaneita.

 MONTH

 DELEGATION

BUSINESS FINLAND 
CONTACT PERSON
firstname.lastname@businessfinland.fi

  

   

Ota yhteyttä

Vienninedistämismatkat
Maria Westerholm

Senior Director, Delegations
maria.westerholm (at) businessfinland.fi

Vierailut Suomeen
Hanna-Leena Harma

Manager, Inbound Delegations
hanna-leena.harma (at) businessfinland.fi