Siirry sisältöön

Missiot muuttavat maailmaa

Missiot ovat Business Finlandille uudenlainen toimintatapa. Business Finlandin missiot nopeuttavat systeemistä muutosta ja auttavat ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita. Missioidemme avulla pyrimme luomaan arvoa yhteiskunnalle laajasti ja etsimään merkittäviä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Tulevaisuuden

mahdollisuudet

Business Finlandissa on käynnissä viisi missiota: Diginatiivi Suomi, Zero Carbon Future, Circular Transition for Zero Waste, Healthcare reimagined 2035 ja Immersive Digital Life.

Business Finlandin missioiden aiheet valikoituvat alueille, jotka ovat maailmanlaajuisesti muutoksessa, ja tarjoavat tätä kautta myös merkittäviä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Missioilla halutaan vahvistaa suomalaisyritysten mahdollisuuksia hyötyä aiempaa paremmin merkittävistä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksista.

Käytännössä missioissa yhdistyy pitkän aikajänteen strateginen ennakointityö ja yritysten auttaminen tässä ja nyt. Business Finlandin ohjelmatoiminta tulee jatkossa kiinnittymään vahvasti missioihin, niin jo käynnistyneisiin kuin tulevaisuudessa käynnistettäviin missioihin.

Missioidemme tavoitteet

Diginatiivi Suomi -mission tavoitteena on vauhdittaa digitaalista murrosta ja rakentaa suomalaisyrityksille globaalia kilpailuetua. Digikyvykkyyksiä kasvattamalla voimme lisätä kestävää asiakasarvoa ja nostaa yritysten tuottavuuden seuraavalle tasolle. Tulevaisuuden konnektiviteettiin ja datatalouteen investoiminen yhdessä ohjelmisto-osaamisen kehittämisen kanssa tuo kilpailuetua vientiyrityksillemme ja houkuttelee ulkomaisia investointeja.

Zero Carbon Future -mission tavoitteena on kasvattaa merkittävästi Suomen hiilikädenjälkeä maailmassa. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä tuomalla maailmalla avautuvia kehityskulkuja aktiivisesti suomalaisyritysten tietoisuuteen ja ohjaamalla innovaatioita ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita. Missiolla haluamme myös kiihdyttää kansainvälistä kasvua sekä kytkeä suomalaisyritykset uusiin maailmalla avautuviin arvoverkkoihin.

Circular Transition for Zero Waste -mission tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä siirtymässä kiertotalouteen ja kohti jätteettömyyttä, mikä lisää niiden kilpailukykyä ja kestävää kasvua. Fasilitoimme suomalaisten kiertotalouden liiketoimintamallien ja ratkaisujen kansainvälistä käyttöönottoa ja skaalaamista sekä Suomeen kohdistuvien kiertotalouden investointien houkuttelevuutta. Kilpailukykyä kasvatetaan tukemalla ratkaisuja, joilla nostetaan resurssituottavuutta ja materiaalien kiertotalousastetta. Lähtökohta on, että luomme uutta talouden arvonlisää liiketoimintamallien uudistumisen kautta. 

Healthcare reimagined 2035 -mission tavoitteena on auttaa ratkaisemaan globaaleja terveyteen liittyviä haasteita, kuten terveydenhuollon kustannusten jatkuvaa nousua ja terveydenhuollon työvoimapulan pahenemista.  Mission tavoitteen on saada alalle aikaan uutta liiketoimintaa sekä nopeuttaa yritysten kasvua, vientiä ja investointeja . Lisäksi tavoitteena on, että  Suomesta tulee Euroopan terveysalan johtava TKI-keskittymä sekä tunnustettu ennaltaehkäisevän terveydenhuollon arkkitehti.

Immersive Digital Life -mission tavoitteena on tehdä Suomesta vuoteen 2035 mennessä johtava arkkitehti ja mahdollistaja immersiiviselle digitaaliselle elämälle. Yhdessä kumppaneiden kanssa Suomella on vahva rooli aihealueen ekosysteemeissä ja alustoissa, mikä mahdollistaa inklusiiviset, saavutettavat ja osallistavat kokemukset kaikille.

Ohjelmat ja kampanjat

Tarjoamme ohjelmissa Business Finlandin kansainvälistymisen ja innovaatiorahoituksen palveluista kokonaisuuksia, jotka on räätälöity kunkin ohjelman tavoitteiden ja kohderyhmien mukaisiksi. Keskeistä ohjelmissa ovat verkostot, jotka tarjoavat samojen haasteiden kanssa painiville toimijoille vertaisoppimista ja yhteisvoimaa. Oheisissa meneillään olevissa ohjelmissa edistetään Diginatiivi Suomi ja Hiilineutraali tulevaisuus -missioiden tavoitteita.

Ota yhteyttä

Mission Lead, Zero Carbon Future

Helena Sarén

+358 40 343 3324
Mission Lead, Diginatiivi Suomi

Janne Järvinen

+358 40 7544 738
Mission Lead, Circular Transition for Zero Waste

Outi Suomi

+358 50 5727 530
Mission Lead, Immersive Digital Life

Sanni Siltanen

+358 50 5850 145
Senior Director, Mission Lead, Healthcare reimagined 2035

Eeva Salminen

+358 50 5577 679