Case 10.01.2022

CollectiveCrunch: Rymden är nyckeln till kampen mot klimatförändringarna

Det finsktyska uppstartsföretaget CollectiveCrunch använder satellitdata i skogsbruk och i kampen mot klimatförändringarna. Med hjälp av bild- och radarmaterial från satelliter utvecklar företaget exakta modeller för stora skogsområden för sina skogsägar- och försäkringsbolagskunder.
CollectiveCrunch
  • Utvecklingen av finsktyska CollectiveCrunchs plattform för artificiell intelligens började 2016. Till en början planerade man att använda den för att mäta luftkvaliteten, eftersom luftföroreningar är ett problem i till exempel många tyska städer. Med hjälp av data från plattformen bestämde man senare sig för att analysera skogar i världen.
  • Företaget använder sin AI-algoritm Linda Forest för att producera modeller av skogar. Appen samlar in data från olika källor och mosar den, vilket också återspeglas i företagets namn.
  • Företagets kunder är de största skogsägarna i Finland, Norden och Baltikum, såsom Forststyrelsen, Sveaskog och Tornator. En annan kund är Finlands största privatskogsförsäkrare, LokalTapiola.
  • Företaget har också kunder i bland annat Sydamerika, och för närvarande kartlägger företaget med Business Finlands finansiering Unga innovativa företag en expansion till Nordamerika, Japan, Ryssland, Nya Zeeland och Australien.
  • I slutet av 2021 har företaget 30 heltidsanställda.
  • CollectiveCrunch webbsidor

I Finland finns det flera företag som utnyttjar rymdteknik för hållbar utveckling och begränsning av klimatförändringarna. CollectiveCrunch analyserar skogar i världen med hjälp av rymddata med tanke på både hållbar skogsvård och kolsänkor. Business Finland stöder rymdteknikföretagens tillväxt och internationalisering.

– Våra kunder kommer att kunna sköta sina skogar bättre och mer hållbart med hjälp av modellerna från vårt Linda Forest-system för skogsområden på hela tiotals miljoner hektar. Modellerna ger en bild av vilka trädarter och hur mycket virke det finns i skogarna, hur skogen mår och om den till exempel har avverkats olagligt. Satellitbilder ger data på ett lättare och mer hållbart sätt än till exempel kartläggning till fots eller med flyg. Vår andra app analyserar skogarna ur kolsänkors synvinkel. Vår mission är att förändra världens förståelse av skogarna, berättar Jarkko Lipponen, en av grundarna av CollectiveCrunch.

CollectiveCrunch image

 

Rymdteknik skyddar miljön digitalt

Business Finlands New Space Economy-program stärker de finländska rymdteknikföretagens ställning bland annat med hjälp av innovationsfinansiering och internationella nätverk.

– Rymdteknik är kopplad till aktiviteter utanför atmosfären. Med hjälp av rymdteknik produceras till exempel positioneringstjänster, väderdata och datakommunikationstjänster, dvs. det är en del av digitaliseringen och normala funktioner i det moderna samhället, säger Markus Ranne, som leder New Space Economy.

Rymdtekniken spelar också en avgörande roll när det gäller att stödja en hållbar utveckling på jorden, eftersom man ser hela jordklotet från rymden. Många finländska företag som använder rymdteknik har fokuserat på att ta itu med stora globala utmaningar såsom klimatförändringen:

  • Kuva Spaces tjänster bidrar till att optimera förbrukningen av vatten och gödselmedel inom jordbruket.
  • ICEYE övervakar översvämningar orsakade av klimatförändringar och bidrar till att minimera deras inverkan på människor och infrastruktur.
  • Aurora Propulsion Technologies arbetar för en hållbar användning av rymden: företaget tillverkar styrmotorer för mindre satelliter samt plasmabromsar som gör det möjligt för satelliterna att återvända från omloppsbanan och inte förbli farligt rymdskrot.
  • Helsingfors universitets spetsforskningsenhet för hållbar rymdvetenskap och rymdteknik undersöker hållbar utveckling ur rymdens synvinkel.

Business Finland uppmuntrar företag att sätta ribban högt

CollectiveCrunch har fått finansiering från New Space Economy-programmet och har dessutom beviljats Business Finland-finansiering för unga innovativa företag för utveckling av internationell affärsverksamhet och en ökad tillväxt.

–Stödet har varit en avgörande faktor för att vi ska kunna växa som företag och anställa mer personal samt bli mer internationella. Stödet har också varit en viktig signal till investerarna, eftersom Business Finlands företagskartläggning uppskattas i investerarkretsar. Dessutom har vi fått synlighet på bland annat webben och mässor samt nätverkat med andra rymdteknikföretag", säger Lipponen från CollectiveCrunch.

CollectiveCrunch strävar också efter hållbarhet i sin egen verksamhet genom konkreta åtgärder. Företagets anställda erbjuds cykelförmån och kollektivtrafikbiljetter, och företagets nya kontor byggs dessutom med hållbara lösningar. Företagets partner har åtagit sig att driva datacentralerna med förnybar energi fram till 2025.

Mer information

New Space Economy Finland -programmet