Tillgänglighetsförklaring

Business Finland har som mål att erbjuda digitala tjänster som alla kan använda oberoende av situation. Tillgängligheten förbättrar kvaliteten hos de digitala tjänsterna och främjar möjligheten för alla att använda offentliga tjänster.

Vi har förbundit oss till EU:s tillgänglighetsdirektiv och till lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som verkställer det. Detta betyder att följande webbplatser måste uppfylla kravnivåerna A och AA som anges i kriterierna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Denna tillgänglighetsförklaring har publicerats 22.9.2020. Business Finland har bedömt webbplatsens tillgänglighet i samarbete med Siteimprove Oy och den tekniska leverantören av webbplatsen.

Webbplatser som uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven

Följande webbplatser uppfyller huvudsakligen de krav som lagen ställer och webbplatsen har inga kritiska tillgänglighetsbrister.

Följande webbplatser kommer under 2023 att huvudsakligen uppfylla de krav som lagen ställer och webbplatsen har inga kritiska tillgänglighetsbrister.

Icke tillgängligt innehåll

Ovan nämnda webbplatser har icke tillgängligt innehåll som inte omfattas av lagstiftningen eller som man inte ännu hunnit göra tillgängligt på grund av en oproportionell börda.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen:
  • filer i kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018 och som inte behövs för ärendehantering
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020.
Innehåll för vilket vi åberopar oproportionell börda:
  • Bilagor

    Till de delar före 23.9.2018 publicerade bilagor (anvisningar osv.) behövs för ärendehantering ändrar vid dessa bilagor som är väsentliga för ärendehantering så att de blir tillgängliga.

    På grund av den stora dokumentmängden gör vid tillgänglighetskorrigeringar vartefter dokument uppdateras. Vi utbildar personalen i att producera innehåll tillgängligt och följer kontinuerligt upp tillgänglighetsläget på webbplatsen.

  • Annat innehåll

    På webbplatsen finns några tabeller i CSV-format. Mörkhetskontrastförhållandet i ikonerna som används för sortering av dessa tabellers kolumner uppfyller inte WCAG 2.1-kriteriet 1.4.11. Kontrastförhållandet mellan de översta bilderna på webbplatsen (Hero bild) och texten ovanpå dem uppfyller inte kriteriet i direktivet 1.4.3. Inte alla webinarinspelningar och material eller PowerBi-rapporter överensstämmer med tillgänglighetsdirektivet.

Om du vill ha informationen eller sköta ärenden i ett tillgängligt format berättar vi härnäst hur du ska agera.

Respons och kontaktinformation

Noterade du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats? Meddela oss om det och vi gör vårt bästa att korrigera bristen. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Du har rätt att av motiverad anledning få information, som du behöver för utredning eller genomförande av dina intressen, rättigheter eller skyldigheter, i tillgängligt format. Om du inte får denna information i tillgängligt format ur vår webbtjänst kan du skicka en begäran via e-post till e-postadressen nedan. Vi svarar på din begäran inom 14 dagar. Om begäran gäller ett omfattande innehåll kan vi förlänga svarstiden med högst två veckor. Vi meddelar dig om svarstiden förlängs. Om vi inte levererar uppgifterna i ett tillgängligt format gör vi ett skriftligt motiverat intyg över det till dig.

Respons

Uppgörande av tillgänglighetsklagomål och -utredningsbegäran

Om du noterar tillgänglighetsproblem på vår webbplats, ge först respons till oss (se Anvisningarna ovan).

Om du inte är nöjd med svaret du fick kan du göra en utredningsbegäran till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar iakttagandet av tillgänglighetskraven i Finland. Kontaktinformationen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns på webbplatsen Tillganglighetskrav.fi.

Du har rätt att göra en tillgänglighetsklagan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland om vi inte iakttar de krav och skyldigheter som föreskrivs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Anvisningar för uppgörande av klagomål finns också på webbplatsen Tillganglighetskrav.fi.

Webbplatser som uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven