Användarvillkor

Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Oy (nedan tillsammans Business Finland) har tagit fram denna webbplats businessfinland.fi i syfte att ge sina kunder bättre service. Välkommen som användare till webbplatsen.

Användningen av Businessfinland-webbplatsen förutsätter att du godkänner följande villkor. När du öppnar denna webbplats förbinder du dig att iaktta dessa användarvillkor. Du får inte använda webbplatsen om du inte godkänner dessa villkor. Business Finland har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst genom att uppdatera dem.

Enskilda handlingar och/eller tjänster i de e-tjänster som finns på webbplatsen businessfinland.fi kan förknippas med separata användarvillkor. I detta fall tillämpas också de aktuella specialvillkoren på dessa handlingar/tjänster.

De allmänna officiella villkor som tillämpas på de finansieringsbeslut som Business Finland utfärdar medföljer alltid varje enskilt beslut som bilaga. De allmänna och mer fritt formulerade villkoren som presenteras på denna webbplats lämpar sig inte för verksamhet som gäller finansieringsbeslut.

ANVÄNDNING AV BUSINESS FINLANDS WEBBPLATS

Business Finlands webbplats får läsas med dator och motsvarande utrustning, det är tillåtet att skriva ut delar av sidorna och att skicka material vidare.  Det är förbjudet att använda webbsidorna och material på webbplatsen för andra syften än för icke-kommersiella syften om inte skriftligt tillstånd till detta har inhämtats på förhand från Business Finland.

Webbplatsens innehåll och bildmaterial är Business Finlands eller dess samarbetspartners egendom och de skyddas av upphovsrättslagen, om inte annat meddelas.

Det är tillåtet att använda meddelanden som Business Finland publicerat och andra handlingar som är avsedda att vara offentliga för offentlig informationsförmedling om informationskällan anges när materialet används.

Otillåten användning eller distribution av material från denna webbplats kan kränka upphovsrätt, rätt som bygger på varumärke eller annan skyddsrätt och leda till straff eller ge upphov till skadeersättningsskyldighet.

FUNKTIONEN AV BUSINESS FINLANDS WEBBPLATS, WEBBPLATSENS INNEHÅLL OCH BUSINESS FINLANDS ANSVAR FÖR SKADA

Business Finland erbjuder läsarna webbsidorna som de är och förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbsidorna och begränsa åtkomsten till dem. Business Finland garanterar inte att webbsidorna är felfritt och kontinuerligt tillgängliga och ansvarar inte för eventuella medelbara eller omedelbara skador som användningen av sidorna medför.

Business Finland beviljar ingen garanti för att materialet lämpar sig för ett visst ändamål och ansvarar inte för eventuell skada som användning av information på webbplatsen kan medföra.

LÄNKARNA PÅ BUSINESS FINLAND-WEBBPLATSEN

Om det finns länkar på Business Finlands webbplats till tredje parters webbplatser eller tjänster, ansvarar Business Finland inte för det material eller den tjänst som finns på tredje parts webbplats. Användaren använder tredje parts webbplats uteslutande på sitt eget ansvar. Ta del av användarvillkoren för dessa webbplatser och godkänn dem innan du börjar använda webbplatserna.

Material som användaren eller utomstående sänder till Business Finlands webbplats

Genom att skicka obeställt material som riktats till Business Finland (till exempel respons) per e-post eller via webbplatsen överlåter användaren samtidigt till Business Finland och till sidornas användare rätten att avgiftsfritt använda och överlåta det material som användaren skickat, om inte annat avtalats. Allt material som användaren eller någon annan utomstående levererat, meddelat eller skickat till webbplatsen är således offentligt och får fritt användas av vem som helst, och detta material får användas, kopieras, delas, ändras, utvecklas eller utnyttjas på annat sätt.

Business Finland kontrollerar inte det överlämnade materialets innehåll eller riktighet och tar inget ansvar för dess innehåll. Avsändaren godkänner och bekräftar att material som avsändaren skickat till vår webbplats tillhör avsändaren eller att avsändaren har tillstånd att skicka materialet och att materialet inte är olagligt eller annars olämpligt för publicering. Business Finland förutsätter också att materialets avsändare vidtagit säkerhetsåtgärder för att hitta och avlägsna eventuella virus i materialet. Business Finland har rätt att avlägsna material som skickats till Business Finland från webbplatsen när som helst.

På kundens material som anknyter till användningen av Business Finlands tjänster tillämpas de specifika villkoren för varje tjänst.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, KAKOR OCH TREDJE PARTERS PROGRAMVAROR

Business Finland iakttar föreskrifterna i personuppgiftslagen och skyddar integriteten av de personer som besöker Business Finlands webbplats i enlighet med gällande lagstiftning.

INFORMATION OM KAKORNA PÅ WEBBPLATSEN

Business Finland använder olika tekniska lösningar på sin webbplats och i sina tjänster samt i mobilapplikationer. Sådana är bland annat beständiga och tillfälliga kakor som används för att samla in och lagra information om tjänsterna som används samt beteendet på nätet. De uppgifter som angivits på webbplatsen och som kan användas för att identifiera användaren lagras också och de insamlade uppgifterna kan kombineras. Business Finland använder inte kakor för att sondera företagets finansieringsmöjligheter. Syftet med kakorna och de insamlade uppgifterna är att underlätta analysering av nättrafiken och genom detta förbättra kundupplevelsen på webbplatsen och i olika tjänster.

Med en kaka avses data som webbplatsens server sparar på besökarens dator i syfte att identifiera webbplatsens besökare. Med en dator avses också en smarttelefon och surfplatta. Med hjälp av kakor kan webbplatsens besökare erbjudas bl.a. riktat innehåll och produktrekommendationer samt identifiera det valda kontaktspråket och utveckla tjänsten att vara ännu mer användarvänlig. Vänligen beakta att datorernas webbläsare sannolikt tillåter kakorna som standard, men kakorna kan raderas i webbläsaren efter tjänsten har använts eller blockeras i webbläsarens inställningar.

Nedan information om de vanligaste kakorna som Business Finland använder.
Ändra cookie-inställningar här.

NÖDVÄNDIGA KAKOR

Publiceringsverktyget EpiServer
EpiServer-publiceringsverktygets kaka justerar innehållet som visas på vår webbplats och samlar in information om valen som användaren gjort. Dessa kakor används för att förbättra din användarupplevelse på businessfinland.fi-webbplatsen.

Google Tag Manager
Google Tag Manager hjälper oss att dela olika taggar och koder på vår webbplats.

Leadfeeder
Tjänsten hjälper oss att bättre identifiera företag som har besökt vår webbplats.

ANALYSKAKOR

Google Analytics
Uppgifterna som samlas in genom besökaruppföljning hjälper oss att utveckla vår webbplats. För att utföra uppföljningen använder Google Analytics kakor som hjälper vår webbplats att identifiera din dator när du återvänder till denna webbplats eller läser sidorna. Lagringen gäller bl.a. antalet besökare på webbplatsen, från vilka webbplatser besökarna kommer till webbplatsen och vilka sidor på vår webbplats besökarna besöker. Mer information om Google Analytics-kakor.

MARKNADSFÖRINGSKAKOR

Facebooks kakor
Vi använder oss av kakor för att få spårbarhet på Facebook. Dessa kakor avslöjar inte vem som besöker webbplatsen, men vi kan sammanfatta uppgifterna för att skapa en målgrupp som vi kan visa mer riktat innehåll på vår webbplats. Läs om Facebooks kakor här.

Twitters kakor
Vi använder oss av kakor för att få spårbarhet på Twitter. Dessa kakor avslöjar inte vem som besöker webbplatsen, men vi kan sammanfatta uppgifterna för att skapa en målgrupp som vi kan visa mer riktat innehåll på vår webbplats. Du kan läsa mer om Twitters kakor här.

LinkedIns kakor
Vi använder oss av kakor för att få spårbarhet på LinkedIn. Dessa kakor avslöjar inte vem som besöker webbplatsen, men vi kan sammanfatta uppgifterna för att skapa en målgrupp som vi kan visa mer riktat innehåll på vår webbplats. Läs om LinkedIn-tjänstens kakor här.

Adform
Adform är ett verktyg för marknadsföring som vi använder för att samla in information om marknadsföringens effektivitet. Läs mer om Adforms kakor här.

Google Ads
Google Ads är ett verktyg för att samla in data för att mäta marknadsföringens effektivitet samt för att identifiera målgrupper. Det är inte möjligt att identifiera en person genom dessa uppgifter.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR BUSINESS FINLANDS OCH DESS SAMARBETSPARTNERS LOGOTYPER OCH VARUMÄRKEN

Namn, mönster, logotyper och varumärken som förekommer på webbplatsen är Business Finlands eller dess samarbetspartners egendom. Det är förbjudet att kopiera, överföra, distribuera eller spara dem eller utnyttja dem på annat sätt om inte skriftligt tillstånd till detta inhämtats på förhand av Business Finland eller dess samarbetspartner.

ÖVRIGA VILLKOR

På dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag. Om meningsskiljaktigheter som gäller dessa användarvillkor inte kan avgöras genom förhandlingar avgörs de i Helsingfors tingsrätt.