Dataskydd

Innovationsfinansieringsverket Business Finland samt Business Finland Oy behandlar i skötseln av sina uppgifter sina kunders, potentiella kunders, intressegruppers och den egna personalens personuppgifter. En författningsenlig behandling av personuppgifterna (EU/2016 679) och ett bevarande av förtroendet är viktigt för oss. Vi följer god förvaltnings- och databehandlingssed.

Närmare beskrivningar av personuppgiftsgrupperna och behandlingen av dessa finns i dataskyddsredogörelserna. I dessa beskrivs användningssyfte och rättslig grund för personuppgifterna, varifrån uppgifterna erhålls, vart de överlåts, om de används utanför EU/EES-området, hur uppgifterna är skyddade och hur de kommer att förstöras. I redogörelsen berättas även om din rätt till dina uppgifter.

Vi kan lägga ut behandlingsuppdrag på utomstående tjänsteleverantörer i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom dess ramar.

Ta också del av villkoren för användning av webbplatsen, där det berättas om praxis gällande kakor och tredje parters programvaror.

Förfrågningar om behandlingen av personuppgifter skickas till tietosuoja (at) businessfinland.fi. Du har rätt att granska uppgifter om dig själv, rätt att kräva att felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas samt att information i registret som med tanke på syftet med behandlingen är onödig eller föråldrad tas bort.

Dataskyddspolitik (pdf)

Dataskyddsredogörelserna