Bli kund hos oss

Business Finland tjänster

Vi erbjuder finansierings- och experttjänster för företag som är registrerade i Finland och som vill växa och internationaliseras. Hela vårt utbud av tjänster är inte tillgängligt genast, utan utbudet utökas när företaget gör framsteg enligt målen i sin internationella tillväxtprocess. Kriterierna för de specifika tjänsterna finns på tjänsternas egna sidor.

Startupföretag samt små och medelstora företag

Startupföretag samt små och medelstora företag kan vara kunder hos Business Finland om de har

  1. finländskt FO-nummer inte och verklig företagsverksamhet i Finland
  2. tillräckliga ekonomiska resurser för internationalisering
  3. mångsidig kompetens och ett mångsidigt team: minst två personer som arbetar på heltid i företaget i Finland
  4. vilja att växa på den internationella marknaden
  5. en konkurrensfördel på den internationella marknaden

My Business Finland Beta

OBS! För tillfället finns My Business Finland beta bara på finska. Vänligen kontakta vår kundservice för service på svenska

Stora företag och forskningsorganisationer

Stora företag kan ha nytta av våra tjänster i synnerhet när de vill förnya sin affärsverksamhet och skapa nya nätverk. Vi finansierar också projekt hos forskningsorganisationer, vars resultat är till nytta för företag och skapar förutsättningar för ny affärsverksamhet och internationell tillväxt.

Fyll i formuläret

Team Finland tjänster för företag

Vill du ha hjälp med internationalisering, finansiering eller kompetensutveckling?
Fyll i formuläret - en expert från Team Finland -nätverket kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar.

Begäran om kontakt