Business Finland
tjänster

Vi erbjuder finansierings- och experttjänster för företag som är registrerade i Finland och som vill växa och internationaliseras. Hela vårt utbud av tjänster är inte tillgängligt genast, utan utbudet utökas när företaget gör framsteg enligt målen i sin internationella tillväxtprocess. Kriterierna för de specifika tjänsterna finns på tjänsternas egna sidor.

Startupföretag samt små och medelstora företag

Startupföretag samt små och medelstora företag kan vara kunder hos Business Finland om de har

  1. finländskt FO-nummer
  2. tillräckliga ekonomiska resurser för internationalisering
  3. mångsidig kompetens och ett mångsidigt team
  4. vilja att växa på den internationella marknaden
  5. en konkurrensfördel på den internationella marknaden

Fyll i formuläret

Stora företag och forskningsorganisationer

Stora företag kan ha nytta av våra tjänster i synnerhet när de vill förnya sin affärsverksamhet och skapa nya nätverk. Vi finansierar också projekt hos forskningsorganisationer, vars resultat är till nytta för företag och skapar förutsättningar för ny affärsverksamhet och internationell tillväxt.

Andra tjänster för företag

Företags Finlands telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och om offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a tjänster som berör NTM-centralerna, Arbets- och näringsbyråerna, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Finnvera.

Företags Finlands telefontjänst

Genvägar till information och tjänster för företag på "Suomi.fi"