Case 22.08.2022

Kvantteknikföretaget IQM Finland exporterar finländsk deep tech-kompetens med hjälp av Business Finland

IQM Finland, som tillverkar kärnor till kvantdatorer i Mankans i Esbo, gör det omöjliga möjligt. Europas största tillverkare av supraledande kvantdatorer har på bara några år gått i spetsen för internationella kvantföretag. IQM Finland har varit kund hos Business Finland sedan 2018, året då företaget grundades.
IQM Finland
  • Grundades 2018 som en spinoff från VTT och Aalto-universitetet
  • Tillverkar kärnor till kvantdatorer i Esbo, där även huvudkontoret ligger
  • Sålt och byggt två kvantdatorer på fem kvantbitar i kundens lokaler
  • Planerar utöver kvantdatorer även programvara
  • 120 anställda
  • RRF-finansiering och bidrag från Business Finland samt kapitalinvesteringar

Läs mer om Finlands program för hållbar tillväxt

Nyligen beviljades IQM RRF-finansiering (Recovery and Resilience Facility) med EU:s återhämtningsinstrument, som syftar till att utveckla nästa fas av kvantdatorn för kommersialiseringsfasen.

IQM Finland är ett av de få kvantföretag som har kunnat leverera en kvantdator till kundens egna lokaler. Den första kvantdatorn i Finland byggdes i samarbete mellan IQM och VTT, vilket fick stor uppmärksamhet i november 2021. Kvantdatorn på fem kvantbitar vittnar om finländsk kompetens när det gäller att bygga kvantdatorer och säkerställer Finlands ställning i framkanten för kvantteknologi.

För kvantdatorer innebär detta utvecklingsarbete att man bygger en dator på 50 kvantbitar och teknisk kapacitet på upp till 1 000 kvantbitar. Efter detta krävs ett språng i tekniken, vilket är ännu okänt även för IQM. Dessutom kräver stora mängder kvantbitar sitt eget kodspråk och sin egen algoritm, och dessa algoritmer är fortfarande tämligen okända. Så det finns mycket att undersöka.

Kvantteknikens potential är enorm

Kvantdatorer kan med sin aldrig tidigare skådade beräkningseffektivitet lösa omöjliga problem för dagens datorer. Potentialen är enorm, till exempel när det gäller att bekämpa klimatförändringen. Men när det gäller kvanttekniken måste vi gå vidare steg för steg.

 - Kvantsektorn är fortfarande mycket ny och kräver ännu flera års utveckling tills de första kvantdatorerna kan användas i praktiska tillämpningar. Det har varit fantastiskt att stödja ett sådant deep tech-företag som IQM mot ett världsherravälde ända sedan dess början, säger Business Finlands Account Lead Aki Ylönen.

Redan tidigare har IQM av Business Finland fått ett understöd på 3,3 miljoner euro samt av programmet EIC Accelerator ett understöd på 2,5 miljoner euro och en kapitalfinansiering på 15 miljoner euro för den egentliga kommersialiseringsfasen. Understödet och finansieringen användes för att starta företaget och forskningsverksamheten, rekrytera forskare och internationella experter samt för att stödja den första produktionslinjen.

Totalt har IQM fått finansiering från riskkapitalinvesterare och andra investerare till ett belopp av 105 miljoner euro för utveckling av kvantdatorer.

En glödhet sektor – IQM Finland har samlat in över 100 miljoner euro i finansiering

 - Business Finlands finansiering har varit av stor betydelse under startfasen. Utvecklingen av kvanttekniken stöds redan nationellt med miljarder euro till exempel i USA och Kina. Vid finansieringen av tillväxtfasen ökar kapitalinvesterarnas roll, berättar Juha Vartiainen, som har doktorerat i kvantberäkning och är en av grundarna till och operativ chef på IQM.

Kvantteknik för att underlätta klimatsamarbetet

Kvantberäkning skiljer sig i grunden från all teknik som människan hittills har utvecklat för beräkning. Kvantberäkning är ett delområde inom kvantteknik som särskilt inriktas på IT-tillämpningar och utveckling av kvantdatorer.

 - Hög beräkningseffekt behövs till exempel för optimering av artificiell intelligens och modellering av molekyler. Ett av de viktigaste användningsområdena för kvantberäkning är bättre förståelse av vissa kemiska reaktioner i naturen, vilket skulle ha en enorm betydelse för exempelvis jordens livsmedelsproduktion. Ämnet är akut just nu, säger Vartiainen.

Ett bra exempel på detta är gödselproduktionen, som står för 2 procent av världens energiförbrukning och 1,2 procent av koldioxidutsläppen. Att tillverka helt nya gödselmedel skulle revolutionera marknaden för gödselmedel och minska utsläppen till nästan noll.

Dessutom kan kvantberäkning användas för att till exempel binda koldioxid från atmosfären, planera flygrutter och fastställa leveransrutter för stora transportföretag, förbättra aerodynamiken i flygplan och bilar, utveckla produktionsformer för förnybar energi såsom vindkraft och fusionsenergi samt i batteriforskning. Listan är nästan oändlig.

Kvantberäkning för oändliga användningsområden

Kvantkampanj för att öka tillväxten inom kvantsektorn

I Finland satsar man också i stor utsträckning på andra aktörer vid sidan av IQM och bygger upp ekosystemet inom kvantsektorn. Business Finland förbereder för närvarande kampanjen Quantum Computing, som syftar till att påskynda tillväxten och internationaliseringen av det finländska kvantekosystemet. Särskilt genom att finansiera utvecklingen och ibruktagandet av nödvändig programvara samt stödja företagens försök och demonstrationer för att lösa viktiga problem med hjälp av kvantberäkning.

Läs mer om företaget

Läs mer om Finlands program för hållbar tillväxt

Bilder: IQM Finland
Text: Superson