Nyhet 25.09.2023

Innovationssedel, Into, Market Explorer och Tempo går ut 8.10.2023

Ansökningstiden för Business Finlands finansieringstjänster Innovationssedel, Into, Market Explorer och Tempo går ut söndagen den 8.10.2023 kl. 23.59. Du kan ansöka om finansiering på nytt tidigast i början av 2024. Det exakta datumet meddelas separat.

Efter att ansökan har stängts är det inte möjligt att öppna nya ansökningar eller lämna in ansökningar som är anhängiga och som har skapats innan ansökan stängdes.

Business Finland omorganiserar sin verksamhet under hösten. För att behandlingen av redan mottagna ansökningar och kvaliteten på tjänsterna ska kunna upprätthållas är det nödvändigt att stänga de ovan nämnda ansökningarna för finansieringstjänster.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka.