Pressmeddelande 19.01.2023

Livsmedelsexporten överstiger för första gången 2 miljarder euro

Esa Wrang, Food from Finland/Business Finland

Enligt Tullens exportstatistik har vår livsmedelsexport ökat med omkring 20 procent under januari–oktober år 2022 jämfört med motsvarande period året innan. För första gången i historien växer Finlands livsmedelsexport till cirka 2,1 miljarder euro år 2022. Den ökande exporten ökar krisberedskapen inom livsmedelsbranschen, säger Esa Wrang från Business Finland.

– I hemlandet finns det begränsade möjligheter till tillväxt inom livsmedelsindustrin. I och med den ökade exporten ökar livsmedelsproduktionens kapacitet, vilket gör att även den inhemska marknaden blir starkare och bättre uthärdar kriser, säger Esa Wrang, chef för Food from Finland-programmet vid Business Finland. Livsmedelsexporten har strategisk betydelse för Finlands nationella självförsörjning och livsmedelssäkerhet.

Enligt Wrang uppmuntrar exportutvecklingen företagen till en allt mer strategisk exportverksamhet, till att satsa ytterligare resurser på internationella marknader och till att införa nya marknadsföringsmetoder och distributionskanaler.

De största exportsiffrorna har uppnåtts i Frankrike, där en tillväxt på omkring 60 procent har skett jämfört med föregående år. Finlands export till EU-länderna ökade i genomsnitt med 26 procent. Vår livsmedelsexport till länder utanför EU ökade till Kina, Norge, Förenta staterna, Sydkorea, Japan och Nya Zeeland. Exporten av finländska livsmedel till Tyskland ökade med omkring 10 procent.

Grüne Woche börjar i morgon – finländska företag visas upp

Under verksamhetsperioden för Business Finlands program Food from Finland har Finlands livsmedelsexport till Tyskland fördubblats från 60 miljoner euro till över 130 miljoner euro sedan 2014. Finländska produkter har ständigt i allt högre grad fåtts in i tyska distributionskanaler.

– Vi samarbetar med bl.a. detaljhandelskedjorna EDEKA och Globus. Finländska produkter har också kommit in i andra betydande distributionskanaler i Tyskland, såsom REWE och Amazon. Med hög kvalitet klarar man sig också på Tysklands konkurrensutsatta marknad, säger Lili Lehtovuori, som ansvarar för aktiviteterna i Tyskland inom programmet Food from Finland.

Programmet Food from Finland tar med sig 12 finländska företag till Internationale Grüne Woche-mässan i Berlin den 20–29.1.2023. Bland deltagarna finns bl.a. Kuivalihakundi, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Kyrö Distillery, Kalaneuvos, Kouvolan Lakritsi, Lammin Sahti och Poikain Parhaat.

– Exportframgången är mycket viktigt för vår primärproduktion, som skapar en stark grund för hela livsmedelskedjans framgång. Jordbrukarnas ekonomiska situation är alarmerande och ett stort antal gårdar hotar att lägga ned sin verksamhet på grund av dålig lönsamhet. Utan stark inhemsk primärproduktion förlorar vi vår unika nationella matprofil och dess konkurrensfördelar den ger på både hemma- och exportmarknaden, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen som besöker Internationale Grüne Woche-mässan.

Ökningen av livsmedelsexporten förbättrar Finlands självförsörjning och livsmedelssäkerhet

Finlands viktigaste exportkategorier är olika bearbetade mjölkprodukter, färsk fisk, alkoholprodukter, fläskkött, sockerkemiska produkter, kvarn- och spannmålsprodukter (särskilt havre och förädlade havreprodukter), choklad och sötsaker samt i allt högre grad även olika produkter som befrämjar hälsan.

Livsmedelssektorn är Finlands fjärde största näringsgren, och den sysselsätter nästan 40 000 arbetstagare direkt och indirekt var åttonde finländare, dvs. över 340 000 personer. En arbetsplats inom livsmedelsindustrin genererar ytterligare tre arbetsplatser i Finland. I Finland har råvarorna en mycket hög grad av inhemskhet (82 procent) och cirka 72 procent av förädlingsvärdet vid livsmedelsexport stannar kvar i Finland.

– Man har hela tiden försökt höja mervärdet i de finländska exportprodukterna.Som ett resultat av det långsiktiga arbetet är livsmedelssektorn och livsmedelsproduktionen i Finland hållbara, livskraftiga och innovativa. Produkternas konkurrenskraft på den internationella marknaden har hela tiden förbättrats, säger Esa Wrang.

Exportsiffrorna: Livsmedelsindustriförbundet, Statistiska tjänsten för utrikeshandel / Tullen.

Mer information

Finländska delikatesser visas på Tysklands största matmässa, 17.1.2023

Kontakter

Esa Wrang, Head of Food Program, Food from Finland, Business Finland
esa.wrang (at) businessfinland.fi, +358 400 243 076

Lili Lehtovuori, Senior Advisor, Food from Finland, Business Finland
lili.lehtovuori (at) businessfinland.fi, +43 664 254 5289

Maria Arruda, Head of Communication, Business Finland
maria.arruda (at) businessfinland.fi; +358 400 933 913