Pressmeddelande 24.11.2023

Internationaliseringspriset av republikens president ges till Neural DSP Technologies, Kuusakoski Group, AGCO-koncernen och EnergyVaasa

Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Neural DSP Technologies, som utvecklar och tillverkar mjukvara och utrustning för digital ljudbehandling, tilldelas som 2023 års nya företag och Kuusakoski Group, en koncern inom återvinnings- och gjuteribranschen, får utmärkelsen tillväxtföretag. AGCO-koncernen utnämndes till årets långvariga internationella investerare. Årets samhällspris ges till EnergyVaasa.

Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt konkurrenskraften, affärsverksamhetens internationalitet och lönsamheten. Dessutom betonar utvärderingen verksamhetens ansvarsfullhet, effekterna på utvecklingen av finsk kompetens och sysselsättning samt på utländska investeringar och om den gör Finlands innovationsmiljö känd. Företagens bakgrund fastställs med hjälp av samma KYC-process (Know your customer) som finansiella institutioner och andra aktörer använder för att identifiera och känna till sina kunder och kvaliteten och omfattningen av kundens verksamhet.

– De prisbelönta företagen visar på ett utmärkt sätt vikten av kontinuerlig innovation både vad gäller konkurrensfördelar, internationalisering och hållbar utveckling. Utvärderingen ville också betona den gröna omställningen och hållbar utveckling, tillsammans med internationella framgångar, säger ordförande för Team Finland-ledningsgruppen och avdelningschef Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

Olika organisationer inom näringslivet gav förslag till kandidater. Det slutliga förslaget till vilka företag och sammanslutningar som skulle belönas gavs till presidenten av aktörer inom Team Finland-nätverket, Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera och utrikesministeriet. 

Neural revolutionerade digital ljudanvändning och växer snabbt

Neural DSP Technologies, prisbelönt som startup-företag, utvecklar och tillverkar mjukvara och utrustning för digital ljudbehandling. Företagets produkter är baserade på algoritmforskning och maskininlärning, vilket har möjliggjort digitaliseringen av traditionell, dyr musikutrustning. Effektprocessorn som släppts ut på marknaden av Neural har revolutionerat hela den digitala ljudbehandlingssektorn med både sin teknik och sin användbarhet. Tekniken har minskat kostnaden för digital ljudbehandling så att utrustningen är tillgänglig för alla till en bråkdel av det ursprungliga priset. Neurals hårdvaruprodukter distribueras av de viktigaste återförsäljarna inom musikbranschen runt om i världen. Företagets omsättning 2022 var 30 miljoner euro och dess huvudkontor ligger i Rödberget, Helsingfors.


Douglas Castro och Francisco Cresp

– Vi är djupt hedrade över att få detta prestigefyllda pris. På Neural DSP är vårt uppdrag att revolutionera musikindustrin med banbrytande neural ljudbehandlingsteknik. Detta erkännande från landets president som öppnade sina dörrar för två invandrare som kom hit med inget annat än stora drömmar och drivkraften att uppfinna fantastiska saker inspirerar oss att fortsätta tänja på gränserna för innovation på en global skala, säger Douglas Castro (VD, medgrundare) och Francisco Cresp (produktchef, medgrundare) från Neural.

Kuusakoski Groups återvinnings- och gjuteriverksamhet spelar en viktig roll i att möjliggöra den gröna omställningen

Veikko Kuusakoski

Kuusakoski Group, som fick priset som tillväxtföretag, är en återvinnings- och gjuterikoncern som grundades 1914, och huvuddelen av dess verksamhet kommer från export eller internationella dotterbolag. Kuusakoski-koncernen består av Kuusakoski Oy, som bedriver återvinningsverksamhet, och Alteams Oy, som bedriver gjuteriverksamhet. Det separata investeringsprogrammet för den gröna omställningen som lanserades hösten 2022 är ett konkret exempel på företagets mål att vara en ansvarsfull pionjär inom den cirkulära ekonomin. Varje år levererar företaget mer än en miljon ton återvunnet material och produkter, såsom återvunna metaller, som råvara till tillverkningsindustrin.

– Kuusakoskis tillväxt har varit perioden av industrialisering i Finland efter krigen och den starka internationaliseringen under de följande decennierna. Nu är tillväxtdrivkraften våra kunders ökade behov av koldioxidsnåla råvaror. Jag är särskilt stolt över vår produktutveckling och investeringar i spetsteknologiskt kunnande genom vårt företags 110-åriga historia, säger Kuusakoski Groups verkställande direktör Veikko Kuusakoski (i bilden).

AGCO:s investeringar har lagt grunden för den globala efterfrågan

I kategorin långsiktiga internationella investerare tilldelades priset AGCO-koncernen. År 2004 blev den amerikanska AGCO-koncernen ägare till ett affärskomplex som köpts av Kone, som innehåller verksamheten i 

AGCO Power Oy och Valtra Oy Ab som exportföretag, och AGCO Suomi Oy, som ansvarar för den finska marknaden. AGCO-gruppen är världens tredje största företag som utvecklar och tillverkar jordbruksmaskiner. Bland koncernens finska företag fokuserar Valtra på tillverkning av traktorer och merparten av omsättningen för Nokia-baserade AGCO Power Oy kommer från försäljning av motorer och transmissionskomponenter.

Investeringarna har fortsatt även under 2020-talet. På AGCO Power, som sysselsätter cirka 950 personer, har fokus legat på produktutveckling och flexibel automatiserad tillverkning. I september 2023 publicerade Valtra överföringen av produktionen av sin flaggskeppstraktor från Frankrike tillbaka till Finland. Bakgrunden är investeringen på tiotals miljoner i fabrikens logistikcenter och renoveringen av färgverkstaden. Valtra har 1 100 anställda i Suolahti och utbyggnaden av kraftöverföringsfabriken kommer att skapa 200 fler jobb under de närmaste åren.


Juha Tervala

– Våra företags internationella tillväxthistoria fick ett extra lyft tack vare AGCO. Betydande investeringar på hundratals miljoner euro i produktutveckling och tillverkning har lagt grunden för den växande globala efterfrågan på våra produkter, säger Valtras VD Jari Rautjärvi och AGCO Powers VD Juha Tervala.

EnergyVaasa är det största energiteknikklustret i de nordiska länderna

EnergyVaasa, som fick samhällspriset, är ett nätverk av företag och forskningsinstitut inom energisektorn, som grundades 2001. Syftet med klustret är att utveckla hållbara tekniska lösningar som hjälper till att minska utsläpp och spara energi på en global skala. Det finns nästan 200 företag och andra organisationer i klustret. Företagens sammanlagda årliga omsättning är 6 miljarder euro, och exporten står för mer än 80 procent av omsättningen. Bolagen utvecklar spetsteknologi som fokuserar på till exempel smarta energilösningar, sjöfart, hållbar energi, flexibel energiutveckling och digitalisering. Samarbete är en mycket viktig del av helheten i området och verksamheten har koordinerats av Oy Merinova Ab och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.


Kristoffer Jansson, Stefan Råback, Mika Konu och Tomas Häyry 

– EnergyVaasa-klustret är den mest betydande energiteknikkoncentrationen i Norden. Här innoverar även konkurrerande företag och utvecklar gemensamt energieffektiva lösningar, som främjar uppnåendet av globala klimatmål och skapar en betydande andel av Finlands teknologiexport, säger VASEKs verkställande direktör Stefan Råback och Merinovas VD Mika Konu.

Bilder på företagen
Presidentens kanslis bildkonto

Mer information

Team Finland
Risto Huhta-Koivisto, Senior Advisor
Business Finland
risto.huhta-koivisto (at) businessfinland.fi
+358 40 343 3347

Neural DSP Technologies Oy
Dan Davies, CMO
dan (at) neuraldsp.com
+44 773 208 4193

Kuusakoski Group
Tuomas Haikka, CSO
tuomas.haikka (at) kuusakoski.com
+358 40 749 4218

AGCO-koncernen
Pamela Engels, Senior Manager, Communications & Digital Marketing
pamela.engels (at) AGCOcorp.com
+358 40 1983 855

EnergyVaasa
Kristoffer Jansson, Communications & Brand Manager
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
kristoffer.jansson@vasek.fi
+358 40 539 4055

Nätverket Team Finland främjar Finlands och finländska företags framgångar ute i världen. Nätverket erbjuder offentligt finansierade tjänster för att stödja internationalisering av finländska företag, locka investeringar till Finland och marknadsföra Finlandsbilden i världen. Läs mer om Team Finland och dess tjänster www.team-finland.fi.