22/11

Utlysning 20.9-22.11.2023

Finansieringsansökan för programmet Clean Energy Transition Partnership

Lämna ditt projektförslag senast 22.11. 2023 kl. 12.00 CET (Central European Time)

Mer information

 

Katja Hollmén
Business Finland
katja.hollmen (at) businessfinland.fi
+358 40 579 9331 

 

Jarkko Piirto
Business Finland
jarkko.piirto (at) businessfinland.fi
+358 50 312 8622

 

Anssi Paalanen
anssi.paalanen (at) businessfinland.fi
+358 400 597 866

Finansieringsansökan för år 2023 relaterad till Clean Energy Transition Partnership Program (CETP) startar. Inlämningsschema för avsiktsansökningar 20.9-22.11.2023. I början av 2024 kommer den som lämnat in den godkända avsiktsansökan att få en begäran om att skicka själva ansökan. Dess inlämningsschema är 25.1.-22.3.3034.

Internationella forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på energi och den gröna omställningen kommer att finansieras genom ansökan. Mer än 30 länder och regioner ingår i ansökningsomgången. I Finland verkar Innovationsfinansieringscentret Business Finland som finansieringsorganisation.

Den preliminära budgeten för programperiodens andra ansökningsomgång är cirka 135 miljoner euro, varav Business Finlands anslagsbudget är totalt 5 miljoner euro. Projektbidragsansökan främjar den gröna omställningen.

Temaområden för CETP-programmet

 1. Utsläppsfritt och optimerat europeiskt energisystem
 2. Utsläppsfri energiproduktionsteknik
 3. Energilagring, förnybara bränslen samt lagring och användning av koldioxid
 4. Effektiva utsläppsfria värme- och kyllösningar
 5. Regionala energisystem
 6.  Industriella energisystem
 7. Den byggda miljön

Konsortium

Företag och forskningsorganisationer kan delta i ansökan.

Konsortiet ska omfatta minst ett företag med eget projekt, men medverkan av flera finska företag stärker konsortiet och förbättrar dess möjligheter att bli finansierat, om konsortiet ansöker om finansiering från Business Finland.

Om finländska forskningsorganisationer deltar i europeiska konsortier krävs att forskningen används brett och att finländska företag deltar i utnyttjandet av resultaten.  

Läs mer detaljerad ansökningstext

Preliminärt schema

 • Schema för inlemning av avsiktsansökningar 20.9–22.11.2023
 • I början av 2024 kommer de som lämnat in en godkänd avsiktsansökan att få en begäran om att lämna in själva ansökan
 • Schemat för inlämning av den egentliga ansökan är 25.1–22.3.2024
 • Finansieringsbesluten fattas före utgången av 2024
 • Nästa utlysning startar hösten 2024

Ansökningar skickas till CETP-portalen som öppnar hösten 2023: Joint Call 2023 | CETPartnership.

Obs! Vänligen ta kontakt med Business Finlands kontaktpersoner i god tid innan du lämnar in din avsiktsansökan.

Informationsträff

 • Teams-info för Norden  23.8. at 15-17:30
 • Europeisk Teams-info  13.9.2023 at 11-14
  I samband med evenemanget arrangeras även ett avsnitt för finländare där du kan ställa frågor i anknytning till ämnet. Mer information och anmälningar: Events | CETPartnership

Mer information på CETP-programmets webplats