24/5

Utlysning 1.12.2022-24.5.2023

Utlysning: CELTIC-NEXT våren 2023

Eureka-nätverkets CELTIC-NEXT utlysning 2023.

Ytterligare information

Hanna Rinta-Erkkilä (EUREKA-nätverket)
+358 40 7514 278
hanna.rinta-erkkila (at) businessfinland.fi

 

Hannu Nurmi (Projektfinansiering)
+358 50 5577 771
hannu.nurmi (at) businessfinland.fi

 

Mika Niskanen (Projektfinansiering)
+358 50 312 8608
mika.niskanen (at) businessfinland.fi

 

Alla projekt inom EUREKA kluster är internationella partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning och innovation. CELTIC-NEXT klustret stöder internationella samarbetsprojekt inom området informations- och kommunikationsteknik. 

Finska deltagare kan ansöka om finansiering för CELTIC-NEXT projekten från Business Finland. Alla finska projektdeltagare kan gärna kontakta CELTIC-NEXT klustrets kontaktpersoner på Business Finland i god tid innan ansökningstiden går ut.

Det internationella konsortiets fullständiga ansökan ska skickas in till CELTIC-NEXT klustret senast 24 maj 2023.

Läs mer om CELTIC-NEXT utlysningen på klustrets webbplats och EUREKA-nätverkets webbplats.