Vi sätter fart på internationella framgångshistorier

Business Finland beviljar årligen finansiering till hundratals företag och forskningsgrupper för deras forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete.

Väx genom

finansiering

Följande länkar leder till de nyaste uppgifterna om vår innovationsfinansiering. Du kan ansöka om finansiering genom att använda organisationens namn eller genom att specificera de önskade åren, organisationstyperna, organisationernas storlekar, verksamhetsområden eller landskap. Uppgifterna kan fås I html-, excel-, eller pdf-format.


Business Finlands finansieringsbeslut är bindande, vilket garanterar att forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt kommer att tilldelas den beviljade summan. Finansieringen betalas ut i takt med att projektet framskrider.

Projektuppgifter

Offentliga forskningsprojekt och företagsprojekt som hör till Business Finlands (före detta Tekes) program är öppna – följ med hur projekten framskrider via länken nedan. Genom att filtrera sökningen utgående från program eller organisationstyper kan du få information om vad som händer i de finansierade projekten.