Vi sätter fart på internationella framgångshistorier

Business Finland beviljar årligen finansiering till hundratals företag och forskningsgrupper för deras forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete.

Väx genom

finansiering

Följande länkar leder till de nyaste uppgifterna om vår finansiering. Du kan ansöka om finansiering genom att använda organisationens namn eller genom att specificera de önskade åren, organisationstyperna, organisationernas storlekar, verksamhetsområden eller landskap. Uppgifterna kan fås I html-, excel-, eller pdf-format.

Informationen på kundnivårapporten kommer från varje års officiella data. På projektnivårapporter kan informationen ändras eftersom olika ändringar har gjorts i projekten efter beslutssituationen. Av denna anledning kan finansieringsbeloppen från dessa två olika källor variera och är inte alltid desamma.

Business Finlands finansieringsbeslut är bindande, vilket garanterar att projekt kommer att tilldelas den beviljade summan. Finansieringen betalas ut i takt med att projektet framskrider.

Projektuppgifter

Offentliga forskningsprojekt och företagsprojekt som hör till Business Finlands (före detta Tekes) program är öppna – följ med hur projekten framskrider via länken nedan. Genom att filtrera sökningen utgående från program eller organisationstyper kan du få information om vad som händer i de finansierade projekten.