Business Finlands organisation

Våra experter i Finland och utomlands hjälper dit företag när ni söker tillväxt i den internationella marknaden. 

Vår personal

Vår personal i Finland och runt om i världen

Inom vår organisation arbetar 760 experter på 37 verksamhetsställen ute i världen och 16 verksamhetsställen i Finland. Business Finland är en offentlig aktör och en del av Team Finland-nätverket.

Nina Kopola har utnämnts till Business Finlands generaldirektör.

Sök personal

Vår organisation

Chefsgruppen

  • Nina Kopola, Director General
  • Ari Grönroos, Executive Director, Support & Enablement
  • Johanna Jäkälä, Executive Director, Finland Promotion Services
  • Hannu Kemppainen, Executive Director, Strategic Performance
  • Teija Lahti-Nuuttila, Executive Director, Customers and Networks
  • Satu Maaranen, Transformation Lead
  • Timo Metsä-Tokila, Executive Director, Funding Services
  • Sari Nevanlinna, Executive Director, Experience and MarCom
  • Risto Vuohelainen, Executive Director, Internationalization Services
  • Laura Ylä-Sulkava, Human Resources

Business Finlands direktion

Ordförande – Päivi Marttila, styrelsemedlem
Vice ordförande – Mia Hurtta, arbets- och näringsministeriet
Juha Ala-Mursula, direktör, BusinessOulu
Sami Lampinen, VD, Inventure Oy
Miia Porkkala
, Entrepreneur-owner, Aho Group Oy 
Jarno Syrjäläunderstatssekreterare, utrikesministeriet 
Jaakko Aspara, professor, Hanken Svenska handelshögskolan
Laura Langh-Lagerlöf, VD, Langh Group Oy 

Business Finlands logos, huvudkontor, management: