Siirry sisältöön
Blogi 15.06.2018

Puusta tekstiilejä ja muovin korvaajia - tutkimus ja kumppanuudet luovat uusia ratkaisuja

Kestävästi tuotettuja tekstiilejä ja muovia korvaavia materiaaleja kysytään nyt markkinoilla. Runsaasti vettä vaativaa puuvillaa ei pystytä tuottamaan samaa tahtia tekstiilien kasvavan tarpeen kanssa. Toisaalta hajoamattomasta ja fossiilista raaka-aineista valmistetusta muovista halutaan eroon. Molempiin globaaleihin haasteisiin on luotu osaamista suomalaisen huippututkimuksen ja yritysten yhteistyön kautta. Nyt tämä osaaminen on kaupallistumassa kansainvälisille markkinoille.
Kirjoittaja
Tuula Savola
BioNets-ohjelman päällikkö
Business Finland

X:
@tsavola

Näiden ratkaisujen kehityspolkuja ja tulevaisuuden tarpeita Gaia Consulting kartoitti selvityksessä, jossa mm. haastateltiin noin 20 biopohjaisten markkinoiden avaintoimijaa. Selvitys liittyi laajempaan Suomen aloitteesta OECD:ssa toteutuvaan hankkeeseen, jossa analysoidaan biomassapohjaisten uusien arvoketjujen laajentumista liiketoimintaekosysteemeiksi. Hankkeeseen osallistuu Suomen lisäksi useita eurooppalaisia maita sekä USA, Argentiina ja Japani, ja se tuottaa arvokkaita kansainvälisiä näkymiä eri maiden biotalouskehitykseen.

Selluloosapohjaisille tekstiileille on markkinoita puuvillan korvaajina hyvin erilaisissa käyttökohteissa. Vaatteiden ja sisustustekstiilien lisäksi teollisuuden tarvitsemat tekniset tekstiilit ovat merkittävä markkina, samoin hygieniatuotteet ja esim. terveydenhuollon tekstiilit kuten sidetarpeet. Näihin tarpeisiin on kehitetty ratkaisuja monissa laajoissa yritysten ja tutkimuslaitosten tutkimusprojekteissa, viimeisimpinä esimerkiksi Advanced Cellulose to Novel Products -ohjelma ja New Fibre Products -projekti, jossa mm. selluloosakuitujen antimikrobisia ominaisuuksia on viety eteenpäin. Ioncell-F -kehitystyö on luonut uuden kaupallistumassa olevan prosessin selluloosamuuntokuitujen valmistukseen esim. tekstiilien tuotantoa varten. Suomalaista muotoiluosaamista selluloosasta valmistettaviin uusiin tuotteisiin yhdisti monivuotinen ja laaja tutkimushanke Design Driven Value Chains in the World of Cellulose. Toisaalta Tekstiilien kierrätys -projektissa luodaan uutta yhteistyötä myös jo käytettyjen tekstiilimateriaalien käytölle raaka-aineena. Näissä kaikissa julkinen rahoitus tutkimuksen ja yritysten yhteistyölle on ollut tärkeää.

Muovien ja komposiittimateriaalien markkinoilla voidaan hyvin monissa käyttökohteissa korvata fossiilisista raaka-aineista tehty muovi biopohjaisella. Esimerkiksi ruoka-, juoma- ja kosmetiikkapakkauksissa voidaan käyttää muovinkaltaisia selluloosapohjaisia materiaaleja. Myös vaikkapa lelut ja elektroniikan muoviosat voivat olla sovelluskohteita biopohjaisille materiaaleilla. Eri materiaaleja sisältäviin komposiitteihin biomateriaalit voivat tuoda mukanaan hyviä uusia ominaisuuksia esimerkiksi kevyen painonsa kautta. Biopohjaisia komposiittimateriaaleja käytetään jo mm. autoteollisuudessa, rakennusteollisuudessa ja sisustusrakenteissa. Biopohjaisten uusien tuotteiden markkinoille tähtäävät monet uudet suomalaiset yritykset, kuten Sulapac (biomateriaalista valmistetut kosmetiikkarasiat), Welmu (biopohjainen tuorekelmu), Paptic (selluloosapohjainen ominaisuuksiltaan muovia muistuttava pakkausmateriaali), Woodio (biokomposiitista valmistetut kylpyhuonekalusteet), Lumir (biopohjaiset akustiikkalevyt sisustukseen) ja Wall+ (biopohjaiset sisustuslaatat).

Tulevaisuuden tarpeiksi selvityksen haastatteluissa nousi uusien verkostojen luominen. Verkostoissa tulisi olla mukana uuden ratkaisun koko arvoketju ja myös asiakkaat tarpeineen, jotta näiden kumppanuuksien kautta uudet tuotteet saataisiin vauhdilla markkinoille. Verkostojen lisäksi yrityksillä on tarve kasvattaa myös omaa osaamistaan uusien markkinoiden mahdollisista liiketoimintamalleista. Tällä hetkellä monet uudet biotuoteyritykset ovat kasvunsa alkuvaiheessa ja tarvitsevat tukea ja kumppanuuksia kasvuunsa. Biopohjaisten tuotteiden alueella ensimmäisten demonstraatiolaitosten toteutukseen tarvitaan usein merkittävää investointia ja tähän alkavat yritykset kaipasivat riskiä madaltavia rahoitusmahdollisuuksia. Tämän lisäksi kansainvälisiin säädöksiin ja standardeihin vaikutettaessa tulisi huomioida biotuotteiden erityispiirteet sekä varmistaa biopohjaisten raaka-aineiden mahdollisuudet markkinoilla.

Markkinoiden näkökulmasta biopohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen tulee olla vähintään yhtä hyviä kuin korvattavien ratkaisujen. Biopohjaisuuden lisäksi ratkaisujen on oltava myös eri näkökulmista tarkasteluna kestäviä. Tämä luo erinomaisen mahdollisuuden suomalaisille toimijoille nousta esiin biotalouden lisäksi myös siihen liittyvän kiertotalouden osaajina. Vahvaan selluloosaosaamiseen yhdistetty tuotteiden suunnittelun, pitkäikäisyyden ja uudelleenkäytön osaaminen sekä lopulta käytetyn tuotteen materiaalien erottelu ja uudelleenkäyttö ovat merkittäviä uuden kasvun mahdollisuuksia.

Lue koko raportti ja slide-esitys

Lisää aiheesta

Selluloosapohjaisilla kuiduilla tekstiiliteollisuus kasvuun - Uutinen 26.6.2018
Puusta muovin ja tekstiilien korvaajia - yhteistyö ja tutkimus luovat  uusia mahdollisuuksia - Uutinen 27.6.2018