Blogg 15.06.2018

Textilier och alternativ till plast av trä – nya lösningar genom forskning och partnersamarbete

Det finns en stor efterfrågan på marknaden på hållbart producerade textilier och på material som kan användas för att ersätta plast. Bomull kräver mycket vatten och kan inte produceras tillräckligt snabbt för att tillgodose det växande behovet av textilier. Samtidigt vill vi minska användningen av plastmaterial eftersom de produceras av fossila råvaror och inte är nedbrytbara. Ny kompetens för att hantera båda dessa globala utmaningar har utvecklats genom samarbete mellan spetsforskning och företag i Finland. Nu ska denna kunskap kommersialiseras på den internationella marknaden.
Tuula Savola

Chef för programmet BioNets
Business Finland

X:
@tsavola

Gaia Consulting har kartlagt utvecklingsvägar och framtidsbehov i anslutning till dessa lösningar. I undersökningen ingick bland annat intervjuer med 20 nyckelaktörer på den biobaserade marknaden. Undersökningen var en del av det större OECD-projektet som inleddes av Finland för att analysera hur värdekedjorna i den biobaserade nymaterialsektorn breddar sig till företagsekosystem. Förutom Finland deltar också flera europeiska länder och USA, Argentina och Japan i projektet.

Det finns efterfrågan på cellulosabaserade textilier som substitut för bomull på mycket varierande användningsområden. Kläder, inredningstextilier och textilier till industrin är stora marknader, liksom även hygienprodukter och till exempel textilier för hälso- och sjukvården, såsom förbandsmaterial. Företag och forskningsinstitut har genomfört många stora forskningsprojekt för att utveckla lösningar som tillgodoser aktuella behov. De senaste exemplen på sådana projekt är programmet Advanced Cellulose to Novel Products och projektet New Fibre Products, som bl.a. vidareutvecklat de antimikrobiella egenskaperna hos cellulosa. I projektet Ioncell-F har utvecklats en ny process för tillverkning av regenatfiber av cellulosa som kan användas t.ex. för produktion av textilier. Processen är för närvarande under kommersialisering. Det fleråriga och omfattande forskningsprojektet Design Driven Value Chains in the World of Cellulose kombinerade finskt designkunnande med nya produkter som tillverkas av cellulosa. Projektet Återvinning av textilier skapar i sin tur nytt samarbete inom användningen av använda textilier som råvara. I alla dessa projekt har den offentliga finansieringen av samarbetet mellan forskningen och företagen spelat en viktig roll.

På marknaden för plaster och kompositmaterial kan plast, som tillverkas av fossila råvaror, ersättas med biobaserade material i många användningsobjekt. Till exempel i mat-, dryck- och kosmetikaförpackningar är det möjligt att använda plastliknande och cellulosabaserade material. Även till exempel leksaker och plastdelar i elektronik kan vara bra objekt för tillämpningar av biobaserade material. Kompositmaterial består av olika material och biomaterial kan användas för att ge dem nya egenskaper, till exempel för att göra dem lättare. Biobaserade kompositmaterial används redan inom bilindustrin och byggindustrin och i inredningskonstruktioner. Det finns många nybildade företag i Finland som siktar på marknaden för nya biobaserade produkter, såsom Sulapac (kosmetikadosor i biomaterial), Welmu (biobaserad folie som ersätter plastfolie i köket), Paptic (ett cellulosabaserat förpackningsmaterial som till sina egenskaper påminner om plast), Woodio (badrumsmöbler i biokompositmaterial), Lumir (biobaserade akustikskivor för inredning) och Wall+ (biobaserade inredningsplattor).

Nya nätverk utpekades som ett framtidsbehov i de intervjuer som gjordes i anslutning till utredningen. De nya nätverken bör omfatta den nya lösningens värdekedja i sin helhet, dvs. också kunderna och deras behov. Då blir det möjligt att snabbt lansera produkterna på marknaden tack vare partnersamarbetet i nätverken. Företagen behöver också öka sina kunskaper om de affärsmodeller som de nya marknaderna eventuellt förutsätter. För närvarande är många av de nya bioproduktföretagen i början av sin bana och behöver därför stöd och partnersamarbete för att kunna växa. Inom området för biobaserade produkter kräver byggandet av de första demonstrationsanläggningarna ofta avsevärda investeringar, och företag som planerar med sådana projekt behöver finansieringsmöjligheter som minskar deras risker. När de internationella bestämmelserna och standarderna ses över, borde dessutom särdragen hos de biobaserade produkterna beaktas och tillgången till biobaserade råvaror på marknaden säkerställas.

Ur marknadens synvinkel ska de biobaserade produkterna och lösningarna vara minst lika bra som de lösningar som ersätts. Produkterna ska vara biobaserade, men de måste också vara hållbara från många olika synvinklar. Det erbjuder finska aktörer ett utmärkt tillfälle att etablera sig som experter, inte bara inom bioekonomin utan även inom den cirkulära ekonomin, som är ett av bioekonomins delområden. Det finns stor tillväxtpotential inom planering, livscykelhantering och återanvändning av produkter i kombination med ett starkt kunnande inom cellulosa, samt inom separering och återanvändning av materialen i de använda produkterna.

Läs hel rapport och slide-presentation (på engelska).

Läs mer:
Cellulose-based fibres will open a new future for Finnish textile industry - News 26.6.2018

Textiles and plastic replacers from wood - Collaboration and research will create new opportunities - News 27.6.2018