Siirry sisältöön
Blogi 12.04.2021

Tarjolla 100 miljardia euroa Horisontti Euroopasta – Näin valmistaudut rahoitushakuihin

Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen ja innovointiin Euroopassa 100 miljardin budjetillaan. Ohjelmakausi käynnistyy keväällä, joten aikaa hukattavaksi ei ole, parhaita hankekonsortioita rakennetaan nyt. Kaikenkokoisten yritysten kannattaa ottaa mahdollisuus omalle agendalleen.
Kirjoittaja
Elina Holmberg

Johtaja, Eurooppalainen innovaatioyhteistyö
Business Finland

Horisontti Eurooppa tarjoaa rahoitusta mm. tutkimukseen, tuotekehitykseen ja pilotointiin sekä innovaatioiden skaalaukseen ja kansainväliseen kasvuun. Tässä vinkkejä rahoitushakuihin valmistautumiseen.

1. Verkotu ja tee yhteistyötä

Kilpailu EU:n rahoituksesta on kovaa ja rahaa saa helpommin muualta, mutta muita mukana tulevia hyötyjä ei "helpon rahan" mukana yleensä tule. Koska suurin osa Horisontti Eurooppa -rahoituksesta myönnetään kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville projekteille, todellinen hyöty on verkottumisessa sekä uusien ratkaisujen kehittämisessä suoraan eurooppalaisten asiakkaiden ja markkinoiden tarpeisiin.

Hyvä esimerkki strategisesta suunnittelusta on suomalainen pk-yritys Infinited Fiber, joka pääsee pilotoimaan uutta teknologiaansa isojen kumppaneiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa EU:n myöntäessä avustusta hankkeeseen myös niille. Vastaavaa konseptia olisi vaikea tai jopa mahdotonta toteuttaa kansallisella rahoituksella tai pankkilainalla.

Suurin osa Horisontti Eurooppa -rahoituksesta myönnetään kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville projekteille.

2. Tee pitkän aikavälin suunnitelma ja hyödynnä eri rahoituslähteitä

Jokaisen tutkimukseen ja innovointiin panostavan yrityksen kannattaakin noudattaa Infinited Fiberin mallia: tehdä pitkän aikavälin kehitys- ja innovaatiostrategia sekä suunnitelma sen toteuttamiseksi. Kohdemarkkinoita, potentiaalisia asiakkaita ja arvoketjua hahmottelemalla saa hyvän käsityksen siitä kenen kanssa yhteistyötä kannattaa tehdä ja aloittaa yhteyksien rakentaminen hyvissä ajoin.

Kaiken tämän rahoittaminen vaatii useita lähteitä ja siksi on tärkeää ymmärtää, miten niitä voi parhaiten hyödyntää strategian toteutuksen eri vaiheissa. Kotimainen rahoitus sopii hyvin oman osaamisen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen, EU-rahoitus taas yhteistyöhön, pilotointiin ja demoihin eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Kotimainen rahoitus sopii hyvin oman osaamisen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen, EU-rahoitus taas yhteistyöhön, pilotointiin ja demoihin eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Ota onkeesi maksuttomat neuvot

Tarjolla olevaa apua kannattaa hyödyntää: Business Finlandin asiantuntijat auttavat löytämään kunkin yrityksen tarpeisiin sopivat EU-rahoitusmahdollisuudet. Kansalliset julkiset neuvontapalvelut tarjoavat kaikille avointa, maksutonta neuvontaa ja sparrausta Horisontti Euroopasta.

Varsinaisessa hakuvaiheessa voi hyödyntää muuta ulkopuolista asiantuntemusta. Lyöttäytyminen yhteen kotimaisen tutkimuslaitoksen tai yliopiston kanssa toimii myös.

Julkaistu alunperin 12.4.2021. Muokattu 6.9.2023. 


Tutustu Horisontti Eurooppa -hakuihin

Tutustu Horisontti Eurooppa -ohjelmaan ja ole yhteydessä!