Siirry sisältöön
Uutinen 05.04.2022

Mikä on Horisontti Eurooppa: 4 syytä, miksi eurooppalainen tki-yhteistyö kannattaa

Kansainvälistä yritysrahoitusta tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin on saatavilla myös EU:lta, Horisontti Euroopan kautta.

Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen ja innovointiin Euroopassa 100 miljardin budjetillaan. Eurooppalainen tki-yhteistyö on hyödyllinen osa yrityksenne kansainvälistymisen ja rohkean kasvun strategiaa.

Moni suomalainen yritys kamppailee julkisen rahoituksen tukiviidakossa tietämättä, millaista apua on oikeastaan tarjolla. Tiesitkö, että kansainvälistä yritysrahoitusta tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin on saatavilla myös EU:lta, Horisontti Euroopan kautta. 

Mutta, mikä Horisontti Eurooppa -ohjelma oikein on ja miksi sitä kannattaa hyödyntää?

1. EU:n suurin panostus tutkimukseen ja innovointiin

Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen ja innovointiin 100 miljardin budjetillaan. EU rahoittaa Horisontti Eurooppa -ohjelmassa yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua. Näin EU saa Eurooppaan uusia palveluita, tuotteita ja prosesseja sekä innovatiivisia liiketoimintaideoita, niiden jalostamista ja skaalaamista.

Ohjelmassa rahoitetaan kansainvälisenä yhteistyönä toteuttavia tki-projekteja, jolloin yrityksenne voi toimia osana isompaa kansainvälistä konsortioita eli projektiryhmää.

Suurin osa rahoituksesta kanavoidaan kansainvälisenä yhteistyönä toteuttaviin tutkimus- ja innovaatioprojekteihin, jolloin yritykset toimivat osana isompaa kansainvälistä konsortioita eli projektiryhmää. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksenne tulee etsiä kumppaneita kehittämään ideaanne jo hyvissä ajoin ennen rahoituksen hakemista. Projekti-idea on sovitettava Euroopan komission aikatauluihin, sillä hakemuksen voi lähettää vain hakuaikana.

EU rahoittaa myös yksittäisten pk-yritysten projekteja. Jos olet pk-yritys ja sinulla on merkittävän uutuusarvon innovaatio, voit hakea EIC Accelerator -rahoitusta

2. EU-rahoitus sopii kaikille – tai ainakin melkein

Horisontti Euroopan rahoitushaut ovat avoimia kaikenkokoisille ja -ikäisille yrityksille. Ohjelmassa painotetaan innovaatioita, joilla haetaan ratkaisuja yhteiskunnan isoihin haasteisiin. Mutta kilpailu on kovaa ja vain parhaimmat hakemukset rahoitetaan. Toteutuessaan projektilla tulisi olla eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Sen tulisi lisätä hyvinvointia Euroopassa ja edistää Suomen kilpailukykyä.

EU-rahoitus sopii myös uudenlaisten palvelumallien tai tuotteiden pilotointiin yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Rahoitusta kannattaa siis hakea niihin isoihin hankkeisiin, joita olisi mahdotonta toteuttaa kansallisella rahoituksella tai pankkilainalla.

Horisontti Euroopan rahoitushaut ovat avoimia kaikenkokoisille ja -ikäisille yrityksille

Rahoitushakuihin valmistautuessa on tärkeää muistaa, että kaikissa tki-projekteissa tulee olla osallistujia vähintään kolmesta eri EU-jäsenmaasta. Pääsääntöisesti kumppanit voivat olla mistä päin maailmaa tahansa, mutta läheskään kaikkien maiden osallistujat eivät voi rahoittaa osallistumiskustannuksiaan EU:n pussista. Toisaalta joissakin rahoitushauissa voidaan jopa edellyttää jonkin EU:n ulkopuolisen maan tai maanosan osallistujia projektiin. 

5 neuvoa kumppaneiden ja verkostojen hakemiseen. 

3. Eurooppalainen tki-rahoitus on hyödyllinen osa yrityksenne kansainvälistymisen strategiaa

Kilpailu EU:n rahoituksesta on kovaa, mutta eurooppalaisen tki-rahoituksen hyödyt ovat paljon suuremmat kuin ensi silmäykseltä näyttää.

Eurooppalaisiin verkostoihin hakeutuminen avaa uusia kansainvälistymismahdollisuuksia yrityksellenne. Pääsette luomaan uusia kontakteja, tekemään yhteistyötä alanne huippujen kanssa sekä näyttämään osaamistanne kansainvälisille foorumeille. Saatte samalla viimeisintä tietoa alanne kehityksestä ja tutkimuksesta.

Yrityksenne pääsee luomaan uusia kontakteja, tekemään yhteistyötä alanne huippujen kanssa ja näyttämään osaamistanne kansainvälisille foorumeille.

Jokaisen yrityksen on kuitenkin muistettava, ettei nopeita voittoja tässäkään ole. Kansainvälinen yhteistyö kumppaneiden kanssa edellyttää yritykseltänne pitkäntähtäimen kasvustrategian luomista ja sitoutumista monivuotiseen projektityöhön.

4. Saat kansallisen yhteystoimiston kautta maksuttomia neuvoja

Jos kaipaat lisätietoja siitä, miten yrityksenne voisi hyödyntää Horisontti Eurooppa -ohjelmaa, Business Finlandissa toimiva kansallinen yhteystoimisto EUTI tarjoaa kaikille maksuttomia neuvontapalveluja.  

National Contact Point eli NCP on Horisontti Euroopan eri aihekokonaisuuksille nimetty kansallinen yhteyshenkilö. Suomessa NCP-yhteyshenkilöt työskentelevät joko meillä Business Finlandissa tai Suomen Akatemiassa. Horisontti Euroopan NCP:t voivat esimerkiksi auttaa rahoitushakutekstien tulkitsemisessa tai budjetoinnin ja sopimusasioiden kysymyksissä.

Miten pitäisi toimia, jos haluan hyödyntää eurooppalaista tki-rahoitusta?

Perehdy yrityksellesi sopivan aihekokonaisuuden työohjelmaan (Work Programme). Työohjelmissa on kuvattu haut, vaatimukset, budjetit ja aikataulut. Löydät ne komission Funding & Tenders -osallistujaportaalista, kuten myös kaikki tiedot avoimista rahoitushauista. Etsi ideaasi täsmäävä aihe (call topic) ja tarkista sen hakuajat.

Jo ennen hakuaiheen avautumista sinun pitäisi olla mukana kumppanien kanssa rakentamassa konsortiota ja hakemusta. Varaa projektin suunnitteluun ja hakemuksen tekoon riittävästi aikaa - useita kuukausia, joskus jopa enemmän. Tutustu myös komission arviointi- ja valintaprosesseihin. Ja kysy apua Horisontti-ohjelman asiantuntijoilta.

Nyt rohkeasti etsimään tki-kumppaneita Euroopasta. 

Tutustu, mitä Horisontti Eurooppa tarjoaa yrityksille