Siirry sisältöön

30/10

Haku 28.9.-30.10.2020

New Space Economy Challenge -ideahaaste

Ideahaasteen tavoitteena on muodostaa hankekonsortioita määriteltyjen teemojen pohjalta ja käynnistää innovaatiohankkeita vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja

 

Markus Ranne
Ohjelmapäällikkö, New Space Economy
Business Finland
markus.ranne (at) businessfinland.fi
+358 40 3433 453

Haku on päättynyt!

Business Finlandin New Space Economy -ohjelman tavoitteena on kiihdyttää uusien innovaatioiden syntyä ja liiketoiminnan kasvua avaruutta hyödyntävissä ratkaisuissa ja palveluissa sekä ratkaisutoimittajien että hyödyntäjien näkökulmasta. Uusien innovaatioiden kiihdyttämiseksi ohjelma käynnistää New Space Economy Challenge -ideahaasteen. Business Finlandin tavoitteena on rahoittaa New Space Economy -teeman hankkeita vuosina 2018–2022 yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

TAUSTA

New Space Economy muuttaa globaalisti avaruusliiketoimintaa. Termi viittaa avaruustoimintaan, jota harjoittavat kaupallisista lähtökohdista toimivat ja valtiosta riippumattomat, alalle uudet toimijat. Digitalisaation kehityksen myötä avaruustoimintaan nojaavista tiedoista, palveluista ja sovelluksista on tullut yhä merkittävämpi osa tavallista arkeamme. Satelliittien tuottamaa tietoa on mahdollista yhdistää muiden alustojen, kuten stratosfääriasemien (High-altitude platform systems, HAPS) tai droonien tuottamaan tietoon. Tiedon analysointi keinoälyn ratkaisuin ja tietoturvallinen siirto mahdollistavat  uudenlaisten globaalien palvelujen toteuttamisen.

Osana Business Finlandin New Space Economy -ohjelman toimintaa toteutetaan New Space Economy Challenge. Ideoita keräävällä haasteella halutaan:

 • Kartoittaa ja aktivoida alan toimijoiden tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio-ideoita sekä -tarpeita
 • Verkottaa alan toimijoita ja kannustaa samasta teemasta kiinnostuneita yhteistyöhön ja näin vahvistaa alan ekosysteemejä
 • Mahdollistaa uusia innovaatioita varmistamaan suomalaisen osaamisen kansainvälinen kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

NEW SPACE ECONOMY CHALLENGE

Ideahaaste on tarkoitettu kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyä tavoitteleville suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto alle 300 MEUR), suuryrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille. Haasteeseen osallistuvilta yrityksiltä edellytetään vakiintunutta liiketoimintaa.

Ideahaasteeseen osallistuminen ei vielä aloita varsinaista rahoitusprosessia; haasteeseen osallistuneet ideat ryhmitellään ja niiden tekijät kutsutaan marras-joulukuun 2020 aikana toteutettaviin työpajoihin. Työpajojen tarkoituksena on verkottaa samasta teemasta kiinnostuneita ja kannustaa yhteistyöhön ja siten mahdollistaa yksittäisten ideoiden kokoamista laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Tavoitteena on kannustaa työpajoissa koottuja potentiaalisia konsortioita valmistelemaan yhteisiä innovaatioprojekteja vuoden 2021 aikana. Tässä vaiheessa käytettävissä ovat Business Finlandin normaalit rahoituspalvelut, esim. Co-creation ja Co-innovation. Lisäksi Business Finland tarjoaa kiinnostuneille tietoa mahdollisesti projekteille soveltuvista EU-hauista ja -projekteista. Lisätietoa rahoituspalveluista löytyy Business Finlandin verkkosivulta.

IDEAHAASTEEN TEEMAT

New Space Economy Challenge keskittyy seuraaviin teemoihin:

A) Nano-/piensatelliittien ja stratosfääriasemien (High-altitude platform systems, HAPS) valmistus ja testaus  

B) Satelliitti ja HAPS kommunikaatio- sekä maa-asemaratkaisut  

C) Älykkäät tilannetietoisuusratkaisut liittyen vaihtoehtoisesti:  

  • Autonomisiin järjestelmiin  
  • Kestävään kaupunkiin  
  • Täsmäviljelyyn  
  • Ympäristön nopeisiin muutoksiin

Teeman C ratkaisujen tulee hyödyntää satelliitti-, HAPS- tai drooni-alustoja, ja/tai näiden alustojen avulla kerättyä tietoa.

Ideoilla ja niistä syntyvillä ratkaisulla on oltava merkittäviä myönteisiä vaikutuksia hakijan kansainväliseen kilpailukykyyn. Ratkaistava ongelma voi liittyä olemassa olevan tuotteen tai palvelun arvon kasvattamiseen tai kokonaan uuteen tuote- tai palvelukonseptiin. Ideahaasteen tuloksena ei ole tarkoitus syntyä valmista tuotetta tai palvelua.

Näin osallistut ideahaasteeseen

Katso webinaari 5.10., jossa käydään läpi ideahaun kysymyksiä ja vastauksia.

1. Lataa haasteen idealomake (doc)

2. Tutustu ideahaasteen ohjeisiin (doc)

3. Lähetä idealomake suojapostin kautta

Jos et ole toimittamassa omaa ideaasi juuri nyt, mutta haluat osallistua muiden ideahankkeisiin, voit ilmoittautua mukaan partnerina.

Ilmoittaudu mukaan partnerina

AIKATAULU

 • New Space Economy -haasteen ideoiden lähettäminen Business Finlandille: 28.9.2020 – 30.10.2020
 • Kutsut workshoppeihin marraskuun puolessa välissä.
 • Workshopit teemoittain marras-joulukuussa 2020.
 • Mahdollisten hankeideoiden sparraus tammikuusta 2021 eteenpäin.

New Space Economy Finland -ohjelma julkaisee verkkosivullaan viimeisimmän tiedon ideahaasteen etenemisestä ja aikataulusta. Tutustu New Space Economy -ohjelmaan.