14/4

Utlysning 23.8.2021.-14.4.2023

Utlysning om innovationsfinansiering för en koldioxidsnål byggd miljö

Utlysningen om finansiering gäller tillämpningsområdet byggd miljö och byggande, däribland planering, planläggning, tillståndsprocesser, byggande, planering och tillverkning av byggprodukter, byggnadsarv, hustekniska system, fastighetsadministration, fastighetsaffärsverksamhet och disponentverksamhet, anslutningar till infrastruktur och energieffektivitet, tjänsteleverantörer.

Ytterligare information

 

Virpi Mikkonen
Business Finland

 

Ilmari Absetz
Business Finland

 

Sini Uuttu
Business Finland

 

E-post: förstnamn.efternamn@businessfinland.fi

Se utlysningstext (pdf)

Målet är att påskynda införandet av tekniker, tjänster och verksamhetsmodeller som bekämpar klimatförändringen och som stöder koldioxidsnålhet inom byggbranschen samt förändringen av verksamhetssätten och ökandet av produktiviteten.

Hurdana projekt kan man söka finansiering för?

I utlysningen gällande koldioxidsnål byggd miljö finansierar Business Finland ny innovativ forskning och verksamhet. Finansieringen riktas mot självständiga forskningsprojekt i företagen eller mot Co-innovation-projekt tillsammans med forskningsorganisationer. Kommuner och andra offentliga upphandlingsenheter kan ansöka om stöd för innovativa offentliga upphandlingar.

Finansieringens effekter för projekten:

 • skapar ny kompetens och kunskap för företag och samarbetsnätverk
 • man tar en större risk än normalt, vilket innebär stor marknadspotential om man lyckas
 • efter att projektet avslutats behövs ofta ytterligare utvecklingsarbete för att kommersialisera resultaten.

Hur ansöker man om finansieringen?

De grundläggande uppgifterna om sökanden och ansökan fylls i på normalt sätt i Business Finlands nätservice.

 • Välj finansieringstjänst.
  • Företag: ”Forskning, utveckling och pilotförsök” eller ”Co-innovation”
  • Forskningsorganisationer: ”Co-innovation”
  • Offentliga sektorn: ”Innovativa offentliga upphandlingar”.
 • Välj i punkten ”Program och övriga kopplingar” i anknytning till ansökan ”RRF – Finlands program för hållbar tillväxt” och i menyn som identifiering ”RRF – koldioxidsnål byggd miljö”.
 • Svara på frågorna om projektets miljöeffekter. Alla projekt som finansieras av Finlands program för hållbar tillväxt ska uppfylla de så kallade ”Do No Significant Harm”-kraven. Ett krav enligt EU:s återhämtningsinstrument är att inga åtgärder får innebära betydande skada för miljön.

Tidsplan för utlysningen

Enligt den preliminära planen beviljas finansiering 2021, 2022 och 2023 till ett belopp av totalt 32 miljoner euro. Business Finland fattar beslut om finansieringen enligt de normala urvalskriterierna. För finansiering som beviljas 2022 ska ansökan lämnas in senast 31.3.2022.

Projekten som finansieras av Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) ska avslutas senast i december 2025.

Läs mer om Finland's program för hållbar tillväxt

#HållbarTillväxt