Siirry sisältöön

16/5

Hakuaika 24.2.-16.5.2022

Kehittyvät markkinat: Co-Creation-rahoitushaku

Lähetä hakemukset viimeistään maanantaina 16.5.2022 klo 23.59 mennessä!

Lisätietoja

Christopher Palmberg
+358 50 5577 966
christopher.palmberg (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Onko sinulla tutkimusidea, kokemusta ja verkostoja, joka edistävät kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa kehittyvillä markkinoilla? Oletko rakentamassa konsortiota suomalaisyritysten ja paikallisten kumppaneiden kanssa? Business Finland tarjoaa tässä haussa Finnpartnershipin kanssa uusia rahoitusvaihtoehtoja konsortioiden rakentamiselle kehittyviin markkinoihin.

Haun tavoitteet

Haku koordinoidaan Finnpartnershipin kanssa ja sen toteuttaa Business Finlandin Developing Markets Platform (DevPlat). Business Finland ja Finnpartnership tarjoavat täydentäviä rahoitus- ja muita palveluita konsortioiden rakentamiselle ja yhteistyölle paikallisten kumppaneiden kanssa kehittyvillä markkinoilla.

Haun tavoitteena on tukea tutkimuslaitosten tai ammattikorkeakoulujen pyrkimyksiä rakentaa myös yrityksistä ja esim. kansalaisjärjestöistä koostuvia laajempia konsortioita. Haku tavoittelee erityisesti sellaisia tutkimusryhminä, joilla jo on vahvoja verkostoja ja osaamisia alla mainittuihin kehittyviin markkinoihin liittyen. Haluamme haulla näin myös edistää kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen syntymistä kehittyvien markkinoiden tarpeisiin.

Haku keskittyy seuraaviin kehittyviin markkinoihin, jotka ovat DevPlatin fokuksessa. Myös muut nk. ODA-maat ovat mahdollisia.

  • Itäinen Afrikka, erityisesti Kenia
  • Eteläinen Afrikka, erityisesti Etelä-Afrikka 
  • Kaakkois-Aasia, erityisesti Vietnam 

Rahoitettavat hakemukset

Haussa Business Finland rahoittaa työtä, joka edistää suomalaisyrityksistä, tutkimusorganisaatioista ja esim. kehitysjärjestöistä koostuvien konsortioiden syntymistä kehittyviin markkinoihin. Työ tulisi perustua tutkimusideaan liittyen ratkaisuihin tai liiketoimintamalleihin kestävän kehityksen haasteisiin, joita voi pilotoida ja skaalata markkinatarpeisiin.

Hakijoina voivat olla tutkimusryhmiä ja ammattikorkeakouluja. Yritykset voivat kytkeytyä mukaan haun synnyttämiin hankkeisiin Business Finlandin muulla jatkuvalla rahoituksella.

Tutkimuksellisuuteen ja yrityslähtöisyyteen liittyvät yleiskriteerit ja rahoitusehdot noudattavat haussa käytettävää Co-creation-rahoituspalvelua. Co-creation-rahoitus on tarkoitettu varsinaisten yrityslähtöisten konsortioiden rakentamiseen.

Näiden lisäksi haussa käytetään myös seuraavia rahoituskriteereitä:

  • Hakijan verkostot ja osaamiset liittyen kehittyviin markkinoihin, esim. aikaisempien hankkeiden pohjalta.
  • Tutkimusidean ja kehitettävän ratkaisun kohdentuminen haun DevPlatin fokusmaihin tai muihin ODA-maihin.
  • Tutkimusidean ja kehitettävän ratkaisun kohdentuminen 1-2 kestävän kehityksen tavoitteeseen.
  • Tutkimusidean ja kehitettävän ratkaisun liittyminen Suomen vahvuusalueisiin, erityisesti bio- ja kiertotalous, uusiutuva energia, terveys- ja digitaaliset ratkaisut.

Rahoituksen hakeminen

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

  • Tutkimusorganisaatiot: "Co-creation"
  • Valitse kohdassa "Ohjelmat ja muut liitynnät" hakemuksen liittyvän Developing Markets Platformiin

Aikataulu

Rahoitettavien hankkeiden kesto on 4-6 kuukautta ja kokonaisbudjetti voi olla maksimissaan 100 000 euroa, johon voimme myöntää 60 % rahoitustuen.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 16.5.2022. On tärkeätä, että projekti-ideasta käydään etukäteen keskustelua Business Finlandin kanssa myös webinaarin jälkeen.

Alla on linkkejä kickoff-webinaarissa 16.3.2022 esillä oleviin materiaaleihin: