Siirry sisältöön

Rahoitusta tutkimusorganisaatioille

Co-Creation-projektissa tutkimusorganisaatio(t) ja yritykset työstävät yhdessä uutta tutkimusideaa, joka voi edetä tutkimuslaitoksen ja yritysten yhteiseen Co-Innovation-hankkeeseen, jossa on mukana suomalaisia yrityksiä. Tavoitteena on, että yrityksille syntyy merkittäviä kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja tutkimusorganisaatiolle mahdollisuus tehdä tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta.

Co-Creation-rahoitus

Voimme myöntää tutkimusorganisaatiollenne rahoituksen, joka kattaa 60 % projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Projektin kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa per idea. Projekti voi olla myös useamman eri tutkimusorganisaation yhteinen, mutta sen kokonaiskustannukset voivat silti olla enintään 100 000 euroa.

Rahoituksessa käytetään kiinteää yleiskustannuskerrointa 20 % ja henkilösivukustannuskerrointa 50 %. Co-Creation-projektin kesto on tyypillisesti 4–6 kuukautta.

Kuka voi hakea rahoitusta?
  • Tutkimusorganisaationne on tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatio kuten korkeakoulu, AMK tai tutkimuslaitos.
  • Tutkimusorganisaationne päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.

Tutkimus-
organisaation
määritelmä

Tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista yhteisöä (kuten korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, teknologiansiirtoelimet, innovaatioiden välittäjät, tutkimussuuntautuneet fyysiset tai virtuaaliset yhteistyöyhteisöt) sen oikeusasemasta (julkis- tai yksityisoikeudellinen) tai rahoitustavasta riippumatta, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta.

Kun tällainen yhteisö harjoittaa myös taloudellista toimintaa, tällaisen taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa esimerkiksi osakkaana tai jäsenenä käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tuloksiin.