Siirry sisältöön

Co-Creation

Rahoitusta yritysten ja tutkimusorganisaation yhteisen tutkimusidean kehittämiseen

Mitä?

Co-Creation -projektissa tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät yhdessä tutkimusideaa, jolla on merkittävä kansainvälinen liiketoimintapotentiaali suhteessa tarvittavaan rahoitukseen.

Co-Creation -projektissa määritellään tutkimusongelma ja polku sen ratkaisemiseksi, työstetään projektisuunnitelma yrityksiä kiinnostavaksi sekä rakennetaan uutta yritysverkostoa. Projektin aikana myös yritykset valmistelevat omat t&k-projektinsa.

Tavoitteena on tutkimusorganisaation ja sen uusien yrityskumppaneitten kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettava Co-Innovation -yhteishanke.

Valmiit konsortiot voivat edetä suoraan Co-Innovation -rahoitusvaiheeseen

Milloin?

 • Kun tutkimusorganisaatio ja yritykset haluavat yhdessä kehittää uutta ideaa ja sen potentiaalia
 • Kun tutkimusorganisaatio haluaa luoda työhön tarvittavan uuden konsortion ja sitouttaa yritykset yhteiseen kehitystyöhön.

Rahoitus on tarkoitettu uusille ideoille, jotka voivat avata merkittäviä kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja antaa tutkimusorganisaatiolle mahdollisuuden tehdä relevanttia ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta aiheesta. Rahoitus tähtää radikaalien innovaatioiden kehittämiseen ja uuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön luomiseen.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

 • Uuden tutkimusidean relevanssin ja aiheeseen liittyvän aidon kysynnän osoittamiseen ja idean edelleen kehittämiseen
 • Tutkimuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä tarvittavan yritysverkoston ja kansainvälisen verkoston luomiseen
 • Muuhun idean toteutettavuuteen liittyvään työhön

Hakemuksessa on määriteltävä alustavasti ratkaistava ongelma ja sen ratkaisumalli. Tutkimusidean on oltava uusi ja laajasti hyödynnettävissä.

Rahoituksen määrä

Business Finlandin rahoitusosuus tutkimusorganisaatiolle on 60 % projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Projektien koko on enintään 100 000 euroa per idea ja projektin kesto tyypillisesti 4-6 kk. Rahoituksessa käytetään kiinteää yleiskustannuskerrointa 20 % ja henkilösivukustannuskerrointa 50 %. Projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja.

Hyväksyttävät kustannukset

Kaikkien syntyvien kustannusten on liityttävä hankkeen toteuttamiseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • rahapalkat
 • henkilösivukulut 50 %
 • yleiskustannukset 20 %
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • ostetut palvelut, jotka ovat edellytyksenä projektin toteutukselle

Projektille ei hyväksytä:

 • tutkimustyötä
 • vastikkeettomia menoja esim. apurahat, lahjoitukset, palkinnot
 • taloudellisen toiminnan kustannuksia
 • edustuskuluja (pois lukien projektineuvotteluihin liittyvät kokouskulut)
 • mainos- tai markkinointikustannuksia
 • laitekustannuksia

Miten rahoitusta haetaan?

Co-Creation -rahoitusta voi hakea jatkuvasti. Ennen rahoitushakemuksen jättämistä ideasta tulee keskustella ensin hakijaorganisaation tutkimuksen tukipalveluiden kanssa ja sen jälkeen Business Finlandin tutkimusrahoitustiimin kanssa. Ks. yhteystiedot alla.

Rahoitushakemus jätetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Miten projekteja arvioidaan?

Business Finlandin asiantuntijat arvioivat Co-Creation -projektin. Arvioinnissa otamme huomioon muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset. Tärkeitä arviointikohteita ovat:

 • Vaikuttavuus
  • Idean uutuusarvo kansainvälisesti
  • Suunnitellun yhteishankkeen vaikutus tutkimusorganisaation kyvykkyyksiin
  • Suunnitellun yhteishankkeen vaikutus yritysten kansainväliseen liiketoimintaan
 • Suunnitelman laatu
  • Toimenpiteet, joilla liiketoimintapotentiaali ja tutkimuksen tarve aiotaan osoittaa
  • Toimenpiteet, joilla yritykset sitoutetaan ja yhteinen tutkimussuunnitelma laaditaan.
 • Edistääkö projekti Business Finlandin ohjelmien tavoitteita

Raportointi ja erityisehdot

Business Finlandiin toimitetaan projektista vain loppuraportti. Emme edellytä tilintarkastajan raporttia. Projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja. 

Rahoitusehdoissa käytettyjä termejä