Siirry sisältöön

5/10

Haku 22.8.-5.10.2022

Rahoitushaku: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit 2022

Haun kohderyhmänä ovat sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen teollisia investointeja tekevät yritykset.

Lisätietoja

Tuomas Lehtinen
Business Finland

Ilmari Absetz
Business Finland

 

s-posti: etunimi.sukunimi@businessfinland.fiHaku on päättynyt!

Infotilaisuuden 7.9.2022 tallenne

Katja Aholan esitys infotilaisuudessa

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Haun kohderyhmänä ovat sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen teollisia investointeja tekevät yritykset. Edelläkävijäyritysten tulee toimia Suomessa.

Rahoitus kohdistetaan

  • ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin
  • uuden teknologian käyttöönottoon olemassa olevissa prosesseissa
  • kierrätystä ja uudelleenkäyttöä edistäviin digitaalisiin ratkaisuihin (ei verkkokauppaan ja jakelukanavan investointiin).


Hankkeen rahoitettavuuden arviointi

Business Finlandin rahoitus on aina harkinnanvaraista. Rahoituspäätös tehdään haussa määriteltyjen kriteerien ja normaalien Business Finlandin rahoituskriteerien perusteella. 

Arviointiin vaikuttavia asioita ovat

  • hankkeen avulla saavutettava uusi liikevaihto
  • hankkeessa esitetyn ratkaisun uutuusarvo
  • hankkeen vaikutus kiertotalouden edistämiseen Suomessa (paikallinen, kansallinen tai kansainvälisen tason vaikutus)
  • hankkeen toteuttamiskelpoisuus

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitushakemus jätetään Business Finlandin Asiointipalvelussa. Rahoitusta haetaan Kiertotalouden investointiavustus -hakemuksella. Hakemuksen kohdassa RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma valitaan hakutunnus: RRF-Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit.

Osa hankkeista rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti (Rescue and Recovery Facility, RRF) .

Hakuun on suunniteltu käytettävän vuonna 2022 yhteensä noin 30 MEUR rahoitusta, josta osa on Business Finlandin kansallista rahoitusta ja osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Rahan lähde ei vaikuta rahoituksen tukitasoon. Rahoitus ei rasita yrityksen de minimis- eikä komission tilapäisen tukiohjelman kiintiötä.

Hakuaikataulu

Hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Business Finlandiin hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Haku sulkeutuu 5.10.2022.

Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tutustu hakuohjeisiin (pdf)

 

#KestäväKasvu