5/10

Utlysning 22.8.-5.10.2022

Investeringar för återvinning och återanvändning 2022

Målgruppen för ansökan är företag som gör industriella investeringar i återanvändning av sidoströmmar och olika material samt i återvinning av avfallsströmmar.

MER INFORMATION

Tuomas Lehtinen
Business Finland

Ilmari Absetz
Business Finland

 

E-postadresser: förnamn.efternamn@businessfinland.fiVilken typ av projekt kan jag ansöka om finansiering för?

Finansieringen inriktas på

  • de första kommersiella anläggningarna
  • införande av ny teknik i befintliga processer
  • digitala lösningar för återvinning och återanvändning (inte för e-handel och investeringar i distributionskanaler).

Bedömning av om projektet kan beviljas finansiering

Business Finlands finansiering behovsprövas alltid. Finansieringsbeslutet fattas på basis av de kriterier som fastställts i ansökan och de normala finansieringskriterierna för Business Finland. Faktorer som påverkar bedömningen är

  • ny omsättning som uppnås genom projektet
  • nyhetsvärdet av den lösning som föreslås i projektet
  • projektets inverkan på främjandet av cirkulär ekonomi i Finland (lokalt, nationellt eller internationellt)
  • projektets genomförbarhet

Hur ansöker jag om finansiering?

Skicka din finansieringsansökan via Business Finlands  Nätservice. Finansiering söks med ansökan Investeringsstöd för cirkulär ekonomi. Ansökan finns under RRF – Finlands program för hållbar tillväxt och söknamnet: RRF – Investeringar i återanvändning och återvinning. En del av projekten finansieras genom EU:s stödinstrument för återhämtning i enlighet med Finlands program för hållbar tillväxt (Rescue and Recovery Facility, RRF).

Totalt planeras cirka 30 miljoner euro finansiering användas för ansökan 2022, varav en del utgörs av nationell finansiering från Business Finland och en del av EU:s stödinstrument för återhämtning.

Penningkällan påverkar inte stödnivån för finansieringen. Finansieringen belastar inte företagets de minimis-kvot eller kvoten för kommissionens tillfälliga stödprogram.

Ansökningstidtabell

Vi rekommenderar att de sökande kontaktar Business Finland i god tid innan ansökan lämnas in. Ansökningstiden går ut 5.10.2022. 

Finansieringsbesluten fattas före utgången av 2022.

Instruktioner för ansökan publiceras 22.8.2022

Läs ansökningsanvisningarna (på finska) (pdf)

#HållbarTillväxt